Bog

Kvindesind

Af (
1979
)

Analyse

Ditlevsen, Tove - Kvindesind

I digtsamlingen Kvindesind trænger Tove Ditlevsen ind i intimsfæren og fremkalder det sansede i kvindens forelskelse, kærlighed, ægteskab, mandens utroskab og skilsmisse.

Tove Ditlevsen (1917-76) er en af de forfattere, der virkelig har formået at appellere bredt. Alle kender hende - ikke mindst for den filmatiserede roman ”Barndommens Gade”. I 1980’erne satte kunstneren Anne Linnet musik til nogle af Ditlevsens digte, og alle i datidens Danmark gik og nynnede med på ”De evige tre”. Noget af Tove Ditlevsens popularitet skyldes også hendes valg af emner. Konstant kredser hun om eviggyldige, eksistentielle temaer som forelskelse, kærlighed og mor/barn forholdet.

Tove Ditlevsens privatliv var noget turbulent. Hun blev gift fire gange, var flere gange indlagt på psykiatrisk afdeling og havde i perioder misbrugsproblemer. Ikke desto mindre formåede hun at producere et omfattende forfatterskab inden for både poesi og prosa. Før hun tog sit eget liv i 1976, havde hun skrevet børnebøger, erindringer, noveller, romaner og digtsamlinger. Til trods for at Tove Ditlevsens liv og digtning var vævet uomtvisteligt sammen, kan man med stort udbytte læse forfatteren uden en selvbiografisk optik.

1950’erne var tiåret, hvor modernismen for alvor gjorde sit indtog på den danske litterære scene. Tove Ditlevsen tog gennem hele sit forfatterskab afstand til modernismen og dens formeksperimenter. Hun skrev, at hun aldrig følte ” ... trang til at bryde ud i sang om rustne vandrør, kloakafløb og andre lidet poetiske fænomener ...” (”Tove Ditlevsen om sig selv”). Nok skrev hun ikke om vvs-installationer, men bevægede sig dog i den konkrete, sansede verden - genstanden for hendes digtning var bare intimsfæren. Hermed sker der noget nyt i forfatterskabet.

I digtsamlingen ”Kvindesind” (1955) fremkaldes det sansede – det visuelle og lugtene. Samtidig gør Tove Ditlevsen også brug af frie rim, og med denne nye formbevidsthed sker overgangen til et modernistisk islæt netop her. Digtene i ”Kvindesind” udgør et forløb gennem forelskelse, kærlighed, ægteskab, mandens utroskab og endelig skilsmisse. Med en sådan udvikling indeholdt i digtsamlingen er der sat fokus på det foranderlige – intet varer ved. Dette slås også an med et af de første digte: For hver begyndelse. Begyndelsen peger nemlig også på tomheden, på et ingenting, og her forudsiges kærlighedens opløsning. Enkelte af digtene rummer samtidig dette forløb indskrevet i et enkelt øjeblik. For eks. digtet ’Hverdag’, hvor kvinden stopper mandens strømpe. Denne scene indeholder klare henvisninger til kærlighedsforholdet, hvor de i starten hører sammen: De deler dage; der hersker ”hverdagstryghed” og fortrolighed. Men opløsningen truer: ”Hvorlænge mon de strømper holder, min ven?”.

Kvindesind” rummer mange udsagn om forskellen mellem barnets umiddelbare væren og den voksnes sorgfyldte erkendelse af døden og tidens forgængelighed. I digtet ”Skolebørnene” ser vi børnene, som lever i nuet. De ser forventningsfulde på fremtiden og ser frem til at blive voksne og vidende, lykkeligt uvidende. Skismaet mellem barndommen og voksenlivet udfoldes i et af Ditlevsens mest kendte digte: ’Der bor en ung pige – ’. Den modne kvinde ser sig fanget i en dagligdag, som slet ikke kan leve op til de drømme om lykken og fremtiden, hun havde som ung. Den unge piges ønsker og håb lever dog fortsat et sted i kvinden, og dette er netop frelsen: At kunne høre røsten fra barndommens land, nu da voksenlivet blot byder på ”en verden af stene”. I digtet ’Vor alder’ berøres denne tematik også, hvor alderen personificeres – som en ’dragt foret med minder’. Alderen/dragten klæder os ikke; vi får ikke fred – ungdommen lever i os som noget, vi aldrig bliver færdige med.

I digtsamlingen findes flere spændende vinkler, som kan udfoldes analytisk. I mange af digtene figurerer to spor, der kører parallelt: Kunstneren som skaber af liv og kvinden som skaber af liv. En anden interessant indfaldsvinkel er billedbrugen i digtsamlingen: Digtene gennemstrømmes af en årstidsmetaforik, der flettes sammen med tidens ophør og dermed døden. Også den problematiserede tematik omkring parforhold, samhørighed og ensomhed kunne danne udgangspunkt for en analyse. Blot nogle forslag til, hvordan digtsamlingen kan læses og analyseres.

Tove Ditlevsen formår at skrive om hverdagen uden at være sentimental, uden at være ironisk. Hun behandler eksistentielle tematikker, som rækker ud over hendes egen tid og er på denne måde en forfatter, der på alle måder er et bekendtskab værd.

Redaktionsmedarbejder på Litteratursiden, Jyttte Sonne, maj 2004


LITTERATUR OM BOGEN

Afsnit i bøger.

80.1
Levy, Jette Lundbo: De knuste spejle : billeder og modbilleder i kvindelitteratur. - Tiderne skifter, cop. 1976.
(heri s. 22-123: om digtet Moderen i Kvindesind).

80.1
Anne Birgitte Richard: Kvindelitteratur og kvindesituation. - Gyldendal, 1976.
(heri s. 63-87: Kvindepsyke og kvindeangst)

81.65  
Susanne Knudsen: Imellem – skidt og skrift. - Gyldendal, 1989.
(heri s.165-176: Digte af Tove Ditlevsen).
Heri bl.a. om Kvindesind.

99.4 Ditlevsen, Tove
Andersen, Jens: Til døden os skiller : et portræt af Tove Ditlevsen. - Gyldendal, 1997.
Især  s. 87-94: om Kvindesind.

99.4 Ditlevsen, Tove
Syberg, Karen Tove Ditlevsen : myte og liv. - Tiderne Skifter, 1997.
(heri s. 245-247: Kvindesind).

Artikler i aviser

Dagens Nyheder
(heri 26.2.1956 : Hakon Stangerup: Tale til Tove Ditlevsen)

Anmeldelser i aviser

12/10 1955 Erhard Larsen i Berlingske Aften
19/10 1955 Ove Abildgaard i Socialdemokraten
30/10 1955 Jens Kruse i Jyllandsposten
2/11 1955 Kai Friis Møller i Politiken
12/11 1955 Johs.Møller i Information
2/12 1955 Hakon Stangerup i Dagens Nyheder
7/12 1955 Carl Stuhr i Kristeligt Dagblad

Video, bånd, CD

Linnet, Anne: Kvindesind (cd) : Anne Linnet synger Tove Ditlevsen / musik: Anne Linnet ; tekst: Tove Ditlevsen ; Anne Linnet med Holger Laumann, Jens Jørn Gjedsted, Bent Lundgaard, Poul Poulsen, Jens Jefsen, Ole Fick, Turill Hald Nielsen, Kim Sjögren ... et al.. - Exlibris, 1988. - 1 cd.
Indhold: Jalousi ; Den nye ejer ; Der bor en ung pige ; Skolebørnene ; Advarsel ; Du spørger ; Min fortid ; Episode ; Når du forlader mig ; Sorg ; Den niende måned


GENERELT OM FORFATTEREN

Bøger

Erik Thygesen: TD - 13 ansigter. - Tiderne skifter, 1987. - 64 sider.
I tretten selvironiske og desperate monologer, henvendt til en elsker, en medpatient, en husmor på flugt, ægtemanden, broderen, lader forfatteren Tove Ditlevsen fortælle om retten til sit eget liv og sin egen død og om vanskeligheden ved at leve i overensstemmelse med sig selv.

99.4 Ditlevsen, Tove
Jens Andersen: Til døden os skiller : et portræt af Tove Ditlevsen. - Gyldendal, 1997. - 283 sider.
En kronologisk anlagt skildring af Tove Ditlevsens  liv og hendes virke som lyriker, novelle- og romanforfatter, debattør og brevkasseredaktør.

99.4 Ditlevsen, Tove
Tove Ditlevsen: Kære Victor : breve fra Tove Ditlevsen til Victor Andreasen 1972-76. - Gyldendal, 1993. - 99 sider.
Brevveksling fra de sidste år Tove Ditlevsen levede, samlet og kommenteret af Victor Andreasen.

99.4 Ditlevsen, Tove
Tove Ditlevsen: Tove Ditlevsen om sig selv. - Gyldendal, 1975. - 109 sider.
Tove Ditlevsens introduktion til sit forfatterskab.

99.4 Ditlevsen, Tove
Frank Egholm Andersen: Tove Ditlevsen som ung. - Her & Nu, 2004. - 75 sider.
Om forfatteren Tove Ditlevsens ungdomsår, og om hendes digtnings tætte sammenhæng med hendes liv.
For folkeskolen.

99.4 Ditlevsen, Tove
Om Tove Ditlevsen : en bog skrevet af venner og andre der kendte hende / redigeret af Harald Mogensen. - Forum, 1976. - 270 sider.
Bidrag af: Ove Abildgaard, Benny Andersen, Victor Andreasen, Thorkild Bjørnvig, Knud H. Ditlevsen, Sinne Evensen, Jørgen Falbe-Hansen, Lise Haslund, Piet Hein, Erling Jacobsen, Arne Jørgensen, Karsten Munk, Lean Nielsen, Ib Permin, Erling Poulsen, Peter Poulsen, Birgit Rasmussen, Charlotte Strandgaard, Lis Thorbjørnsen og Tove Ditlevsen.

99.4 Ditlevsen, Tove
Karen Syberg: Tove Ditlevsen : myte og liv. - Tiderne Skifter, 1997. - 389 sider.
Om forfatteren Tove Ditlevsens fattige opvækst på Vesterbro, hendes angstfyldte forhold til virkeligheden og de dramatiske og til tider tragiske begivenheder i hendes liv, hvoraf hendes digtning udsprang.

99.4 Nagel, Ester
Ester Nagel: Husmor og skribøse : en brevveksling med Tove Ditlevsen. -  Rosinante, 1986. - 183 sider.
Sammenkædet med personlige erindringsglimt gengives brevvekslingen mellem de to forfattere om stort og småt fra dagligdagen i årene 1952-56.

Afsnit i bøger

Lidenskabens masker : fire forfatterskaber : Thomasine Gyllembourg, Herman Bang, Tove Ditlevsen, Ib Michael / udgivet af Birgitte Dalsgård, Ole Riber Christensen. -  Gyldendal, 1991. 
Tove Ditlevsen er repræsenteret ved et tekstudvalg og et introducerende portræt (s. 227-234), der giver oplysning om hendes liv, produktion og samtid.
Beregnet til gymnasiet og HF.

32.5
Kvinde i dag : samtaler med elleve danske kvinder / ved Maria Marcus. -  Lindhardt og Ringhof, 1973. 
(heri s. 99-108: Tove Ditlevsen : Jeg ville gerne være sød og yndig og lege med dukker).
Om kønsroller, parforhold m.m.

80.1
Jette Lundbo Levy: De knuste spejle : billeder og modbilleder i kvindelitteratur. - Tiderne skifter, cop. 1976.
(Heri s. 109-123: om Tove Ditlevsens forfatterskab).  
Især om de 2 sammenhørende erindringsbøger Det tidlige forår og Gift, romanen Ansigterne og digtet Moderen fra Kvindesind.

80.1
Anne Birgitte Richard: Kvindelitteratur og kvindesituation : socialisering, offentlighed og æstetik : en undersøgelse af kvinders litterære produktionsvilkår med analyser af Tove Ditlevsen og Jette Drewsen. - Gyldendal, 1977.
Indeholder mange analyser af Tove Ditlevsens forfatterskab, men især grundige analyser af Ansigterne (s. 11-19), (s. 84-86), Kvindesind (s. 64-73) og Man gjorde et barn fortræd (s. 80-83).

81.5
Nordisk kvindelitteraturhistorie / redaktion Elisabeth Møller Jensen. - Rosinante, 1993-1998. - 5 bind.
(i bind 3, s. 482-493: Lise Busk-Jensen: Erindringens labyrint : om Tove Ditlevsen).

81.5
Sigrell, Bo: Att dikta sig fri från verkligheten : Tove Ditlevsen, Edith Södergran, Gunvor Hofmo. -  Gidlunds förlag. - 2009.
(heri s. 30-75: Tove Ditlevsen).
Om Tove Ditlevsens liv og forfatterskab set ud fra en psykoanalytisk tolkningsmodel.

81.6
Stig Dalager: Danske kvindelige forfattere : udvikling og perspektiv / af Stig Dalager, Anne-Marie Mai. -  Gyldendal. - 2 bind.
(i bind 2, s. 112-121: om Tove Ditlevsens forfatterskab).
Om kvindeangstens onde cirkel hos Tove Ditlevsen, belyst gennem en række digte fra forskellige samlinger og dele af prosaforfatterskabet, især romanen Ansigterne og forstudiet hertil, novellen De små sko fra samlingen Den onde lykke.

81.6
Dansk litteraturhistorie. - Gyldendal, 1983-1985. - 9 bind.
(i bind 8, s. 414-417, 520-524).
Om Tove Ditlevsens forfatterskab.

81.6
Dansk litteraturs historie / redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schack. - Kbh. : Gyldendal, 2006- .
(i bind 4, s. 430-439: Barndommens stenede, undrende land - Tove Ditlevsen).
(i bind 5, s. 287-294: Bekendelsen som autentisk blændværk - Tove Ditlevsens sene forfatterskab).

81.6
Danske forfatterskaber / Susan Mose, Peter Nyord, Ole Ravn. - Systime, 2005- .
(i bind 2, s. 344-388: Det korte håb, den korte lykke).
Om Tove Ditlevsens liv og forfatterskab.

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. – Gad.
(i 1. udg. 1999, s. 124-127; i 2. udg. 2003, s. 92-95: Johannes Fibiger: Tove Ditlevsen).

81.6
Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken. - Gad.
( i 1. udg. 1996, s. 316; i 2. udg. 2003, s. 332).

81.6
Litteraturhåndbogen / redigeret af Ib Fischer Hansen m.fl. - Gyldendal Uddannelse. - 2 bind.
(i bd. 2, 6. udg. 2001, s. 41-43).

81.64
Danske digtere i det 20. Aarhundrede : en Række Monografier / redigeret af Ernst Frandsen, Niels Kaas Johansen og Ole Restrup. - Gad, 1951. - 2 bind.
(i bind 2, s. 643-652: Edith Rode: Tove Ditlevsen).
Om det meget tidlige forfatterskab.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Frederik Nielsen og Ole Restrup. - Gad, 1965-1966. - 3 bind.
(i bind 3, s. 103-126: Niels Birger Wamberg: Tove Ditlevsen).
Om det tidlige forfatterskab.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. – Gad, 1980-82. – 5 bind.
(i bind 3, s. 241-256: Mette Winge: Tove Ditlevsen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. – 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. – Gad, 2000-2002. - 3 bind.
(i bind 2, s. 55-65: Marie Lund Klujeff: Tove Ditlevsen).

81.65
Thorkild Bjørnvig: Digtere : Tove Ditlevsen, Ole Sarvig, Frank Jæger, Tom Kristensen, Paul la Cour, Martin A. Hansen, Knud Sønderby, Otto Gelsted, William Heinesen. - Gyldendal, 1991.
(heri s. 8-26: samtale med Tove Ditlevsen).

81.65
Jørgen Gustava Brandt: 80 moderne danske digtere : præsentation & portræt : essays / af Jørgen Gustava Brandt og Asger Schnack. - Gyldendal, 1988.
(heri s. 54-59: om Tove Ditlevsens forfatterskab).

81.65
Susanne Knudsen: Imellem - skidt og skrift : debatterende og skrivende kvinder i midten af det 20. århundrede. - Gyldendal, 1989. - 500 sider.
(heri s. 157-223: "Husmor og skribøse" : Tove Ditlevsens forfatterskab).
En gennemgang og analyse af forfatterskabet. 

81.65
Anne Birgitte Richard: Køn og kultur : 1930ernes og 1940ernes kamp om køn, kultur og modernitet læst gennem kvindernes tekster. - Museum Tusculanum, 2005.
(heri s. 474-494: Den kroniske barndom. Tove Ditlevsen).
Om barnet og barndommen i Tove Ditlevsens værker.

81.65
Lis Thorbjørnsen: fem digterportrætter. - Kristeligt Dagblad, 1970. - 110 sider 
Om: Tove Ditlevsen ; Klaus Rifbjerg ; Elsa Gress ; Ulla Ryum ; Cecil Bødker.
(heri s. 5-23: portræt af Tove Ditlevsen). 

81.68
Litteraturens børn : barndomsskildringer i dansk litteratur / redigeret af Niels D. Lund, Mette Winge. - Høst, 1994.
(heri s. 113-126: May Schack: Barndommen holder aldrig op : Det kærlighedshungrende barn hos Tove Ditlevsen).

99.26
Dansk biografisk leksikon. - 3. udgave / redaktør Sv. Cedergreen Bech. -  Gyldendal, 1979-1984. - 16 bind.
(heri bind 3, s. 647-649: Mogens Knudsen: Tove Ditlevsen).

99.26
Dansk kvindebiografisk leksikon / redaktion Jytte Larsen …. – Rosinante, 2000-2001. – 4 bind.
(i bind 1, s. 383-385: Karen Syberg: Tove Ditlevsen).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. – Rosinante, 2001. – 2 bind.
(i Biografier, s. 98-99: Annemette Hejlsted: Tove Ditlevsen).

99.3816
Twentieth-century Danish writers / edited by Marianne Stecher-Hansen. -
Gale Research Company, cop. 1999. -  (Dictionary of literary biography ; volume 214).
(heri s. 97-111: Mette Winge: Tove Ditlevsen).
Engelsk Introduktion til forfatterskabet.

99.4 Andreasen, Victor
Sven Ove Gade: Ulanen : en biografi om Victor Andreasen. - Gyldendal, 2002.
(heri s. 232-244: Dødedansen på boulevarden).
Om Ekstra Bladets kontroversielle chefredaktør og samfundsdebattør Victor Andreasens ægteskab med forfatteren Tove Ditlevsen.

Artikler i tidsskrifter

32.505
Årbog for kvindestudier ved AUC. - Aalborg Universitetsforlag.
(heri 1983, s. 159-209: Anne Scott Sørensen: Tove Ditlevsen - Erindringen som selvterapi og udtryksform).
Om Tove Ditlevsens erindringsbøger: Barndom & ungdom, Det tidlige forår, Gift, og om  de to romaner Ansigterne og Vilhelms værelse samt om Tove Ditlevsen om sig selv.

81.605
Synsvinkler. - Center for Nordiske Studier.
(heri 1993, nr. 4, s. 56-76: Mette Nilsson: Selvterapi eller selvopfyldende profeti? : Om Tove Ditlevsens selvbiografier).

Artikler i aviser

Politiken
(heri 8/8 2004: Ditlevsen, Tove: Den uendelige lykke ved aldrig mere at skulle se noget menneske i verden).
Genudsendelse af Tove Ditlevsens artikel om sit selvmordsforsøg i 1974 og Johannes Møllehaves kommentar.

Weekendavisen
(heri 4/3 2011: Klaus Rifbjerg: Man gjorde et barn fortræd).
Erindringsbilleder om Tove Ditlevsen.

Video, bånd, CD

99.4 Ditlevsen, Tove
Den onde lykke (video) : ægteskab og forfatterskab hos Tove Ditlevsen / reporter Liv Thomsen. - DR, TV-Fakta, 1998. - 1 kassette (VHS) (ca. 31 min.).
Med udgangspunkt i Jens Andersens portrætbog om Tove Ditlevsen, og et utal af klip fra tv-arkiverne, tegnes et nuanceret billede af den populære forfatterindes liv og forfatterskab.

Links

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Leksikon for det 21. århundrede
Kort artikel om Tove Ditlevsen. Originalopslag fra Pax Leksikon (1978-1982).

Nyere danske forfattere
Præsentationer af danske forfattere og deres værker. Produceret af forfatteren og kritikeren Jakob Brønnum for Det Kongelige Bibliotek.

Den store danske - Gyldendals åbne encyklopædi
Artikel om Tove Ditlevsen. Siden er udarbejdet af førende danske fageksperter.

Wikipedia : den frie encyklopædi
Artikel om Tove Ditlevsen.


Bibliotekar Lone Hansen, Fredericia Bibliotek 11.4.2006, opdateret 1.6.2011 af bibliotekar Hanne Thusgaard Madsen, Vejle Bibliotekerne.

24 maj.02

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
05441870
ISBN
9788701935913
Antal sider
63

Indgår i tema

Tove Ditlevsen

Ikke blot herhjemme er der kommet stor og fornyet interesse for Tove Ditlevsens forfatterskab. Nu udkommer tre af hendes værker som en del af den berømte Penguin Modern Classics-serie, der har eksisteret siden 1946 og forhandles over det meste af verden.
Læs mere

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer