Anonym (ikke efterprøvet)

Den afrikanske farm

”Jeg kan en Sang om Afrika, tænkte jeg, om Girafferne og om den afrikanske Nymaane, som ligger på Ryggen, om Plovene i Marken og om Kaffeplukkernes svedte Ansigter.”