Anonym (ikke efterprøvet)

Min Kristin

Farverig og underholdende historisk murstensroman med adelskvinden Kristina Gyllenstjerne i centrum af de dramatiske begivenheder i Norden i første halvdel af 1500-tallet.

Tro, håb og nederlag

Farverig historisk roman om Danmarks krig med svenskerne i årene 1658-1660, erobringen af Kronborg, belejringen af København og stormen på byen samt om den folkelige modstandsbevægelse ledet af de nordsjællandske ridefogeder Lorenz Tuxen og Hans Rostgård.

Admiralen

Peter Tordenskiolds hurtige forfremmelser i den danske flåde gav ham fjender blandt kongens rådgivere. Mellem søslagene mod den svenske flåde måtte han derfor også kæmpe mod bagtalelser ved hoffet

Havenes skræk

Peter Wessel, Tordenskiold, bliver endelig optaget på søkrigsskolen, men skolen er en skuffelse, og han står ud med fregatten "Løvendals Galej", hvor han hurtigt beviser sin dygtighed og sit vovemod i krigen mod svenskerne

Anders vender hjem

Under svenskekrigene kommer Anders tilbage til Hals for at forsvare en ny skanse der, og i 1659 kan han sammen med sin kone og deres 2 børn flytte ind på slægtsgården Skivergården