Bog

Mange sære ting for

Af (
2009
)

Anmeldelse

Mange sære ting for af Svend Åge Madsen

07 dec.09

Svend Åge Madsen har mange underholdende ting for i sin seneste bog.

Det vækker undren hos de forbipasserende fodgængere, at der en morgen sidder et eller andet fast på spiret af Århus domkirke.

En turist ved tårnets fod får en dråbe blod på tøjet, og det bliver klart, at et lig er blevet spiddet på tårnets spir.

Liget viser sig at være den verdenskendte astronom Adam d’Eden. d’Eden var i sandhed banebrydende inden for sit felt, for mens han var i live, opdagede han to spejlplaneter. En spejlplanet er en planet som reflekterer lys i en sådan grad, at man kan monitorere tidligere begivenheder. Særligt en bestemt hændelse for omkring 2000 år siden vakte astronomernes interesse, og den har at gøre med omstændighederne omkring Jesu’ fødsel.

’Mange sære ting’ for har det til fælles med den traditionelle kriminalroman, at der indledningsvis begås et mord som skal opklares. Men her hører ligheden næsten også op. For hos Madsen er der ikke tale om opklaringsarbejde i gængs forstand. Efterforskningen varetages af politikvinden Felia, som har en evne til at se ind i fremtiden. Denne evne er udsædvanlig, men den er samtidig med til at gøre hende menneskelig, idet den besværliggør hendes kærlighedsliv. Og dette er som bekendt et af kriminalromanens mest udtalte karaktertræk.

Sideløbende opklaringsarbejdet drager en række videnskabsfolk til Århus for at forvalte d’Edens videnskabelige eftermæle bestående af en række vigtige videooptagelser. Blandt disse er astrologen Dja'far Khan, sprogforskeren Devala Chakravarty og ikke mindst teologen Klaus von Eberhard og dennes sekretær Martine.

Alle disse meget sære ting foregår i virkelighedens Århus, men når byen bliver oplevet gennem fremmede øjne, tilføjes den et element af noget drømmende eller nærmest mytisk. Et eksempel er, da Devala ankommer til byen: ”Da hun kom væk fra hotellet, slog tystheden i den fremmede by hende. Cykler der kom lydløst glidende forbi hende, bilerne, selvfølgelig med det lavmælte sviisj fra dækkene, men næsten ikke hørbar motor.”

Man er godt underholdt med ’Mange sære ting for’, men det anbefales at læse bogen forholdsvis hurtigt, så man ikke farer vild i handling og persongalleri.

Analyse

Madsen, Svend Åge - Mange sære ting for

Mange sære ting for er en sprudlende filosofisk kriminalroman om at jagte sandheden, og om at turde se sandheden i øjnene, når man måske møder den.

Sandheden genspejlet

Svend Åge Madsen (f. 1939) er kendt for sine fabulerende, knopskydende og mangestemmige fortællinger, der foruden deres viltre sprog og sprogspil også er båret frem af en tænkning, som igennem efterhånden mange år har udviklet sig til at være udtryk for en egentlig livsfilosofi. Der er tale om en relativistisk eksistentialisme, hvor troen på mennesket, på det dennesidige og på fortællingen står helt centralt.

Og den nye roman, Mange sære ting for, som udkom på Madsens 70-års fødselsdag d. 2. november 2009, rokker bestemt ikke ved dette signalement. Romanen griber direkte ind i selve begrebet skabelse, stiller spørgsmålstegn ved hele vores kristne forestillingsverden og krydrer det hele med et grumt kriminalistisk plot, der bl.a. inkluderer en række gådefulde mord og selveste Grauballemandens genopstandelse!

Svend Åge Madsens forfatterskab
Det lå bestemt ikke i kortene, at århusianeren Svend Åge Madsen skulle gå hen og blive en af Danmarks mest læste forfattere, da han i 1963 som bare 23-årig debuterede med den ekstremt modernistiske – og ret så morsomme – roman Besøget, der af dele af pressen (og publikum!) blev opfattet som nærmest uforståelig. Madsen fortsatte dog ufortrødent sine eksperimenterende skriverier, men fra og med romanen Liget og lysten (1968) åbnede Madsen dog lidt op for det hermetisk lukkede og lettere vanvittige univers, hans bøger indtil da havde udfoldet sig i. Det var dog med den stort anlagte ”århushistorie” Tugt og utugt i mellemtiden fra 1976, at Madsen for alvor cementerede sig som en af Danmarks helt store fortællere. Og det var også her i midten af 70’erne, at Madsen én gang for alle gjorde Århus til omdrejningspunktet for sine fantastiske fortællinger – senest altså i Mange sære ting for, hvor Smilets By igen-igen er det svimlende centrum for de mest utrolige begivenheder!

Verdens mange væremåder. Om Mange sære ting for
Hvordan ville du reagere, hvis du pludselig opdagede, at det dryppede med blod fra himlen over Århus? Og hvis du derpå – når du forskrækket kiggede op – så, at blodet stammede fra en mand, der hang spiddet på domkirkens spir? Med bestyrtelse, velsagtens! Og det er præcis, hvad en kvindelig turist gør i begyndelsen af Svend Åge Madsens seneste roman Mange sære ting for, da det går op for hende, at dråberne, der rammer hendes mand, rent faktisk er blod og stammer fra et menneske (og altså ikke fra en ballon, hvad den mærkværdige tingest ellers godt kunne ligne på lang afstand). Der er med andre ord ikke tale om en grovkornet spøg som afslutning på den netop overståede festuge i byen – men om en moderne korsfæstelse!

Det er denne grusomme, groteske og stærkt symbolske hændelse, der åbner romanen, og som bliver startskuddet for det yderst hæsblæsende forløb i Mange sære ting for. Begivenheden bliver nemlig lynhurtigt et tilløbsstykke – ikke alene fordi en mand faktisk er blevet spiddet, men også fordi der er tale om den verdensberømte danske astronom (med det typisk madsenske navn) Adam d’Eden, opdageren af to såkaldte ”spejlplaneter”. Til Århus valfarter bl.a. den tyske religionsforsker Klaus von Eberhard og hans elev Martine, den indiske sprogforsker Devala samt den iranske astronom Dja’far Khan. Disse fire personer udgør kernen i det store persongalleri, som af forskellige årsager sættes i sving ved nyheden om Adam d’Edens mystiske død.

Adam d’Eden blev i sin tid berømt for sin opdagelse af de to spejlplaneter Mnemosyne og Aletheia – en opdagelse, der vakte interesse verden over, fordi planeternes særlige overflade reflekterer lyset fra Jorden og dermed på sin vis genudsender fortidige begivenheder herfra. Det betyder, at vi på Jorden så at sige lever et forsinket liv. Eller mere præcist: Spejlingen betyder, at man med det rette teleskop og den rette teknik kan se, hvad der foregik her på jorden for år tilbage – og da Aletheia (gr. ”sandhed”) eksempelvis befinder sig 1000 lysår fra Jorden, betyder det, at det reflekterede lys har været 2 x 1000 år undervejs. Det er med andre ord begivenheder fra Jesu tid, vi er vidne til ved at betragte Aletheia! Og dét vækker naturligvis interesse – og en interesse, der bestemt ikke bliver mindre, fordi E’den med hjælp fra avanceret teknologi har optaget det hele på video, dvs. selveste Jesu fødsel og barndom! Hvad mere – og værre – er, så viser det sig snart, at Aletheias afsløringer bringer overraskende, chokerende og mildest talt ukristelige sandheder om Jesus for dagen. Kristendommens grundlag synes truet!

Der udvikler sig snart et nærmest babylonisk kaos og en afsindig og blodig kamp imellem en lang række aktører for at få fat i båndene – koste, hvad det vil. Men derudover bliver optagelserne også det, der forlener romanen med et ganske tankevækkende og perspektivrigt filosofisk lag. 

At de afslørende sandheder fra Aletheia i sin tid blev optaget på video af Adam d’Eden betyder, at de nu kan blive udsendt til hele verdens befolkning som tv-programmet "Sandheden fra himlen." Denne kommende afdækning af sandheder og løgne om kristendommens grundlag foruroliger naturligvis mange – men de faktiske reaktioner på og konsekvenser af "Sandheden fra himlen" skal vise sig at blive endnu mere utrolige, end nogen i deres vildeste fantasi kunne have forudset! Udover dette i sandhed ”religions-dekonstruerende” plot, så må kristendommen i romanen se sig yderligere gransket i og med en gruppe forskeres forsøg på at afdække Guds genom – Guds gener! Der er altså i romanen blæst til angreb på både faderen, sønnen og Helligånden!

