Anonym (ikke efterprøvet)

Christensen, Inger - Det

Vores sprog er et værktøj, vi møder verden med. Problemet er bare, at sproget uvægerligt vokser sig større end os, der bruger det. "Det" er en poetisk petriskål, der viser os, hvordan sproget af sig selv skaber hele verdener.

Inger Christensens 60'er digt 'Det'

Af Morten Peick Det er altid farligt at pege på en enkelt forfatter eller fremhæve et enkelt værk, når man kort skal karakterisere litteraturens strømninger gennem et helt årti. For det første er der…