Bog

Poetomatic

Af (
1965
)

Analyse

Malinowski, Ivan - Poetomatic

Ivan Malinowski skrev sig ind i og skal forstås på baggrund af en modernistisk tradition, hvor sproget er et af de vigtigste forståelseselementer. Det demonstrerer Poetomatic markant.

Ivan Malinowski (1926-1989) udgav en række digtsamlinger, hvoraf de mest markante og vigtigste udover Poetomatic (1965) er Galgenfrist (1958), Romerske bassiner (1963) og Kritik af tavsheden (1974). Han har også oversat russiske værker af bl.a. dramatikeren Anton Tjekhov, der i høj grad dyrkede forholdet mellem kunst og virkelighed, og har endvidere beskæftiget sig med svensk lyrik og litteratur om naturlivet. Dette kan tydeligt aflæses i hans egne digte, også i Poetomatic.

Malinowski skrev sig ind i og skal forstås på baggrund af en modernistisk tradition, hvor sproget og fokus på sproget er et af de vigtigste forståelseselementer. Litteraturen i 1960’erne brød med den klassiske forståelseshorisont og fungerede ofte som et opgør med æstetiske traditioner. Kunsten søgte i denne periode, på baggrund af det meningsforfald, de to verdenskrige havde skabt, at tolke virkeligheden på en ny måde. Når virkeligheden var uforståelig, så måtte kunsten efterligne dette, hvilket skabte et enestående avantgardistisk og systematisk formbrud.

Poetomatic er en sådan samling, der, bestående af 110 små og meget kompakte sprogytringer uden egentlige titler, såkaldte epigrammer, iøjnefaldende ekspliciterer dette brud med klassisk lyrik.  Den indledes med et anonymt citat, men faktisk er digtsamlingen i sit hele bygget op omkring ni citater af bl.a. Franz Kafka og Gandhi.

De enkelte digte kan stå for sig selv. Nogle er dele af suiter, der knyttes sammen af romertal, andre kædes sammen tematisk. Man kan vælge at læse hele samlingen som ét stykke lyrik, da netop mange af digtene kredser om de samme temaer, men en egentlig mening, som vi forstår i f.eks. romantisk lyrik kan man ikke finde. Derimod skabes helheden i samlingen af ord og sætningsfragmenter, der går igen og gentages og samler en form for tematisk udvikling. F.eks. er fugle, der letter, et genkommende motiv ligesom luften og himlen også gentages adskillige gange.

De første digte synes at koble naturen sammen med eksistens og udvikling, men det er en omvendt darwinisme, f.eks. i nr. 5: ”den svage/ overfalder/ den stærke”, hvor naturens og menneskets evolution byttes om. Denne omvending fortsætter i en række af digtene, der kommenterer et cyklisk forhold mellem liv og død, nr. 13: ”når du ser på uret/ er det dig der går for langsomt// det er altid for sent”. Centrale temaer som natur, identitet og eksistens bliver ombyttet og vendt på hovedet. Vores forventningshorisont sprænges med disse haikuagtige bemærkninger, der foregiver at udtrykke en mening og en standard, der bør følges. Men det bliver umuligt, da det er modsætninger og paradokser, der udgør påbudene. Alt er uvist, selv identitet, nr. 32: ”hvor er jeg/ tænker den vågnende// og hvem er så ”jeg””. Iøvrigt er mange af digtene henvendelser eller kunstneriske apostrofer, hvor digtet kalder på eller benævner et du. Faktisk optræder der kun enkelte jegdigte. Vi får svaret på denne mangel i titeldigtet, nr. 108: ”et med alverden// jeglikvidation/ poetomatic”. Den (automatiske) poesi har dræbt jeget, hvorfor digtet paradoksalt nok må udsige sig selv.

Det, at digtene handler om deres egen skabelse og udslettelse, såkaldt metapoesi, synes at være Poetomatics centrale tematik. Mange af digtene kommenterer netop denne problematik, f.eks. nr. 44: ”finder aldrig/ le mot propre// derfor denne/ poesiens skammekrog”.

Poetomatic er en digtsamling, der på tre niveauer lukker sig om sig selv forstået på den måde, at digtet først og fremmest starter og slutter med en ”vissla”. Først fravær af fløjt og til slut en forløsning: ”med et/ som en fløjte// glæden”. Samtidig citeres Gandhis paradoksale ytringer om tøven, målet og freden efter digt nr. 55, altså i midten af samlingen, i en suite, der også på ordniveauet kiastisk lukker sig om sig selv, hvilket mange af de andre digte i øvrigt også gør. Men Malinowski lader ikke sin automatiske poesistrømning lukke sig fuldt ud om sig selv. Læseren oplever nemlig på forsiden et halveret æble, som gør det muligt at se igennem denne hermetisk lukkede poesiverden.

Stud.mag. Henrik Romby Smith Madsen, februar 2006

 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede.- 3. udgave / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. - Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 4, s.184-98: Erik A. Nielsen: Ivan Malinowski).
Især s. 191-93 om Poetomatic.

81.65
Bente Hansen: Forfattere i/mod kapitalismen: Omkring Erik Knudsen og Ivan Malinovski. - Hans Reitzel, 1975.
(heri s. 105-171: Ivan Malinovski).
Især s.121-125 om Poetomatic.

81.68
Elbro, Carsten: Det overtalende landskab: Ideer om menneske og samfund i digternes og annonceindustriens naturskildringer i 1970'erne. - C. A. Reitzels forlag, 1983.
(heri s. 27-31: Tredje natur: modsætning i bevægelse; s.121-136: Ivan Malinowski. Mellem balance og modsæning).
Især om digtsamlingen Vinterens hjerte, hvis beslægtethed med Poetomatic behandles.

81.69
Erik A. Nielsen: Lyrikere : 15 udlægninger og et digt. - Spring, 2001.
(heri s. 215-234: Ivan Malinoski: Modernist og politisk digter).
Især s. 224-226 om Poetomatic.

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Værker, s. 231-232: Sigurd Kværndrup: Poetomatic)

99.4 Malinowski, Ivan
Birgitte Due Kjeldsen: Ivan Malinovski : ledende motiver i Ivan Malinovskis lyriske forfatterskab. - Forlaget GMT, 1971.  
(heri s. 85-104: Poetomatic 1965; s. 110-113:  sammenfatningen).

99.4 Malinowski, Ivan
Vagn Thule Hansen: Ivan Malinowski.- Borgen, 1980. 
(heri 46-55: Poetomatic)

Artikler i tidsskrifter

30.1205
Bidrag: Bevidsthedssociologisk tidsskrift.
(heri 1976, nr.1, s. 28-101: Lars Seeberg og Anne-Sofie Thomsen: Ivan Malinovski - en kritisk forbruger).
Især s. 79-84 om Poetomatic.

37,1489605
Meddelelser fra Dansklærerforeningen. - Gyldendal.
(heri 1972, nr. 3, s. 229-244: Jørgen Elbek: Pejlinger af det moderne).
Især s. 240-241 om Poetomatic.

Anmeldelser i tidsskrifter

80.5
Vindrosen. - Gyldendal.
(heri 1966,  nr.1,  s. 91: Poul Borum: Kan krukken være smukkere end vandet).

91.9405
Politisk Revy
(heri 1965, nr. 45, s. 12: Svend Johansen: Et fløjts anatomi).

Anmeldelser i aviser

2/12 1965 Knud Holst i Aktuelt
22/11 1965 Steffen Hejlskov Larsen I Berlingske Aftenavis
2/12 1965 Henning Fonsmark i Berlingske Tidende
12/11 1965 Torben Brostrøm i Information
8/2 1966 Bent Windfeld i Kristeligt Dagblad
4/2 1966 Leif Hartvig Andersen i Land og Folk
27/11 1965 Thomas Bredsdorff i Politiken  

 

Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Malinowski, Ivan
Birgitte Due Kjeldsen: Ivan Malinovski : ledende motiver i Ivan Malinovskis lyriske forfatterskab. - Forlaget GMT, 1971. - 137 sider.
Forfatterskabet behandles indtil 1968.

99.4 Malinowski, Ivan
Vagn Thule Hansen: Ivan Malinowski.-  Borgen, 1980. - 89 sider.

Afsnit i bøger

80.1
Claus Clausen: Digtere i forhør 1966 : samtaler med tolv danske forfattere / redaktion Annelise Malmgren. - Gyldendal, 1966.
(heri s. 205-222: Ivan Malinovski).

80.1
Forfattarmakt : Inlägg och essäer om litteratur i politik och politik i litteraturen. - Bonniers, 1970.
(heri s. 44-74: Björn Håkanson: Proletär poesi: Ivan Malinovski som politisk poet).

80.1
Jette Kromann: Digtere på bånd 2. - Borgens, 1966.
(heri s. 32-63: Ivan Malinovski).
Interview.

80.4
Dansk litterær debat 1950-75 : holdninger/miljøer/temaer : en antologi / ved Erling Niesen.- Gyldendal, 1981.
(heri s. 359-363: Ivan Malinowski: Hop!: Tale til akademiet 28: XI: 70).

81.6
Dansk litteraturhistorie. -  Gyldendal. - 9 bind.
(i bind 8, s. 285-294: Det mordernistiske billeddigt: Ivan Malinowski).

81.6
Erik Halvorsen: Forfattere i deres samtid : dansk litteraturhistorie fra Holberg til i dag. - Aschehoug, 1988.
(heri s. 110-111: Ivan Malinovski).

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad.
(i 1. udgave, 1999, s. 370-374; i 2. udgave, 2003, s. 251-254: Leif Erik Karlsen: Ivan Malinovski).