Mange sære ting for strækker sig over 96 korte kapitler, og for hvert nyt kapitel er der tale om et skift i synsvinkel. Romanen er med andre ord bygget op som en flerstemmig og flerperspektivisk fortælling fortalt af et par håndfulde (tredjepersons)fortællere med hver deres synsvinkel. Fortælleteknikken underbygger og forstærker dermed romanens relativistiske budskaber: At sandheden – hvad den så end er for en størrelse – har mange ansigter, og at virkelighed og illusion (herunder fiktion) ikke altid er så let at adskille fra hinanden.

De knap 100 kapitler brydes op af fem passager med kursiverede udsagn fra rammefortælleren (og mon ikke det er et af Madsens mange alter egoer, vi her har med at gøre!?). I disse passager får vi så at sige baggrunden for, at romanen overhovedet er blevet skrevet: Den er skrevet på foranledning af – ja, nærmest på ordre fra – Gud! Romanen skal simpelthen være et forsvarsskrift for Gud og hans eksistens! Det paradoksale er dog, at ”fortælleren” ikke selv er troende, men snarere en decideret gudsfornægter – altså lige indtil Gud åbenbarer sig for ham: ”Nej, Gud. Det kan du ikke mene. Det må rable for dig. Og hvorfor så lige mig, som ikke tror på dig, ikke troede på dig lige indtil for to minutter siden da du kom væltende i al din magt og vælde.”

Hvad dækker begreber som sandhed, virkelighed og illusion egentlig over? Kristendommen på sin side hævder at sidde inde med sandheden, og samtidig er videnskaben på evig jagt efter at afdække og kortlægge hele menneskets – samt naturens og universets – oprindelse, sammenhæng og ”mening”. Til at belyse denne tematik yderligere griber Svend Åge Madsen tilbage til modismens fader Böethius de Dacia (Bo af Danmark), der i 1200-tallet ligeledes var særdeles optaget af sin tids konflikt imellem tro og videnskab. Tankegangen i modismen er, at den ydre verdens ting og hændelser altid har mange måder at være på, dvs. et givent problem rummer altid et hav af årsager – og dermed også løsninger og forklaringer. Der vil derfor altid være mere end én sandhed, og i romanen overføres denne tænkning også til mennesket, sproget og verden. For det er med sproget, at mennesket forstår sin verden, og alt efter hvad vi begriber, vil vi sprogliggøre vores forståelse derfra. Der er derfor ikke noget at sige til, at det i Mange sære ting for myldrer med udlægninger, teorier og fortolkninger, for der er ikke kun én måde at forstå verden på, men mange, for verden har umådeligt mange måder at være på, hvilket den polyfone struktur og mylderet af fortællere og fortællinger i Mange sære ting for også viser. Og samtidig sker det igen og igen i romanen, at forskellige måder at forstå og fortælle verden på krydser hinanden og indimellem – på god gammel Madsen-manér – beriger og befrugter hinanden. 

Mange sære ting for er en sprudlende filosofisk kriminalroman om at jagte sandheden, og om at turde se sandheden i øjnene, når man – måske – møder den.

Svend Åge Madsen og samtiden
Svend Åge Madsen er ikke nem at sammenligne med andre nutidige forfattere. Hans stemme, hans univers og hans tankegang er så madsensk, at en sammenstilling hurtigt kan komme til at virke søgt. Vil man alligevel gerne forsøge at drage paralleller til samtidige forfattere, er det især navne som Per Højholt, Paul Auster, Jan Kjærstad og yngre danske forfattere som Christian Haun og Peter Adolphsen, der dukker op, og det er her især et grundlæggende syn på litteraturens uanede muligheder, disse forfattere kan siges at være fælles om.  

