Bog

Om fjorten dage

Af (
1981
)

Analyse

Seeberg, Peter - Om fjorten dage

Om fjorten dage, som udkom i 1982, kan betragtes som en modernistisk kulmination med referencer til tidligere og samtidig eksperimenterende værker.

Peter Seebergs bog Om fjorten dage der udkom i 1982, gav ham Nordisk Råds litteraturpris i 1983. Som i så mange andre værker fra denne periode har Om fjorten dage en række formeksperimenterende elementer, og det er ikke forkert at betragte bogen som en modernistisk kulmination med referencer til tidligere og samtidig eksperimenterende værker. Det er ikke mindst på den baggrund, at bogen, der ligger forholdsvis sent i forfatterskabet, som tog sin begyndelse i 1956, er blevet udset til prisvinder.

Bogens struktur er baseret på en række individuelle enkeltstående forløb, der springer i tid og sted fra kapitel til kapitel. Derudover er bogen delt op i 6 dele bestående af et varierende antal kapitler, som hver har deres tilhørende univers. Det er derfor ikke en roman, men nærmere en form for novellesamling. Visse partier kan i stil og indhold minde om Dan Túrells associative monologer, mens andre har ligheder med Johs. V. Jensens mere ordknappe og monumentale myter. Bogens centrale afsnit består af 10 fortællinger fra en jysk stationsby i 1927, hvor vi hører meddelelser til ankommende passagerer på banegården og får indblik i byens liv.

Det gennemgående for hele bogen er en eksperimenterende realisme med omdrejningspunkt i absurde petitesser, hvor banale hverdagselementer bliver beskrevet så indgående, at det kammer over i surrealisme. For eksempel udspiller novellen ”Ingen kunder i salonen endnu” sig over et forholdsvis kort tidsrum, hvor læseren udelukkende stifter bekendtskab med den storrygende og drikfældige frisør Egon Jensen og hans triste og monotone hverdag. Teksten er overvejende opbygget ved hjælp af indre monolog, der sættes op imod en indledende fortællerkommentar, der lyder: ”Egon Jensen tog ikke det alvorlige alvorligt ret længe ad gangen”. Gennemgående i værket indsniger dig sig således en humoristiske distance til personerne, og de stilles i et lettere ironisk skær. Det skarpe fokus på småtingenes betydning, og den store betydning de har for bogens personer, er med til at give et billede af, hvordan dagen og vejen til tider kan være lige så vigtige som livets store eksistentielle spørgsmål.

Bogens tredje del skiller sig lidt ud fra de andre, da tid og sted er det samme i alle kapitlerne. Her skiftes mellem 11 personer, hvorved der aftegner sig et nuanceret og forskelligartet billede af det miljø, de lever i. De enkelte historier kunne sagtens stå alene, men ved at beskrive den samme dag og det samme sted fra 11 begrænsede synsvinkler, bliver værket fortaler for en pluralisme, hvor der ikke findes en forudskikket og objektiv synsvinkel på verden.

stud. mag. Peter Petersen, januar 2003

 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

81.65
Prosa fra 80'erne til 90'erne / redigeret af Anne-Marie Mai. - Borgen, 1994.
(heri s. 166-179: Lars J. Onslev: Lægen siger det går fremad - om Peter Seebergs Om fjorten dage, 1981 og Rejsen til Ribe, 1990).

95.06
Nordisk Råds...session, beretning til folketinget.
(heri 1983, nr. 2: s. 3025-3030: Ulla-Britta Lagerroth: Resa i tidens och rummets dimensioner. Tal till Peter Seebergs Om fjorten dage vid Nordiska Rådets prisutdelning i Oslo 1983. Takketale s. 3030-3033).

99.4 Seeberg, Peter
Jonas Holst Sørensen: Peter Seeberg : Æstetik, eksistensfilosofi og kulturanalyse i Peter Seebergs skønlitterære forfatterskab, - Multivers, 2003.
(Heri s. 192-218: Om Om fjorten dage).
Guldmedaljeafhandling fra Århus Universitet.

99.4 Seeberg, Peter
Mytesyn : en bog om Peter Seebergs forfatterskab / redaktion Iben Holk, - Centrum, 1985, - 241 sider.
(heri s. 145-173: Bjarne Sandstrøm: Mellem erindring og gentagelse).

Artikler i tidsskrifter

80.5
K & K : kultur og klasse : kritik og kulturanalyse. - Medusa.
(heri 1994, nr. 2, s. 43-54: Per Stounbjerg: Livet som forbillede : Om den selvbiografiske fortælling).
Et studie i Peter Seebergs novellesamling Om fjorten dage med særligt henblik på novellen Biografi af en snegl.