81.6
Læsninger i dansk litteratur / fællesredaktion Povl Schmidt. - Odense Universitetsforlag, 1997-1999.
(i bind 4, s. 141-159: Eri Svendsen: Mellem revnede mure: Ivan Malinovski: Galgenfrist).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede.- 3. udgave / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. - Gad, 1980-82. - 5 bind. 
(i bind 4, s. 184-98: Erik A. Nielsen: Ivan Malinowski).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-2002. - 3 bind.
(i bind 2, s. 66-77: Anne Borup: Ivan Malinowski).

81.65
Torben Brostrøm: Versets løvemanke. - Borgen 1964.
(Både i 1. og 2. udg., s. 52-59: Poesi som troens negation).
Udgivet før Poetomatic.

81.65
Jørgen Gustava Brandt: Præsentation : 40 danske digtere efter krigen. - Gyldendal, 1966. 
(heri s. 94-97: Krompromisløs og udsat: Ivan Malinovski).

81.65
Jørgen Gustava Brandt: 80 moderne danske digtere : præsentation & portræt : essays / af Jørgen Gustava Brandt og Asger Schnack. - Gyldendal, 1988.  
(heri s. 171-174: Ivan Malinovski).

81.65
Bente Hansen: Forfattere i/mod kapitalismen : omkring Erik Knudsen og Ivan Malinovski. - Hans Reitzel, 1975.
(heri s. 105-171: Ivan Malinowski).

81.68
Carsten Elbro: Det overtalende landskab: Ideer om menneske og samfund i digternes og annoceindustriens naturskildringer i 1970'erne. - C. A. Reitzels forlag, 1983.
(heri s. 121-136: Ivan Malinowski: mellem balance og modsætning).
Især om digtsamlingen Vinterens hjerte, hvis beslægtethed med Poetomatic behandles.

81.68
Klaus P. Mortensen:  Himmelstormerne : en linje i dansk naturdigtning / Klaus P. Mortensen. - Gyldendal, 1993.
(heri s. 275-281).

81.69
Erik A. Nielsen: Lyrikere : 15 udlægninger og et digt. - Spring, 2001.
(heri s. 215-234: Ivan Malinoski: Modernist og politisk digter). 

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen ; under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001.
(i Biografier, s. 299-300: Sigurd Kværndrup: Ivan Malinowski).

Artikler i tidsskrifter

02.05
Bogens verden : Tidsskrift for litteratur og kultur. -  Danmarks Biblioteksforening. 
(heri 1967, s. 416-19: Vagn Thule: En panisk digter: Portræt af Malinovski).

30.1205
Bidrag: Bevidsthedssociologisk tidsskrift.
(heri 1976, nr.1, s. 28-101: Lars Seeberg & Anne-Sofie Thomsen: Ivan Malinovski - en kritisk forbruger).

32.1605
Socialistisk information. - Socialistisk Arbejderparti.
(heri 1989, nr. 33, s. 27-29: Örn Olafsson: Ivan Malinowski).

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 2001, nr. 152, s. 39-46: Martin H. Brunsgaard: Kærligheden bortgået medbringende brugt damecykel: Modernisme som modsprog hos Ivan Malinowski).
Mest om digtsamlingerne Galgenfrist og Romerske bassiner.

80.5
Vindrosen. - Gyldendal.
(heri 1968, nr. 7, s. 18-24: Vagn Thule: Existens og individualitet).
Malinowski sammenstilles med Per Højholt.

80.5
Vinduet : Gyldendals tidsskrift for litteratur. - Oslo
(heri 1973,  nr.2,  s. 46-59: Ivan Malinovski: Leve som var der en fremtid og et håb).
Foredrag om egen digtning ).

81.6505
Spring : Tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 1994, nr.6, s. 82-85: Peter Laugesen: Didgeridoo for Malinowski).

81.6505
Spring : Tidsskrift for moderne danske litteratur.
(heri 1994, nr.6, s. 88-100: Flemming Harrits: Stykværk om lyrik og politik: Til erindring om Ivan Malinowski).

Artikler i aviser

Aktuelt.
(heri 20/6 1974: Lars-Ole Knippel: Mærkeligt at danskerne ikke forlængst har erobret Danmark).
Interview i forbindelse med udgivelsen af digtsamlingen Kritik af tavsheden).

Information.
(heri 01/05 1975: Jan Stage: De skyr jo ingen midler: En samtale med Ivan Malinovski).

Information.
(heri 7/11 1989: Torben Brostrøm: Nøgternhedens kulde og det spontane nærvær).
Nekrolog.

Politiken.
(heri 14/9 1980: Ole Schierbeck: Vi er som pest på jorden: Ny digtsamling fra Ivan Malinowski efter seks års pause).
Interview i forbindelse med udgivelsen af Vinterns hjerte.

Links

Forfatterweb - et tilbud fra bibliotek og skole
Artikel om Ivan Malinowski 


Bibliotekar Michael Skjærris, Vejle Bibliotek

02 feb.06

Bogdetaljer

Forlag
Borgen
Faustnummer
04018060
ISBN
0

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer