Anonym (ikke efterprøvet)

Hvorfor er vi så glade for staten?

Via en kobling af teologi og jura analyseres reformationens aftryk på vores moderne liv, kultur og samfund, herunder vores tiltro til staten som institution