Anonym (ikke efterprøvet)

Brorson - sjælens digter

Der er i den danske sjæl en særlig brorsonsk tone. Det kommer ikke an på det ydre, men på det indre. Man er på vagt over for hykleri og spørger, om man nu også lever, som man prædiker. Brorson vil have os til at tage temperaturen på vores sjæl og finde regnebrættet frem og se, at vi ikke har…

H. A. Brorson

Fortolkning af Hans Adolph Brorsons (1694-1764) forfatterskab

Himmelgrus

Indhold: Lars Busk Sørensen ; Hans Anker Jørgensen ; Lisbeth Smedegaard Andersen ; Leif Rasmussen ; Sten Kaalø ; Jens Rosendal ; Johannes Johansen ; Inge Hertz Aarestrup ; Johannes Møllehave ; Holger Lissner Med litteraturhenvisninger og internetadresser

Thomas K

Skuespil om den splittede Kingo, hvis religiøse liv og salmedigtning var klart defineret i en tro på Gud, mens hans eget liv og den verdslige digtning langtfra var enkelt, og gav ham mange problemer

Solskin og lyn

N.F.S. Grundtvigs (1783-1872) livshistorie fortalt med 50 af hans sange og salmer som bærende konstruktion, udvalgt enten fordi de er blevet sunget meget eller fordi de betød noget særligt i hans livsværk

Glade jul

Billedbog om hvordan verdens kendteste julesalme, "Glade jul" blev til juleaften 1818 i den fattige tyrolerlandsby Oberndorf. Landsbyens præst, pastor Mohr, skriver teksten, og organisten Franz Gruber sætter melodi til