Anonym (ikke efterprøvet)

Vorherre er en rutebil

For et samfundsengageret menneske er det i længden utåleligt at se til, mens kløften mellem naivitet og kynisme bliver større og større - når de to har så uendeligt meget brug for hinanden. Så Flemming Jensen forsøger i denne bog at gribe ind - med humoren som våben.Så vi med et tilgivende smil og…

Kayser & Co.

Ni noveller om grådighed og kynisme på arbejdspladser