80.5
K & K : kultur og klasse : kritik og kulturanalyse. - Medusa.
(heri 2004, nr. 1, s. 93-106: Steen Klitgaard Povlsen: Litteratur og afføring : Med særligt henblik på Peter Seebergs Om fjorten dage).
Om et tema, der ellers sjældent tales om: lokummet, og det der foregår på og omkring det.

80.5
Kritik, - Gyldendal.
(heri 1982, nr. 60, s. 104-116: Ib Lucas: Novellen om noveller om fjorten dage). 

80.5
Luftskibet : tidsskrift for litteratur, - Rhodos.
(heri 1982, nr. 3, s. 12-29: Erik Skyum-Nielsen: Hinsides realismen).
Om Jens Smærup Sørensens roman Mit danske kød og s. 22-29 om Seebergs Om fjorten dage.
Samme artikel findes i Erik Skyum-Nielsens Fra ånden i munden, Spring, 2000, s. 138-157.

81.6505
Karneval : tidsskrift for analyser af ny litteratur, - Systime.
(heri 1982, s. 161-182: Erik Wikkelsø Pedersen: Short stories fra en snegls dagbog : en læsning af Peter Seebergs Om fjorten dage).

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 1998, nr. 12, s. 143-159: Louise E. Zeuthen: Dionysos ler stadig : om Nietzsches amor fati-begreb, modernisme og to værker af Peter Seeberg. Eftersøgningen og andre noveller og Om fjorten dage).
Især s. 153-157 om Om fjorten dage.

Artikler i aviser

Aarhus Stiftstidende
(heri 7/11 1981: Ejgil Søholm: På sporet af det nære).

Anmeldelser i tidsskrifter

02.05
Bogens Verden : tidsskrift for litteratur og kultur, - Danmarks Biblioteksforening : Det Kongelige Bibliotek : Danmarks Biblioteksskole.
(heri 1983, nr. 2, s. 138-139: Per Højholt).

Anmeldelser i aviser

6/11 1981 Jens Kistrup i Berlingske Tidende
6/11 1981 Hans Andersen i Jyllands-posten
6/11 1981 Niels Houkjær i Kristeligt Dagblad
6/11 1981 Henrik Neiiendam i WeekendAvisen
11/11 1981 Torben Brostrøm i Information
12/11 1981 Thomas Bredsdorff i Politiken
11/12 1981 Henrik Neiiendam i WeekendAvisen
25/11 1981 Birgitte Grue i Aktuelt

 

Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Seeberg, Peter
Ib Bondebjerg: Peter Seeberg : en ideologikritisk analyse, - GMT, 1972. - 94 sider.

99.4 Seeberg, Peter
Dagen letter sindet : studier og læsninger i Peter Seebergs forfatterskab / af Sigurd Enggaard Poulsen og Kr. Friis-Jensen, - Poul Kristensen, 1979, - 130 sider.

99.4 Seeberg, Peter
Indfaldsvinkler : en forfattersamtale mellem Peter Seeberg og Poul Vad / redigeret af Henk van der Liet, - Gyldendal, - 113 sider.

99.4 Seeberg, Peter
Jonas Holst Sørensen: Peter Seeberg : Æstetik, eksistensfilosofi og kulturanalyse i Peter Seebergs skønlitterære forfatterskab, - Multivers,  2003, - 299 sider.
Guldmedaljeafhandling fra Århus Universitet.

99.4 Seeberg, Peter
Marianne Juhl: Peter Seeberg : en monografi, - Gyldendal, - 256 sider.

99.4 Seeberg, Peter
Mytesyn : en bog om Peter Seebergs forfatterskab / redaktion Iben Holk, - Centrum, 1985, - 241 sider.

99.4 Seeberg, Peter
Peter Seeberg og Hald : at åbne arkivet / redaktion Maria Davidsen, Jørgen Aabenhus, Anne-Marie Mai, - Gyldendal, - Syddansk Universitetsforlag, 2005, - 231 sider.
Tekstanalyse (Ved Havet) , bibliografi, beretninger og signalement af forfatterskabet, efter registrering af materialer i Peter Seebergs arkiv.

