Anonym (ikke efterprøvet)

Gustav Vasa på Kalø

År 1518 er den unge, svenske adelsmand Gustav Vasa Christian II's fange på Kalø slot. Danskerkongens blodige tyranni i Sverige fremskynder Gustavs flugtplaner