Anonym (ikke efterprøvet)

Den generøse ortodoksi

Foruden titel-essayet rummer bogen tyve nedslag i den teologiske tradition, som har været skelsættende for kristendommen i Danmark – fra begyndelsen til nyeste tid.

Niels Hemmingsen: Storhed og fald

Beskriver teologen Niels Hemmingsens (1513-1600) til tider temmelig kaotiske familieforhold, hans virke som professor og rektor. Der gøres meget ud af hans teologi, og hans moralistiske kristentro og hans syn på en række sociale og politiske emner.

I krig og kristendom

Første halvbind i stor biografi om den indflydelsesrige tyske teolog Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer var en af de største skikkelser i den protestantiske teologi i det 20. århundrede. Samtidig var han en af Det Tredje Riges første og mest konsekvente modstandere. Han var måske den…

Øjeblikkets evighed

En læseværdig roman om Søren Kierkegaards univers giver indsigt i hans livs bedste, største og værste øjeblikke. Hans refleksioner og valg udfordrer også i dag.

Forbandelsen

Biografisk, dramatisk roman om Søren Kierkegaard, som tegner et psykologisk og teologisk portræt af en sammensat person og af Kierkegaards filosofiske eksistenstænkning.

Luther - med egne ord

I dagbogsform skildres Martin Luthers liv i 1500-tallet, fra han begyndte som augustinermunk, fortsatte som katolsk pater og sluttede som teologisk professor. Fra den første tvivl og anfægtelse over det spirende oprør og til sidst det endelige opgør med den katolske kirke