Anonym (ikke efterprøvet)

Trefoldighedsbarn af Vagn Lundbye

Denne selvbiografiske roman er det seneste fra en meget stor og  forskelligartet produktion, som begyndte i 1966 og som i november 2002 har indbragt Vagn Lundbye akademiets store pris.

Bastarden fra Istanbul

Armanoush tager til Istanbul i en søgen efter sine armenske rødder. Hun bor hos sin tyrkiske stedfars familie og her opdager hun, at hendes egen familie og stedfaderens familie er knyttet sammen på flere måder, end man skulle tro

Lille land

Barndommens tabte uskyld og krigens rædsel er yderpunkterne i Gaël Fayes bevægende debutroman, inspireret af forfatterens egne oplevelser under borgerkrigen i Burundi i 1990’erne.

Sorgens grundstof

I tidernes morgen græder en gud over al den lidelse der venter menneskeheden. Sorgens grundstof skabes ud fra disse tårer. På en lang og mærkelig rejse endergrundstoffet hos en umage trio. Armeneren Hakob, slaveefterkommeren Grace og jøden Benoni. Sammen rejser de igennem et Europa i opbrud, fra…

Hitlers furier

Om de tyske kvinder, der tog del i eller bevidnede den tyske erobring af Østeuropa under den anden verdenskrig. Om kvindernes psykologi eksemplificeret ved udvalgte skæbner, og om eftertidens forklaringer på fænomenet samt en opsummerende perspektivering.

Det armenske folkedrab

Beskriver og analyserer Det armenske spørgsmål og de begivenheder, der førte til folkedrabet på armenierne i Det Osmanniske Rige fra 1915.

Congo

Beretningen tager sin begyndelse i 1870'erne og giver et indblik i datidens slavehandel og gummiproduktion. Derefter bevæger bogen sig over det belgiske koloniherredømme, via kampen for selvstændighed, over Mobutus frygtelige diktatur for slutteligt at beskæftige sig med de kampe, der har stået på…

Berija

Om Lavrentij Pavlovitj Berija (1899-1953), som var hovedansvarlig for den politiske terror under Josef Stalin, både som chef for det politiske politi og Gulag-lejrene.

Krigsdøtre

To danske kvinders liv og skæbne: Karen Jeppe, som viede sin tilværelse til at hjælpe det forfulgte armenske folk, og Johanne, der drog udenlands for at skabe sig en karriere.

Trefoldighedsbarn

Erindringsroman om en barndom og opvækst i Århus før og under 2. verdenskrig præget af en voldelig og alkoholiseret far sat over for udryddelsen af den tasmanske urbefolkning i det 19. århundrede