Anonym (ikke efterprøvet)

Hoffmans af Morten Sabroe

En roman om narcissisme, som den kan opleves, når dette at blive set og at blive kendt - helst på tv - bliver livets mening.

Løft blikket

Debatbog om at flytte fokus fra ens eget liv og ønske om selvrealisering til medmennesker og Gud. Med eksempler fra litteraturen, Luther, Grundtvig, Kierkegaard og sit eget liv, analyserer Gotfredsen narcissismens kraft.

Muligheden af en ø

I dialoger mellem den tarvelige stand-up-komiker Daniel og hans to kloninger 1000 år senere lykkes det den kontroversielle forfatter at komme rundt om sine misantropiske holdninger. Oprindelig udgivet i: 2006

Det syvende bånd

I en parallelverden er vold og kriminalitet stort set udryddet ved hjælp af et sindrigt overvågningssystem - Den århusianske skolelærer Sverre trives, men da systemet begrænser hans egne muligheder for at genoplive en ungdomsromance, må han gøre oprør

Hoffmans

Hoffman er en tv-producent med omvendt forhold mellem ego og succes -  Et sprængt kondom og redningen af en selvmorder skubber til udviklingen af hans skrantende ægteskab og karriere.Originaludgave: 2003

Et stort barn

Billedbog. Ulrik Jungs far vil bevare sin ungdommelighed. Derfor drikker han en flaske ungdomseleksir, der forvandler ham til et pludrende, men noget utilfreds spædbarn. Dagen efter vågner han op i normal størrelse og med sit første grå hår