Anonym (ikke efterprøvet)

Knud Rasmussen: General de Meza og Den Dansk-Tyske Krig 1864

General Christian Julius de Meza (1792-1865), overgeneralen fra krigen i 1864, blev gjort til syndebuk og sat fra bestillingen. Han var forhadt af politikerne - især krigsminister C.C. Lundbye - og blev offer for en folkestemning. Først eftertiden har givet ham oprejsning, og bogen »General de Meza…

Claes Johansen: Fodfolk

Fodfolk er en kollektivroman om en gruppe unge danske soldater og deres triste skæbne under krigen i 1864. Vi følger en garnisions tilbagetrækning fra fæstningsbyen Rendsborg til Danevirke, der for de uprøvede og uvidende soldater står som det uigennemtrængelige fæstningsværk. Men krigens endelige…

Nederlagets børn : en slægtsroman fra 1864

Nu er det længe siden: En sønderjysk familie følges fra slaget ved Dybbøl i 1864 og frem til systemskiftet i 1901. Familiens udvikling afspejler en omskiftelig periode i Danmarkshistorien med store politiske spørgsmål og omvæltninger i samfundslivet og privatlivet

Krigens tid

Slægtsroman om de sønderjyske barndomsvenner Karl og Andreas og deres efterkommere, hvor deltagelse i krig sætter sit uhyggelig præg på generation efter generation, helt frem til nutiden, hvor tiptipoldebarnet deltager i krigen i Afghanistan

D.G. Monrad - Menneske og mand - Riget, magten og æren

Biografi over den danske konseilspræsident i skæbneåret 1864, D.G. Monrad (1811-1887). Forfatteren søger at nuancere det fremherskende negative billede af ham ved at give en mere dækkende og indgående beskrivelse af hans personlighed, liv og karriere før, under og efter 1864.

Mordet ved Dybbøl Banke

Krimi. En dansk general er blevet myrdet, og den barske sergent Hans Bielke er tilkaldt for at opklare mordet. Det ligner umiddelbart en let sag, men opklaringen hindres af den militære ledelse, som har deres helt egen dagsorden. Da Preusserne samtidig øger bombardementerne bliver det et kapløb med…

Fra Altona til Dybbøl

Med baggrund i stort arkivmateriale følges soldaterne i 8. brigade i 1864 - i alt 3100 mand, hovedsageligt midtjyder. Man følger kampene ved Dannevirke, tilbagetoget, slaget ved Dybbøl hvor brigaden blev berømt men også led frygtelige tab. Brigadens menige og officerer følges - slagene,…

Det danske rytteri

Ved at følge fire soldater - to officerer og to menige - beskrives det danske rytteris deltagelse i krigene 1848-1850 og 1864. Krige som blev de sidste inden militæret blev mekaniseret og fik moderne kampvogne

Aarøes Strejfkorps : en dansk specialenhed i 1864

Indhold: N.C. Esmann: Det Aarøe'ske Strejfkorps i 1864. Chr. Bjerager: Kaptajn Aarøes Strejfkorps i marts og april 1864. B.C.M Aarøe - nekrolog og mindeord (1886). Jens Ellekær: Generalmajor, friherre Hugo Raab