Som vi også ser i Mange sære ting for, er det helt grundlæggende i Svend Åge Madsens livssyn, at mennesket selv i høj grad er med til at skabe sin egen verden. Så ikke alene Guds enestående position udfordres, det gør den alvidende fortællers også. Vi er nemlig alle medskabere af både værk og verden, og derfor munder Mange sære ting for heller ikke blot ud i endnu en sandhed, men forholder sig åben, og i helt vanlig stil stilles der flere spørgsmål, end der gives svar. Læseren må også selv træde til, for at enderne kan mødes. Der er mange stemmer til stede, og selv er vi også en lille verden, hvor nye fortællinger hele tiden knopskyder. Denne livsanskuelse er en naturlig konsekvens af det relativistiske livssyn, som ikke i sig selv er nyt, men også ses fuldt udfoldet hos store modernistiske forfattere som Luigi Pirandello, James Joyce og Samuel Beckett fra det 20. århundrede – forfattere Svend Åge Madsen også selv skriver på skuldrene af. 

Det relativistiske livssyn betyder imidlertid ikke, at der slet ikke længere er nogen værdier, eller at alt er lige gyldigt. Derimod gælder det om at gøre sig meningsfri – som det også hedder et sted i Mange sære ting for – fri af mening, sådan at man selv kan være med til at reflektere og skabe mening på ny.

Cand. mag. Anne Mette Liedecke

Litteratur om bogen

Anmeldelser i aviser

2/11 2009 Per Krogh Hansen i Berlingske Tidende
4/11 2009 Helle Juhl Lassen i Information
2/11 2009 Jakob Levinsen i Jyllands-Posten
2/11 2009 Anders Juhl Rasmussen i Kristeligt Dagblad
2/11 2009 Jens Henneberg i Nordjyske.dk
8/11 2009 Søren Vinterberg i Politiken
6/11 2009 Lars Bukdahl i Weekendavisen

Anmeldelser på nettet

Sentura
Michael Balle: I sandhed mange sære ting

Artikler i tidsskrifter

80
Nordia: tidsskift for nordisk teksthistorie og æstetik
(heri bd. 33, 2016, s. 181-202: Leif Søndergaard: Svend Åge Madsen har mange sære ting for: ikke kun i Mange sære ting for).

Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Madsen, Svend Åge
At fortælle Svend Åge Madsen : toogtyve genspejlinger. - redaktør: Lars Green Dall. - Klim, 2009. - 229 sider.
Festskrift udgivet i anledning af Svend Åge Madsens 70-års fødselsdag.

99.4 Madsen, Svend Åge
Niels Dalgaard
Dage med Madsen eller Livet i Århus [elektronisk materiale (diskette) + bog] : om sammenhænge i Svend Åge Madsens forfatterskab. -  Museum Tusculanum, 1996. - 1 diskette : 1.44 MB, MF-2HD ; 9,4 cm (3,5 in.), 1 bog (248 sider).
Indeholder bl.a. en guide til personer, lokaliteter m.v. i Madsens tekster.
Diskette: Systemkrav: Pc; Windows 3.1 eller senere eller Windows 95;
Søgeprogrammet WordCruncher. Med titel: Madsens univers. Disketten indeholder bogens side 53-227.

99.4 Madsen, Svend Åge
Niels Dalgaard
Fra tekst til fortælling : Svend Åge Madsen og science fiction . - Science Fiction Cirklen, cop. 1989. - 54 sider. - (Cirkel serien ; nr. 15).
En gennemgang af en række romaner: Liget og lysten (1968) (side 8-11), Tugt og utugt i mellemtiden (1976) (side 18-23), Se  dagens lys (1980) (side 23-27), Den største gåde (1982) (side 28-30), Af sporet er du kommet (1984) (side 32-33) og Lad tiden gå (1986) (side 33-37).

99.4 Madsen, Svend Åge
Niels Dalgaard: Verdensjongløren Svend åge Madsen og science fiction. - Science Fiction Cirklen, 2007. - 213 sider.
Om forfatteren Svend Åge Madsens varierede brug af science fiction-elementer i sit forfatterskab.

99.4 Madsen, Svend Åge
Lars Green Dall: Madsens meditationer : en bog om Svend Åge Madsens forfatterskab. - Aarhus Universitetsforlag, 2008. - 396 sider.
Præsentation og læsning af Svend Åge Madsens værker ud fra en fornuftskritisk livsfilosofi i forfatterskabet og med René Descartes og den rationalistiske tradition som pejlemærke for Madsens filosofiske og litterære manøvrer.

99.4 Madsen, Svend Åge
Renny Edal: Identitet og virkelighed : en tematisk læsning i Svend Åge Madsens
forfatterskab / af Renny Edal og Ole Nielsen. - Udgivelsesudvalget under Odense Universitets Konsistoriums Kontaktudvalg  med Centerboghandelen , [1980]. - 184 sider. - (Udgivelsesudvalgets samling af studenterafhandlinger ; 21).
Specialeafhandling, Odense Universitets Center 

99.4 Madsen, Svend Åge
Anker Gemzøe
Metamorfoser i mellemtiden : studier i Svend Åge Madsens forfatterskab 1962-1986. - Medusa, 1997. - 563 sider. - (Skrifter fra Center for Æstetik og Logik ; vol. 3).
Om Svend Åge Madsens (f. 1939) forfatterskab med vægt på gennembrudsværket Tugt og utugt i mellemtiden og med litteraturforskeren Michail Bachtin som teoretisk hovedinspiration.
Disputats, Aalborg Universitet. Serien udgivet af Center for Æstetik og Logik, Aalborg Universitet. English summary: side 535-554.  Litteraturhenvisninger: side 517-534.  

99.4 Madsen, Svend Åge
Svend Åge Madsen: Når man mailer. - Bindslev, 2009. - 330 sider.
Uddrag af Svend Åge Madsens e-mails til journalisten og oversætteren Flemming Chr. Nielsen. Madsens betragtninger over egne og andres bøger, skarpe udfald mod journalister, præster og politikere og improviserede korttekster om hverdagens morsomme trivialiteter.

99.4 Madsen, Svend Åge
Karsten Schmidt
Mandlighedens positioner : studie i Svend Åge Madsens forfatterskab. - Akademisk Forlag, 1982. - 167 sider.
Let bearbejdet hovedfagsspeciale, Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet.

99.4 Madsen, Svend Åge
Erik Skyum-Nielsen: Møder med Madsen. - Aarhus Universitetsforlag, 2009. - 226 sider.
Gennem samtaler med Svend Åge Madsen belyses f. eks. hans valg af genrer, forbillederne, hjembyen Århus og selve skriveprocessen. Samtalerne afbrydes af korte indstik, hvor hans vigtigste værker ét for ét præsenteres.

Afsnit i bøger

81.5
Modernismen i skandinavisk litteratur : som historisk fenomen og  teoretisk problem : foredrag på den XVIII studiekonferanse i International Association for Scandinavian Studies (IASS), arrangert  av Nordisk institutt, Universitetet i Trondheim 29. juli-3. august  1990 / red. av Asmund Lien. -  1991.
(heri s. 187-191: Niels dalgaard: Mellem modernisme og narrativitet: Tilfældet Svend Åge Madsen).
(heri s. 193-199: Anker Gemzøe: Modernismens kulmination og krise i Svend Åge Madsens forfatterskab).

81.6
Dansk litteraturs historie / redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schack. - Gyldendal, 2006-2009. - 5 bind.
(i bind 5 : 1960-2000: s. 229-237: Århusianske tilføjelser - Svend Åge Madsen).

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af
Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad.
(i 1. udg. 1996, s. 365-370; i 2. udg. 2003, s. 246-250: Johannes Fibiger: Svend Åge Madsen).

81.6
Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken. - Gad.
(i 1. udg. 1996, s. 352; i 2. udg. 2003, s. 374-375).

81.6
Litteraturhåndbogen / redigeret af Ib Fischer Hansen ... [et al.]. - Gyldendal Uddannelse. - 2 bind
(i bind 2, 6. udg. 2001, s. 113-115).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede /  redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. - Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 5, s. 162-174: Niels Barfoed: Svend Åge Madsen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave (nyredigeret og  nyskrevet udgave) / redigeret af Anne-Marie Mai. -  Gad, 2000-.
(i bind 2, s. 407-421: Jimmi Michelsen: Svend Åge Madsen)

81.65
Jørgen Gustava Brandt: 80 moderne danske digtere : præsentation & portræt : essays / af Jørgen Gustava Brandt og Asger Schnack. - Gyldendal, 1988. 
(heri s. 160-166: Svend Åge Madsen).

81.65
Thomas Bredsdorff: Sære fortællere : hovedtræk af den ny danske prosakunst i tiåret omkring 1960. - Gyldendal, 1967. 
(heri s. 172-185: Svend Åge Madsen).
Om det tidlige forfatterskab. Heri s. 172-175 om Besøget, Lystbilleder og Otte gange Orphan.

81.65
Hugo Hørlych Karlsen: Skriften, spejlet og hammeren : en kritisk analyse af en række nyere,  eksperimentelle danske forfatterskaber. - Borgen, 1973.
Om skrifttematiske forfattere, herunder den tidlige Madsen. Om Svend Åge Madsens produktion mellem 1963 og 1971 med særligt henblik på romanerne Tilføjelser (1967), Liget og lysten (1968), Tredje gang så ta'r vi ham ... (1969) og Sæt verden er  til (1971) samt novellesamlingen Maskeballet (1970).

81.65
Ordkvartet Århus : Peter Laugesen, Svend Åge Madsen, Henning Mortensen,
Tage Skou-Hansen : fire forfatterinterviews / ved Ejgil Søholm. - Statsbiblioteket,  1990.
(heri s. 54-79: At iklæde pointen personer : Interview med Svend Åge Madsen).

81.65
Erik Skyum-Nielsen: Modsprogets proces : poesi, fiktion, psyke, samfund :  Essays og interviews om moderne dansk litteratur. - 1982.
(heri s. 140-154: "Vi (op)lever i genrer").
Interview om forfatterskabet, herunder dobbeltromanen Tugt og utugt i mellemtiden (1976) (side 146-151).

81.69
Sylvest, Ove: Det litterære karneval : den groteske realisme i nyere danske romaner. - Odense Universitetsforlag, cop. 1987.
(heri s. 44-53: Svend Åge Madsens forfatterskab).
Om hovedtemaer i forfatterskabet: individ og samfund, fiktion og virkelighed, identitet og sprog og skizofreni og inspirationsform).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen ; under medvirken af Thomas Bredsdorff. -  Rosinante, 2001. - 2 bind.
(I Biografier s. 296-297: Sigurd Kværndrup: Svend Åge Madsen).

99.3816
Twentieth-century Danish writers / edited by Marianne Stecher-Hansen. -
Gale Research Company, cop. 1999. -  (Dictionary of literary biography ; volume 214).
(heri s. 268-274: Kim Andersen: Svend Åge Madsen).
Introduktion til forfatterskabet på engelsk.

Artikler i tidsskrifter

20.5
Fønix
(heri 2002, nr. 4, s. 199-207: Niels Dalgaard: At trække fra og lægge til).
En kort gennemgang af forfatterskabet.

37.1489605                                                        
Dansk noter. - Dansklærerforeningen/FFS, Fraktionen for de fortsatte skoleuddannelser.
(heri 1996, nr. 2, s. 5-10: Anker Gemzøe: Villy Sørensen og Svend Åge Madsen)
Sammenligning af Villy Sørensens og Svend Åge Madsens forfatterskaber.
(heri 1996, nr. 2, s. 11-22: Sære fortællere i samtale / af Henrik Ljungberg og Per Thorsen).
Interview med og samtale mellem Villy Sørensen og Svend Åge Madsen om deres forfatterskaber.
(heri 1996, nr. 2, s. 23-26: Niels Dalgaard: Det (æst)etiske problem : myte, historie og fortælling hos Villy Sørensen og Svend Åge Madsen).

37.69
Delfinen. - Studenterrådet ved Århus Universitet.
(heri 1996: Ole Rosenstand Svidt: Madsen, matematikken og mellemtiden).

80.5                                                             
Den blå port : tidsskrift for litteratur. -  Rhodos.
(heri  2000, nr. 54,s. 54-63: Lene Bruun-Kristensen: Valg former : en samtale med Svend Åge Madsen ).
Om konstruktion og form i forfatterskabet.              

80.5
Vinduet : Gyldendals tidsskrift for litteratur. - Oslo.          
(heri 1998, nr. 2, s. 16-23:Nikolaj Frobenius: De tomme henders profet : et intervju med Svend Åge Madsen).
Interview om forfatterskabet.
(heri 1998, nr. 2, s. 24-28: Anker Gemzøe: Fortællingens forvandler og forvandlingens fortæller: om Svend Åge Madsens forfatterskab).

81.0905
Proxima : Dansk science fiction tidsskrift. - Science Fiction Cirklen.
(heri 1996, nr. 64, s. 36-50: Anders E. Larsen: Den gode historie eller historien om det gode : den utopiske fortælling  i Svend Åge Madsens forfatterskab).

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 1993, nr. 5, s. 66-79: Lisbeth Worsøe-Schmidt: Fiktion og maya hos Svend Åge Madsen).

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur
(heri 2002, nr. 19, s. 265-272: Thomas Uhd: Når skriften kommer bag på en  : Svend Åge Madsen om inspiration, litteratur og galskab).
Interview

Artikler i aviser

Jyllands-Posten
(heri 26/12 2004: Jens Grund og Chr. Thye-Petersen: Ud af mørket. - (At forstå livet baglæns).
Stort og dybdeborende  interview (3 sider).
I ungdommen skrev han som en sindssyg - og blev forvekslet med en. Idag er han afklaret med sit liv, forfatteren og hjemmefødningen fra Århus.

Kristeligt Dagblad
(heri 23/1 1996: Claus Grymer: Erhus - den evige stad)
Interview om byen Århus og dens betydning for forfatterskabet.

Kristeligt Dagblad
(heri 20/7 2006: Claus Grymer: Han er flyvsk og fast forankret).
Interview.

Politiken
(hri 20/3 1993: Niels Dalgaard: At skrive en verden).
Portræt/interview.

Politiken
(heri 2/11 2009: Søren Vinterberg: Madsen taler stadig til hjernen).
Portræt i anledning af Svend Åge Madsens 70 års dag.

Video, bånd, CD

99.4 Madsen, Svend Åge
Jagten på et menneske (video) / tilrettelægger og manuskript: Mette Weisberg,
Niels Weisberg. -  Århus Amtscentral, 1992-1993. - 2  kassetter + 1 teksthæfte, 4 sider. - (AC video)
Del 1. - 1992. - 1 kassette(40 min). Del 2. - 1993. - 1 kassette (42 min).
Del 1: Med udgangspunkt i ungdomsbogen: Jagten på et menneske indkredses og belyses Århus-motivet i forfatterskabet. Forfatteren læser uddrag fra sine værker.
Del 2: Interview med Svend Åge Madsen, hvor han bl.a. kommenterer forskellige temaer i forfatterskabet: brugen af science-fiction rammen, valget, kærligheden.

99.4 Madsen, Svend Åge
Svend Åge Madsen - at fortælle menneskene [film (dvd) / manuskript, instruktion og produktion Christian Braad Thomsen. - Another World Entertainment, 2009. - 1 dvd-video (56 min.) + 1 folder.
Interviews med forfatteren Svend Åge Madsen. Der veksles mellem nutidige optagelser og flash-backs til tv-optagelser med ham gennem 25 år. Forfatteren mener ikke vi har en fast identitet, men at vi er mindst 34 forskellige personer alt efter hvilken sammenhæng, vi optræder i.
Findes også som videokassette (VHS).
Kan ses på Filmstriben, http://www.filmstriben.dk/?showfilm=2399115200, hvor der er adgang til streaming. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på mange folkebiblioteker.

Links

Niels Dalgaard: Svend Åge Madsen
En kort introduktion til Svend Åge Madsens science fiction fra Sciencefiction.dk

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportræt. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Nyere danske forfattere
Præsentationer af danske forfattere og deres værker. Produceret af forfatteren og kritikeren Jakob Brønnum for Det Kongelige Bibliotek.

Den store danske - Gyldendals åbne encyklopædi
Artikel om Svend Åge Madsen. Siden er udarbejdet af førende danske fageksperter.


Bibliotekar Mette Francke, Vejle Bibliotekerne  

25 jan.10

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
27976158
Graphic
Ida Balslev-Olesen
ISBN
9788702082548
Antal sider
410

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer