Anonym (ikke efterprøvet)

Thomas K

Skuespil om den splittede Kingo, hvis religiøse liv og salmedigtning var klart defineret i en tro på Gud, mens hans eget liv og den verdslige digtning langtfra var enkelt, og gav ham mange problemer