Anonym (ikke efterprøvet)

Raseri af Salman Rushdie

Den amerikanske livsstil er taget på kornet i denne "rasende" gode roman af Salman Rushdie udgivet kort før 11. sept. 2001.

Huset uden ende

Størstedelen af denne essaysamling er refleksioner, der tager udgangspunkt i forfatterens dansk-amerikanske sammensathed. Her er der meget guld at hente.

Om vore dannelsesanstalters fremtid

Nyudgivelse af Nietzsches forelæsningsrække er hyperaktuel og vigtig læsning for alle, der interesserer sig for dannelse. Og hvem gør ikke det? Tidligere: 1. udgave. 1995.

Gå bare selv

Debatbog med fokus på myndighed og det at mange tilsyneladende er uvillige til at påtage sig en myndighedsrolle.

Kontrapunkt

Digte der med mange referencer til billedkunst, musik og litteratur og med forfatterens erfaringer fra et langt liv sætter både fortiden og nutiden i skarp og tankevækkende perspektiv

Danske tidsånder 1940-2010

Om perioden 1940-2010 beskrevet gennem de betydningsfulde temaer i efterkrigstiden, fx kulturradikalismen, "det nye venstre" og Oprør fra Midten, samt fortolkning af toneangivende kulturpersonligheder, bl.a. Tage Skou-Hansen, Villy Sørensen, Hal Koch, Ebbe Kløvedal, K.E. Løgstrup, P.G. Lindhardt og…

Kortet og landskabet

Bidende og samfundskritisk roman, der tager livtag med markedskræfter, kunst og eksistens. Det er livsbekræftende at læse en sprogets mester, der køligt og kærligt iagttager verden.

Fastland

Digte der i et minimalistisk og sprogligt fortættet formsprog skildrer en natur, hvis "uskyld" og idyl gennemkrydses af kulturens og civilisationens mere dunkle spor

Skønheden hænger på træerne

Natur og kultur blandes i en forunderlig parallelverden i denne smukke digtsamling skrevet af Danmarks unge lyrikdronning.