Anonym (ikke efterprøvet)

Pigen fra '58

Annie Ernaux beskriver sin seksuelle opvågnen med både realisme og sårbarhed. Erindringerne er ubarmhjertige og i skarp kontrast til det enkle, elegante sprog.

Efter solen

Med denne novellesamling står det fuldstændig klart, at Jonas Eika er miljøtegningens og væskernes mester.

SKAM. Noveller af Tine Flyvholm (red.)

Fjorten danske forfattere afsøger skam som eksistentielt fænomen – hvad er det, der vækker den, hvordan opleves den, og hvorfor opleves det så skamfuldt overhovedet at føle skam?Nyhedsbilledet er fyldt med historier om unge, som oplever deres krop som skamfuld og derfor ikke møder op til…

Metrolyde fra brystet

Digte, der i et billeddannende sprog, gengiver komplekse forskydninger mellem menneske og omverden.

Transporterne

Digte som i små, skiftende narrative billeder fortæller om tegn, ting og kroppe i forandring og opløsning.

Bedårende

Eksperimenterende og sproglig undersøgende fortælling i fire dele med fokus på samliv, død, fødsel og relationer mellem mennesker i spændet mellem jeget og samfundet.

Bag bakkerne, kysten

Digte, der inddrager læseren i en sanselig oplevelse af at være bådflygtning.

Spektakel

Digte som via mange forskellige digteriske udtryk handler om kroppen og jeg'et.