Bog

Løgneren

Af (
2013
)

Anmeldelse

Løgneren af Martin A. Hansen

15 aug.13

Martin A. Hansen har i mange år været en kampzone, og nu har Gyldendal genudgivet hans hovedværk ’Løgneren, som er en af de største klassikere i dansk litteratur.

’Løgneren’ er efter min mening en af de absolut største klassikere i dansk litteratur, og bogen har tilmed også  en umådelig interessant receptionshistorie. Da den første gang udkom som radioroman i 1950, var Martin A. Hansen en af Danmarks førende kulturpersonligheder, og romanen blev hyldet som et mesterværk. Men da de ideologiske vinde i 1960’erne og 1970’erne begynde at blæse i nye retninger, ændrede billedet sig markant. Romanen blev nu af mange opfattet som en overvurderet generationsroman med en stærk tidsbundet patos, og Martin A. Hansen blev stemplet som reaktionær og forbundet med ”gammellivet” på landet. Berømt eller berygtet er også Karen Blixens udtalelse om Martin A. Hansen, idet hun om ham sagde, at han var for ”klæg”, og at hun gerne så, at han blev bagt.  I 1990’erne ændrede billedet sig igen med en række nyudgivelser om Hansens forfatterskab, og man taler sågar om en Martin A. Hansen-renæssance.

Hvad handler romanen så om? Den indledes med, at jeg-fortælleren, Johannes Vig, der både fungerer som skolelærer, degn og postmester, sidder i sin stue på Sandø, som isen har isoleret fra omverdenen i 40 dage. Tågen ligger dog over øen, så isen vil snart brydes, og det forventer han vil medføre problemer for de andre. De andre er hovedsageligt pigen Annemari, hendes kæreste Oluf, med hvem hun har et barn, og ingeniøren, som er ude efter Annemari. Romanen kan læses (som den ofte er blevet) som en kærlighedshistorie mellem disse tre personer og med den forførende Rigmor i periferien. Kigger man bare lidt nærmere på romanen og specielt på Johannes Vig, så er det dog ikke let at lade sin læsning hvile her. Han handler måske efter helt andre motiver? Måske er han slet ikke forelsket i Annemari, men betragter hende blot som et stykke legetøj? I hvert fald er han en selvkredsende æstetiker, der ikke tillader andre at komme tæt på sig, og samtidig manipulerer han med menneskeskæbner for at få sin vilje, og alt sammen skjuler han under et væld af bibelske og litterære citater.

Jeg har nu læst bogen tre gange, og min begejstring er bestemt ikke blevet mindre. Tværtimod er det kendetegnende for romanen, at man for hver læsning opdager nye afgørende forhold. Jeg kan dog godt blive en smule irriteret over, at Gyldendal har valgt at gør en stor sag ud af, at skuespilleren Jens Albinus har skrevet forordet. Hans navn er trykt på forsiden, og beskrivelsen af hans meritter fylder mere end beskrivelsen af Martin A. Hansen. Som inkarneret Martin A. Hansen-fan vil 1. udgaven fra 1950 med omslag af Ib Spang Olsen altid være den ”rigtige” udgave for mig.

Analyse

Hansen, Martin A. - Løgneren

Martin A. Hansens Løgneren fra 1950 giver i en intens og nølende tone en suveræn psykologisk skildring af øboeren Johannes Vigs splittelse mellem drift og distance.

I vinteren og foråret 1950 læste skuespilleren Pouel Kern over tolv søndage Martin A. Hansens (1909-55) Løgneren højt i radioen. Radioromanen blev en stor lyttersucces, og Løgneren blev siden trykt som føljeton i Berlingske Aftenavis, illustreret af Ib Spang Olsen. Romanen blev filmatiseret i 1970.

