Anonym (ikke efterprøvet)

50 idéer der ændrede verden

Ideer giver livet struktur, mening og retning. Ideer præger og forandrer, sammenbinder og splitter verdens befolkninger ─ men vi glemmer dem, og vi glemmer, hvad de vil os. I denne bog tager 32 forfattere livtag med 50 ideer, der har ændret verden.

1914 da verden blev en anden

Om første verdenskrig og de forandringer den satte i gang i den menneskelige tankegang; Mange videnskabelige, filosofiske, politiske og religiøse strømninger brydes i disse år; Med citater om året 1914's betydning og faktabokse

Danske tidsånder 1940-2010

Om perioden 1940-2010 beskrevet gennem de betydningsfulde temaer i efterkrigstiden, fx kulturradikalismen, "det nye venstre" og Oprør fra Midten, samt fortolkning af toneangivende kulturpersonligheder, bl.a. Tage Skou-Hansen, Villy Sørensen, Hal Koch, Ebbe Kløvedal, K.E. Løgstrup, P.G. Lindhardt og…