Anonym (ikke efterprøvet)

Nielsen, Hans-Jørgen - Fodboldenglen

Med Fodboldenglen skaffede Hans-Jørgen Nielsen sig en betydelig plads i den folkelige, danske litteratur. Bogen opnåede høje salgstal og flere betegnede den som 70’ernes generationsroman og en ægte dansk klassiker. Indtil sit gennembrud havde Nielsen i højere grad været litterær bidragyder i…

Trier Mørch, Dea - Vinterbørn

Dea Trier Mørchs roman 'Vinterbørn' tegner et realistisk og stærkt samfundbillede af 1970’erne set fra vidt forskellige kvinders synsvinkel.

Kampmann, Christian - Visse hensyn

Christian Kampmanns 4-binds-beretning om denne københavnske overklassefamilies storhed og fald har alt det, der skal til for at skabe en bestseller.

Lundbye, Vagn - Tilbage til Anholt

Vagn Lundbye fik sit læsergennembrud med den såkaldte Anholt-trilogi, hvori han vendte tilbage til naturen og til fortællingen som form til. 

Seeberg, Peter - Argumenter for benådning

Peter Seeberg betragtes som en slags fader til den kortprosa der blev særlig populær blandt unge danske forfattere i 1990'erne. 'Argumenter for benådning' kan begrunde hvorfor!

Thorup, Kirsten - Baby

Kirsten Thorups romandebut, 'Baby' fra 1973 er karakteristisk både for forfatterskabet og for udviklingen af romanprosaen i kølvandet på de forgående årtiers modernistiske romaner. Thorups roman peger desuden frem mod 1990’ernes fornyelse af romangenren.

Panduro, Leif - Louises hus: et tv-spil

Leif Panduros var en folkelig forfatter, der på en humoristisk, men også ædende ond facon tog pulsen på det moderne menneske i 60’ernes og 70’ernes velfærds-danmark. TV-spillet Louises hus blev et af de sidste værker i hans omfattende produktion.

Møllehave, Herdis - Le

Med Le skrev socialrådgiveren Herdis Møllehave, hvad der skulle blive en af senhalvfjerdsernes mest læste og diskuterede bøger indenfor genren brugslitteratur.

Skou-Hansen, Tage - Medløberen

Medløberen af Tage Skou-Hansen er tredje bind i serien om provinsadvokaten Holger Mikkelsen. I denne bog beskriver han menneskers afhængighed af hinanden.