I Løgneren følger læseren i dagbogsform Johannes Vig gennem fire skelsættende forårsdøgn få år efter afslutningen af 2. verdenskrig. Johannes Vig, der er nær de fyrre og lærer og degn på Sandø, lever som den enlige iagttager blandt øens beboere. I en følsomt nølende sprogtone, der spænder fra melankoli over ironi til fortvivlelse, skildres Johannes Vigs indre splittelse mellem drift og distance, mens han vikles ind i dramatiske begivenheder på øen. Dagbogsformen giver fortællingen en umiddelbar autensitet og intimitet. De detaljerede sansende beskrivelser af naturen og af forårets og lysets gennembrud får Sandø til at fremstå som en mytisk lokalitet på linje med det symbolske Himmerland hos Johannes V. Jensen. Den nedtonede indre dialog, de fortættede situationsbeskrivelser og de korte, gnistrende dialoger lader det meste være underforstået eller antydet, hvilket gør det klart, at Johannes Vig fortier pinagtige forhold eller måske ligefrem forsøger at manipulere med sandheden. På det stilistiske plan sløres sandheden gennem fraværet af anførselstegn eller anden markering af replikker. Det bliver ved flere lejligheder uklart, hvorvidt et udsagn er udtalt eller blot tænkt, og Johannes Vig leger med denne uklarhed for at camouflere sin historie. I endnu et forsøg på at etablere distance anvender han litteraturen som et gitter mellem sig selv og verden og indfletter i sin egen indre monolog citater af Ewald, Kierkegaard, Blicher, Thøger Larsen og Johannes V. Jensen.

I kraft af sine formeksperimenter og et væld af litterære referencer fremstår Løgneren som et prosamodernistisk værk, men det er også slet og ret en kærlighedsroman om en mands erotiske længsel, som er udspændt mellem to kvinder, den unge Annemari, Sandøs rose, og den gifte og mere modne Rigmor. Den fremboblende erotiske drift, symboliseret ved forårets og sneppens ankomst, tvinger Johannes Vig ind i en eksistentiel valgsituation mellem sin akutte vissenhed og et moralsk og følelsesmæssigt engagement. Beskrivelsen af Johannes Vigs valgsituation er inspireret af den kierkegaardske eksistentialisme, ligesom religiøse tematikker, som kristen synd, skyld og straf, spiller en afgørende rolle.

Løgneren giver sig ud for at være en dagbogsoptegnelse skrevet af jeg-fortælleren Johannes Vig, men allerede i første kapitel udfordres dagbogsillusionen, da Johannes Vig tilsyneladende fjerner sig fra sit notathæfte og alligevel fortsætter skrivningen. I romanens afsluttende 12. kapitel dementeres dagbogsillusionen endegyldigt, da Johannes bekender, at hele romanen, på nær de første par sider, er skrevet et år efter begivenhedernes indtræden. Fortælleren har ført læseren bag lyset og har over alle sider skrevet ordet ”Løgneren”. Samtidig erklærer Johannes Vig, at løgnen har været en nødvendig forudsætning for at give fortællingen liv og troværdighed. Løgneren er på denne måde et fortælleteknisk eksperiment med den utroværdige fortællerinstans, en teknik, der ved midten af 1900-tallet var fast etableret og hyppigt forekommende i fiktionsprosaen. Steen Steensen Blicher (1782-1848) raffinerede denne teknik i dansk kontekst, og Martin A. Hansen radikaliserer den med Løgneren. I Løgneren bliver fortælleren sin egen utroværdighed bevidst og bekender den, og derfor må samtlige udsagn betvivles. I Per Højholts (1928-2004) 6512 fra 1969 underkastes dagbogsfortællerens utroværdighed en humoristisk bearbejdning med tydelige referencer til Løgneren og Martin A. Hansen.