99.4 Seeberg, Peter
Vagn Thule Hansen: Peter Seeberg, - Munksgaard, 1972, - 83 sider.

99.4 Seeberg, Peter
Peter Vejrum: Som et firben i solen : en undersøgelse af Peter Seebergs eftersøgning 1946-1999, - Odense Universitetsforlag, 2000, - 117 sider.
Især s. 92-108: Polemisk efterskrift : Sekundærlitteraturens betydning.
Meget kritisk gennemgang af sekundærlitteraturen om Peter Seebergs forfatterskab.

Afsnit i bøger

03
Den store danske encyklopædi / redaktion Jørn Lund. - Danmarks Nationalleksikon, 1994-. - bind.
(i bind 17, s. 53-54: Anders Østergaard: Peter Seeberg).

80.1
Hanne Marie Svendsen: Romanens veje : værkstedssamtaler med danske forfattere, - Rasmus Fischers Forlag, 1966.
(heri s. 75-89: Peter Seeberg).

81.17
Thomas Thurah: Historien er ikke slut : samtaler med 36 europæiske forfattere, - Gyldendal, 2001.
(heri s. 125-139: Eksistensens talrække).

81.5
Jørgen Elbek: Århundredets bro : kritiske skitser, - Husets Forlag, 1998.
(heri s. 89-96: Peter Seebergs filosoffer).

81.6
Danske forfatterskaber / Susan Mose, Peter Nyord, Ole Ravn. - Systime, 2005- . - bind.
(i bind 3 : 1950-1985, s. 49-55: Vejen til virkeligheden).
Lille gennemgang af forfatterskabet.

81.6
Johannes Fibiger: Litteraturens veje, Gad, 1996.
(heri s. 326-330: Peter Seeberg : Fra Babel til Ribe).

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen, - Gad, 1999.
(heri s. 478-482: Peter Seeberg).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge, - Gad, 1980-82, - 5 bind.
(i bind 4,  s. 11-28: Bjarne Sandstrøm: Peter Seeberg).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede, - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai, - Gad, 2000- . - bind.
( i bind 2, s. 114-128: Knud Bjarne Gjesing: Peter Seeberg).

81.65
Jørgen Gustava Brandt og Asger Schnack: 80 moderne danske digtere : Præsentation & Portræt, - Gyldendal, 1988.
(heri s. 227-230: Peter Seeberg).

81.65
Thomas Bredsdorff: Sære fortællere : hovedtræk af den ny danske prosakunst i tiåret omkring 1960, - Gyldendal, 1968.
(heri s. 68-86: Peter Seeberg).

81.65
Vandmærker : nærlæsninger af ny dansk litteratur / redigeret af Anders Østergaard, - Dansklærerforeningen, 1999.
(heri s. 129-167: Bjarne Sandstrøm: Til glæde for evigheden : Peter Seeberg og Solvej Balle).
Især s. 152-166 om Peter Seeberg.

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff, - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Biografier, s. 413: Marianne Juhl: Peter Seeberg).

Artikler i tidsskrifter

02.05
Bogens Verden : tidsskrift for litteratur og kultur, - Danmarks Biblioteksforening : Det Kongelige Bibliotek : Danmarks Biblioteksskole.
(heri 1999, nr. 2, s. 18-22: Flemming Ettrup: Ånd og praksis : Ved Peter Seebergs død).
Nekrolog.

80.5
K & K : kultur og klasse : kritik og kulturanalyse. - Medusa
(heri 2004, nr. 1, s. 1-110: Seeberg).
Temanr. om Peter Seebergs forfatterskab.

80.5
Passage : tidsskrift for litteratur og kritik.
(heri 1999, nr. 33, s. 76-81: Poul Vad: Nærvær : om Peter Seebergs forfatterskab - en skitse).

Video, bånd, CD

99.4 Seeberg, Peter
Amor fati (videokassette) : et portræt af Peter Seeberg, - Video One I i coproduktion med Det Danske Filminstitut, 1999. 1 kassette (52 minutter).

99.4 Seeberg, Peter
Samtale med Peter Seeberg (cd) / tilrettelæggelse Lene Bredsdorff, - DR Multimedie, 1999. 1 cd (30 minutter)
Portrætsamtale med forfatteren Peter Seeberg, der i samtalens løb læser 2 tekster fra Halvdelen af natten.

Links

Forfatterweb
Dansk biblioteksCenters forfatterportræt. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Jakob Hansen: Mere end en biperson

Bibliotekar Birgitte Bjælde, Vejle Bibliotek.

24 maj.02

Bogdetaljer

Forlag
Arena
Faustnummer
05704650
ISBN
9788774051626
Antal sider
221

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer