Anonym (ikke efterprøvet)

Vampyr - Forløb i medier

Vampyrfilmen går i kødet på en af tidens mest populære genrer, der lever en skyggetilværelse på tværs af film og tv. Vampyrfilmen og -serien har udviklet sig over mange år, siden dens fødsel i 1896, og den er på mange måder grænseoverskridende. Bogen indledes med en introduktion til vampyrfilmen som…

Skandalemaskinen

Udviklingen af politiske skandaler i Danmark 1978-2012. Belysning af, hvilke typer politiske skandaler, der kendetegner Danmark samt mediernes skandaledækning

1. Verdenskrig

Bogen analyserer forløbet op til, under og efter 1. Verdenskrig. Den beskriver grundigt de sociale og politiske baggrunde fra midten af 1800-tallet og frem til 1914 og slutter af med et kapitel om verdenskrigens gravpladser og erindringssteder.

Litteraturens huse

Antologi med kommenterede tekster fra dansk og udenlandsk litteratur opdelt i litteraturhistoriske perioder

Grundtvig

Efter en kort biografisk præsentation af N.F.S. Grundtvig (1783-1872) følger 8 kapitler, hvor forskellige dele af Grundtvigs virke behandles. Hvert kapitel indeholder en kort præsentation af Grundtvigs arbejde indenfor det pågældende område, samt tre tekster, der anskueliggør hans idéer

Kend dig selv

Optryk af dialogen Alkibiades, Symposion, Hulebilledet fra Staten, Sokrates forsvarstale og uddrag af dialogen Theaitetos. Med indledning til hver af teksterne