Martin A. Hansen fungerede som medredaktør af tidsskriftet Heretica og som inspirator og vejleder for andre Heretica-digtere. Han startede sit forfatterskab som romanforfatter i 1930erne med socialrealistiske kollektivromaner. I 1945 udgav han den historiske roman Lykkelige Kristoffer, som både er udformet efter et realistisk stilideal, men også eksperimenterer med de traditionelle fortælleformer og dermed læner sig op ad den internationale modernisme. Novellesamlingerne Tornebusken (1946) og Agerhønen (1947) veksler mellem realisme og myte. Den lange novelle Midsommerfesten (1946) rummer et eksplicit brud med naturalismen, og Martin A. Hansen problematiserer i novellen forholdet mellem fortæller, det fortalte og læser. Novellen, der i dag kan betragtes som et prosamodernistisk nybrud, kom til at præge Løgneren. Løgneren blev Martin A. Hansens sidste egentlige fiktionsværk. I de følgende år koncentrerede han sig om at studere det nordiske folks historie, hvilket bl.a. udmundede i det religionshistoriske hovedværk Orm og Tyr (1952). En parallel kan trækkes til Løgneren, hvor Johannes Vig ved slutningen opgiver dagbogs- og fiktionsskrivningen til fordel for en beskrivelse af Sandø. Martin A. Hansen var som Johannes Vig lærer, degn og flittig dagbogsskribent, og i hans udgivne dagbøger kan man gå på jagt efter flere paralleller mellem Løgnerens forfatter og hovedperson.

Cand. mag. Mette Henriksen

Litteratur om bogen

Bøger

Martin A. Hansen: Isen bryder. – Gyldendal, 1969. - 35 sider.
Novelleforlægget til Løgneren med forord og efterskrift af Ole Wivel.

99.4 Hansen, Martin A.
Ljungberg, Henrik : Den falske dagbog : om Martin A. Hansens sidste roman Løgneren. – Gyldendal, 1995. - 112 sider.

99.4 Hansen, Martin A.
Nissen, Jan : Studiebog til Løgneren. – Gjellerup, 1966. - 123 sider.

99.4 Hansen, Martin A. 
Omkring Løgneren / udgivet af Ole Wivel. – Hans Reitzel, 1971. - 363 sider.  

99.4 Hansen, Martin A.
Øye, Marie Kløvstad : Det gotiske og det romanske livstema. En studie i Martin A. Hansens Løgneren. –  Universitetsforlaget, 1970. - 155 sider.

Afsnit i bøger

13.17
Sprog og forførelse : om sandhed og løgn i religion og politik, litteratur og filosofi / Povl Götke (red.). - Alfa, 2008.
(heri s. 31-48: Anders Thyrring Andersen: "Som forførere og dog sanddru" : strategisk skrift hos Martin A. Hansen og Søren Kierkegaard).
Især s. 45-48 om Løgneren.

37.14816
Mellem Skylla og Charybdis / ved Inge Dalsgaard. – Dansklærerforeningen, 1994.
(heri s. 60-67 om Løgneren).

80.1
Ljungberg, Henrik: Lyst og labyrint: en inspirationsbog. - Dansklærerforeningen, 1991.
(heri s 68-76: Lindormens skrig).
Om Martin A. Hansens vej frem til sin berømteste romanfortæller Johannes Vig i  Løgneren - belyst ved gennemgang af nogle fortællinger.

80.1
Møller, Hans Henrik: Erindringens form. – Akademisk Forlag, 1994.
(heri s.127-148: En ø i tiden).

80.1
Pohl, Eva: Æstetisk messianisme og kunstnerproblemet. – Odense Universitetsforlag, 1985.
(heri s. 59-98: Kainsproblematik og selvbedrag i Løgneren).  

81.5
Heggelund, Kjell: Fiksjon og virkelighet. – Universitetsforlaget, 1966.
(heri s. 45-72: Livsmønstret og virkeligheten. Martin A. Hansens roman Løgneren).

81.6
Bredsdorff, Thomas : Dansk litteratur set fra månen : om sjælen i digtningen. - Gyldendal, 2006. 
(heri s. 217-233: Løgn over løgn : Martin A. Hansen, Løgneren; Per Højholt, 6512).
Sammenlignende beskrivelse og analyse af de to værker.

81.6
Dansk litteraturhistorie / redaktion og billedudvalg: P.H. Traustedt. - Ny, udvidet udgave. -Politiken, 1976-77. - 6 bind.
(i bind 5, s. 353-55 om Løgneren).

81.6
Dansk litteraturhistorie. - Gyldendal, 1983-1985. - 9 bind.
(i bind 8, s. 91-94 om Løgneren).

81.6
Læsninger i danske litteratur. – Odense Universitetsforlag, 1997-1999. - 5 bind.
(i bind 4, s. 72-90: Povl Schmidt: En dagbog i en novelle i en roman. Martin A. Hansen Løgneren).

81.604
Jørgensen, Aage: Omkredsninger : artikler og anmeldelser. - Akademisk Forlag, 1974.
(heri s. 105-107: Løgneren på engelsk).
Om indledningen til den engelske udgave af Løgneren.
Artiklen findes også i Omkring Løgneren, 1971.

81.604
Tænkesedler : 20 fortællinger af fædrelandets litteraturhistorie : festskrift til Flemming Lundgreen-Nielsen. - C.A. Reitzel, 2007.
(heri s.273-288: Lise Præstegaard Andersen: Norrøne indslag hos Heretica-forfatterne).
Især s.273-276 om Løgneren.

81.64
Franzèn, Lars-Olof : Punktnedslag i dansk litteratur 1880-1970. – Lindhardt og Ringhof, 1971.
(heri s. 102-107: Løgnerens faste tro).  

81.65
Nielsen, Frederik : Dansk digtning i dag. Det første tiår efter krigen. – Fremad, 1963.
(heri s. 37-65: Martin A. Hansen – Ansvarlighedens digter).
Især s. 57-65 om Løgneren.

81.68
Jakobsen, Arne : Fremskridtets frontløber – Ingeniøren i dansk litteratur. – Teknisk Forlag, 1992.
(heri s. 63-69: Øen og dæmningen).
Især s. 63-66 om Løgneren.

81.69
Analyser af danske romaner / redaktør: Jørgen Holmgaard. – Borgen, 1977. - 3 bind. 
(i bind 3, s. 235-266: Torben Kragh Grodal: Sælens lyst og sjælens ubodelige ensomhed. En analyse af Martin A. Hansens Løgneren).  

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Værker, s. 188: Birgitte Krejsager: Løgneren).  

99.4 Hansen, Martin A.
Arvesyndens skønne Rose / redigeret af David Bugge. – Gads Forlag, 2002
(heri s.101-113: Eva Pohl: Lyst, løgn og lys. Løgneren set i lyset af Martin A. Hansens hospitalsdagbog og billedkunst).

99.4 Hansen, Martin A.
Bjørnvig, Thorkild: Kains alter. Martin A. Hansens digtning og tænkning. - Gyldendal, 1965.
Især s. 207-255 om Løgneren.
Doktordisputats.

99.4 Hansen, Martin A.
Christensen, Erik M. : Ex auditorio : kunst og ideer hos Martin A. Hansen. -  Arena, 1965.
(heri s. 71-86: Analyse af Løgneren).

99.4 Hansen, Martin A.
Hellern, Victor: Martin A. Hansen : studier i et forfatterskab. - Gyldendal, 1958.
Især s. 73-75 om Løgneren.

99.4 Hansen, Martin A.
Martin A. Hansen i nutids lys / redigeret af Henrik Denman og Henrik Kettel. – Denman, 1990.
(heri s. 42-44: Thorkild Borup Jensen: Løgneren som bog og film).

99.4 Hansen, Martin A.
Nielsen, Frederik: Martin A. Hansen : møder med en digter og hans bøger. - Carit Andersen, 1961.
(heri s. 51-64: Anlangedes et menneske).

99.4 Hansen, Martin A.
Woel, Cai M.: Martin A. Hansen : liv og digtning. - Midtsjællands forlag, 1959.
Især s. 106-118 om Løgneren.

Artikler i tidsskrifter

02.05
Bogens Verden : tidsskrift for litteratur og kultur. - Danmarks Biblioteksforening.
(heri 2006, nr. 4, s. 64-71: Birkelund og Ollivier: Værker over grænsen : Herman Bangs Tine og Martin A. Hansens Løgneren i tværkulturelt perspektiv).

05.56
Ord & Bild
(heri 1951, s. 40-48: Harry Andersen: Martin A. Hansens ”Løgneren”).  

05.6
Dansk udsyn
(heri 1959, s. 346-359: Jan Nissen: En fortolkning af "Løgneren").  

05.6
Dansk udsyn
(heri 1963, s. 313-347: Jes Tange Jessen: Troldfuglen. En tolkning af ”Løgneren”).

05.6
Gads danske magasin
(heri 1950, s. 659-670: Danske Romaner fra Efteraaret 1950).
Især s. 664-666 om Løgneren.

05.6
Højskolebladet
(heri 1980, s. 721-726, 737-740, 754-758: Niels Kjær: Helten, Løgneren og profeten. En studie i Harald Kiddes, Martin A. Hansens og Vagn Lundbyes ø-romaner).
Artiklen er optrykt i Niels Kjær: Ø-liv, 1982.  

13.05
Psyke & logos
(heri 2001, nr. 2, s. 800-824: Morten Fromm: Løgneren og selvet).  

20
Tidehverv
(heri 2002, nr. 9, s. 189-196: Christian Langballe: Kristendom og danmarkshistorie). 

37.1489605
Meddelelser fra Dansklærerforeningen
(heri 1966, s. 159-189: Jan Nissen: Sneppen og den vilde ungdomskraft. En fortolkning af Løgneren).  

37.1489605
Meddelelser fra Dansklærerforeningen
(heri 1967, nr. 3, s. 344-350: Jens K. Kjelgård Lings: Pigro, en sneppehund – og ?. Et tema i Løgneren).    

37.1489605
Meddelelser fra Dansklærerforeningen
(heri 1971, nr. 1, s. 3-33: En sammenligning af Martin A. Hansens romaner ”Lykkelige Kristoffer” og ”Løgneren” / Birgit Dencker Sørensen … et al).  

37.1489605
Meddelelser fra Dansklærerforeningen
(heri 1971, nr. 4, s. 343-351: Jens K. Kjelgård Lings: Graner, skjul og skjold. Kommentarer til et tema i Løgneren).  

80
Nordica
(heri 1989, nr. 6, s. 221-226: Irene Frandsen-Roeger: Kvindeskikkelserne i Martin A. Hansens roman Løgneren). 

80.5
Kritik . - Gyldendal.
(heri 1976, nr. 37, s. 81-89: Niels Riiskjær: Løgneren).  

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 1990, nr. 93, s. 58-68: Karin Højersholt: Løgneren)  

80.5
Poetik
(heri 1972, nr. 1, s. 1-24: Torben Kragh Grodal: Sjælens lyst og sjælens ubodelige ensomhed).
Analyse.

81.605
Synsvinkler
(heri 1992, nr. 3, s. 20-35: Jimmi Michelsen: Løgnens labyrint. En læsning af Martin A. Hansens Løgneren).  

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur. 
(heri 1999, nr. 14, s. 186-210: Anders Thyrring Andersen: Forførelse, tavshed og uret. Kierkegaard-inspirationen i Martin A. Hansens Løgneren).

Artikler i aviser

Berlingske Tidende
(heri 5/5 1999: Eva Pohl: Selvbedragets sjæl).  

Politiken
(heri 5/12 1999: Johannes Fibiger: Løgneren).    

Anmeldelser

29/8 1950 Hans Brix i Berlingske Aftentidende
29/8 1950 Emil Frederiksen i Berlingske Tidende
29/8 1950 Henrik Neiiendam i Ekstrabladet
29/8 1950 Niels Kaas Johansen i Information
28/8 1950 Hakon Stangerup i Fyns Stiftstidende
3/9 1950 Hakon Stangerup i Jydske Tidende
1/9 1950 Jens Kruse i Jyllands-Posten
4/9 1950 Vagn Riisager i Kristeligt Dagblad
10/9 1050 Sven Møller Kristensen i Land og Folk
30/8 1950 Jacob Paludan i Nationaltidende
31/8 1950 Tom Kristensen i Politiken
30/4 1999 Bo Møhl (nyanmeldelse) i Politiken
29/8 1950 Knud Nielsen i Sorø Amtstidende
29/8 1950 Richardt Gandrup i Aarhus Stiftstidende    

Video, bånd, CD

Løgneren (dvd)] : en film / af Knud Leif Thomsen ; efter Martin A. Hansens roman. - Poulin, 2004. - 1 dvd-video (107 min.). 

 

Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Hansen, Martin A.
Bjørnvig, Thorkild: Kains alter. Martin A. Hansens digtning og tænkning.  – Gyldendal, 1965. 616 sider.
Doktordisputats.

99.4 Hansen, Martin A.
Borup Jensen, Thorkild: Martin A. Hansen : portræt af forfatteren og forfatterskabet. - Dansklærerforeningen, 2009. - 72 sider.

99.4 Hansen, Martin A.
Brovst, Bjarne Nielsen: Martin A. Hansen. Bondesøn og digter. – Centrum, 1991. - 375. sider.

99.4 Hansen, Martin A.
Bugge, David: Medusas søn : digtning og etik hos Martin A. Hansen. - Anis, 2005, 414 sider.
Bl.a. nævnes Løgneren i flere afsnit.

99.4 Hansen, Martin A.
Efterskrifter : omkring Martin A. Hansens dagbøger / redigeret af Anders Thyrring Andersen og Jørgen Jørgensen. – Gyldendal, 2001. - 283 sider.

99.4 Hansen, Martin A.
Hansen, Martin A.: Dagbøger / udgivet af Anders Thyrring Andersen og Jørgen Jørgensen; under medvirken af Jørgen Hunosøe og Esther Kielberg. – Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1999. - Bind 1: 1931-46 Bind 2: 1947-55 Bind 3: Noter og registre.

99.4 Hansen, Martin A.
Hellern, Victor: Martin A. Hansen : studier i et forfatterskab. - Gyldendal, 1958. - 244 sider.

99.4 Hansen, Martin A.
Juul, Ole: Fortællingen om Martin A. Hansen og Heretica : fra venten til valg. - Anis, 2009. - 142 sider.

99.4 Hansen, Martin A.
Krohn, Aage : Martin A. Hansen og evangeliet : evangelium og virkelighed i lyset af Martin A. Hansens forfatterskab. - Unitas, 1979. - 195 sider.

99.4 Hansen, Martin A.
Martin A. Hansen til minde / redaktion: Ole Wivel. - Gyldendal, 1955. - 263 sider.

99.4 Hansen, Martin A.
Med en omstilling i øjet : forfatteren Martin A. Hansen som billedkunstner / redaktion: Mette Lise Rössing, Hans-Ole Hansen og Henrik Denman. - Roskilde, 1989. - 48 sider.

99.4 Hansen, Martin A.
Nielsen, Frederik: Fra Martin A. Hansens værksted. - 2. øgede og af forfatteren gennemsete udgave. - Gyldendal, 1971. - 112 sider.

99.4 Hansen, Martin A.
Nielsen, Frederik: Martin A. Hansen : møder med en digter og hans bøger. - Carit Andersen, 1961. - 109 sider.
Essaysamling om Martin A. Hansens forfatterskab med vægt på tolkningen af værkerne.

99.4 Hansen, Martin A.
Nissen, Jan: Den unge Martin A. Hansen: dokumenter og kommentarer – en forfatterbiografisk studie. – Gyldendal, 1974. - 327 sider.

99.4 Hansen, Martin A.
PS : om Martin A. Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica / redigeret af Anders Thyrring Andersen. - Gyldendal, 2005. - 285 sider.

99.4 Hansen, Martin A.
Rasmussen, Steffen : Martin A. Hansen:  forfatter - historiker - billedkunstner / udarbejdet af Steffen Rasmussen, Agnete Jensen og Poul Lund Jensen. - Amtscentralen, 1991. - 48 sider.

99.4 Hansen, Martin A.
Wivel, Ole: Martin A. Hansen. - Gyldendal, 1967-69. - 2 bind.
Om Martin A. Hansens liv og forfatterskab.

99.4 Hansen, Martin A.
Woel, Cai M.: Martin A. Hansen : liv og digtning. - Midtsjællands forlag, 1959. - 183 sider.

 

Afsnit i bøger

81.6
Dansk litteraturhistorie / redaktion og billedudvalg: P.H. Traustedt. - Ny, udvidet udgave. -Politiken, 1976-77. - 6 bind.
(i bind 5, s. 343-360: Gammellivet og sindets steder).

81.6
Dansk litteraturhistorie. - Gyldendal, 1983-1985. - 9 bind.
(i bind 7, s. 412-415 og s. 582-586 , bind 8, s. 84-94).

81.6
Dansk litteraturs historie / redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schack. - Gyldendal, 2006.
(i bind 4, s. 526-537: Gammellivet og moderniteten - Martin A. Hansen).

81.6
Danske forfatterskaber / Susan Mose, Peter Nyord, Ole Ravn. Systime, 2005. - 2 bind.
(i bind 2, s. 319-343: Tradition og tvivl - Martin A. Hansen).

81.6
Hovedsporet: dansk litteraturs historie / redigeret af Jens Anker Jørgensen og Knud Wentzel. - Gyldendal, 2005.
(heri s. 568-572: Martin A. Hansen. Metafysisk modernisme).

81.6
Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken. - Gad.
( i 1. udg. 1996, s. 310-316; i 2. udg. 2003, s. 326-332: To Prosaister: Martin A. Hansen og Tage Skou-Hansen).

81.6
Litteraturens stemmer / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. – Gad.
(1. udg. 1999, s. 186-190, 2. udg. 2003, s.133-136: Martin A. Hansen).

81.6
Litteraturhåndbogen  / redigeret af Ib Fisher Hansen, Jens Anker Jørgensen, Knud Michelsen, Jørgen Sørensen og Lars Tonnesen. – Gyldendal. - 2 bind.
(i bind 2, 5. udg. 1996, s. 53- 55, 6. udg. 2001 s. 56-58 : Martin A. Hansen).

81.604
Henriksen, Aage Gotisk tid. Fire litterære afhandlinger. – Gyldendal, 1971.
(heri s. 103-172: Martin A. Hansen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. – Gad, 1981.
(i bind 3, s. 294-313: Sven-Erik Jørgensen: Martin A. Hansen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Anne-Marie Mai. – Gads Forlag, 2001.
(i bind 2, s. 24-39: Anders Thyrring Andersen: Martin A. Hansen).

99.381
Dansk forfatterleksikon  / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorf. – Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Biografier,  s. 160-161: Martin A. Hansen).

Artikler i tidsskrifter

05.6
Dansk udsyn
(heri 1950, s. 285-299: Thora Vest: Martin A. Hansen).

05.6
Dansk udsyn
(heri 1961, s. 250-265: Kuno Poulsen: Læserens part i Martin A. Hansens forfatterskab).

05.6
Dansk udsyn
(heri 1985, s. 345-364: Pahuus Mogens: At være sin natur tro).
Især s. 347-353 om Martin A. Hansens forfatterskab.

Links

Bibliografi.dk
International forfatterbibliografi.

Nyere Danske Forfattere
Præsentation af forfatteren og hans hovedværker

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker

Den store danske encyklopædi : Gyldendals åbne encyklopædi
Artikel om Martin A. Hansen

Wikipedia : den frie encyklopædi
Artikel om Martin A. Hansen.

Bibliotekar Lisbeth Roes, Vejle Bibliotekerne

Bibliotekar Stine Ravn Harlou, Vejle Bibliotekerne

25 maj.04

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
50571491
Graphic
Stoltzedesign
ISBN
9788702145397
Antal sider
184

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer