Anonym (ikke efterprøvet)

Iberisk, latinamerikansk og afrikansk litteratur

Af kritiker og oversætter Rigmor Kappel Schmidt2004 bød på en række gode udgivelser indenfor den iberiske, latinamerikanske og afrikanske litteratur. Rigmor Kappel Schmidt præsenterer os her for…

Afropolitanske stemmer

Hvad vil det sige at være afrikaner lige nu? Hvad er Afrika lige nu? Hvad betyder det at rejse ud – og at rejse hjem? Hvad gør livet i diasporaen ved individet og dets tilhørsforhold til kontinentet? Hvor bevæger Afrika sig hen? Dette er afropolitanske spørgsmål. Afropolitanisme er en særlig…

Under huden på det fremmede

Den afropolitanske litteratur på engelsk er en ud af mange typer og er i princippet lige så mangfoldig som litteratur generelt. Men hvis man ser på, hvad der bliver udgivet inden for denne genre i…