Anonym (ikke efterprøvet)

Lysternes herre

Med den athenske hetære Timandra og hendes elskede Alkibiades i centrum, på flugt fra spartanerne år 404 f.Kr., skildres erotikkens og kærlighedens mange facetter

Augustus

Historisk roman, bygget over kejser Augustus' erindringer. Skildrer med mange detaljer hans liv og Romerrigets historie i den dramatiske periode mellem hans fødsel år 63 før vor tidsregning og hans død år 14 efter

Neropolis

En ædel ung romer, en af de første kristne, er midtpunktet i en vidtfavnende og detaljeret skildring af det gamle Rom på kejser Nero's tid.2 Bind

Kejser Hadrians erindringer

Giver et billede af det romerske verdensriges kultur og historie i det andet århundrede e.Kr., set med fredskejseren Hadrians øjne. Genudgivet af Rosinante i 2017 som en del af deres klassikerserie.

Kassandra

Den trojanske kongedatter Kassandra er under grækernes erobring taget som krigsbytte af Agamemnon og sidder nu i Mykene og ser tilbage på sit liv, mens hun venter på døden

Turms den udødelige

Historisk roman fra det 4.-5. århundrede f. Kr. om Turms med mystiske overmenneskelige evner og hans mangfoldige eventyr og elskovsoplevelser i det østlige Middelhavsområde

Spartacus

Roman om slaveoprøret i Rom i sidste århundrede f.Kr.