Bog

Konfrontation

Af (
1972
)

Analyse

Rifbjerg, Klaus - Konfrontation

Digtsamlingen Konfrontation fra 1960 blev det værk, der for alvor placerede Rifbjerg som den nye poesis uofficielle omdrejningspunkt.

Da Klaus Rifbjerg (f. 1931) i efteråret 1960 udgav sin tredje digtsamling, var han endnu blot en ambitiøs og selvsikker ung mand med digterisk talent. Den nye digtsamling, som fik titlen Konfrontation, skulle imidlertid vise sig at blive det værk, som for alvor skaffede den medievante provokatør og enfant terrible adgang til den danske litteraturs hellige haller og placerede Rifbjerg som den nye poesis uofficielle omdrejningspunkt. Værket blev faktisk så berømt (og berygtet), at hele den nye bølge af modernistisk poesi, som slog ind over 60’erne, senere er blevet samlet under betegnelsen: konfrontationsmodernisme.

Titlen kan siges at dække over to sammenhængende bestræbelser: For det første deltog konfrontationsmodernisterne i et opgør med den stærke danske sensymbolistiske tradition og dens bekendende, religiøse litteratursyn - et opgør, som allerede var indledt i 50’erne. Konfrontationen var ofte polemisk vendt mod sensymbolismens højstemte sprogbrug, som når Rifbjerg, i digtet Terminologi, skriver: ”Poesi=hvor er mit brokbind?”, når han isprænger digtene reklametekst, operette-bidder el.lign., eller når han kalder hjertet – poesiens symbol par excellence - for ”en hastig metronom/ mod et ribben”. Medskyldige var sensymbolismens digtere også, når det kom til rækken af klichéer, kategorier og overleverede symboler, som forhindrede et klart blik på omverdenens fænomener, og som de nye modernister derfor ville fjerne. Målet for konfrontationsmodernismens anden bestræbelse var nemlig at nå en forudsætningsløs omverdenserkendelse for at konfrontere sig med den poetiske fremmedhed, som opstår, når tingene rives løs fra den vante sammenhæng.

I Konfrontation var det især den dristige fremstilling af den moderne verdens genstande, apparater og dimser, som vakte opsigt. Digtsamlingens virkemidler inkluderer en hyppig brug af sære synsvinkler, originale billeder, en eksperimenterende syntaks, et stort ordforråd med særligt mange substantiver, ophobningen i øjeblikket osv., som tilsammen bidrager til Rifbjergs helt særlige talent for intense sansninger af detaljer. I Livet i badeværelset ses detaljerne for eksempel fra en håndsæbes synsvinkel, i Nultime ophobes nomenfraserne, mens der tælles ned mod ”opbrugthedsøjeblikket”, og i Røntgen potenseres synssansen af øjeblikket og teknologien i forening og blotlægger en hudløs virkelighed: ”I et øjebliks skelettering/gennemskues omverden”.

Undertiden bliver denne detaljerigdom så stor, at den bliver truende eller problematisk og blokerer for jegets udfoldelser. Ikke mindst er dette tilfældet i en række digte med erotiske over- og undertoner. Andre steder er detaljens frigørende perspektiv tilstrækkeligt eller suppleres med endnu et synsvinkelskift, som udløser en befriende latter. Det er tilfældet i digtsamlingens udgang, i digtet Latter om eftermiddagen, hvor det erotiske motiv er tydeligt: ”Legemsfunktionerne/ er grandiost reelle/ forplantningen gudskelov/ humoristisk, snabel/ menneskehedens regulære fortsættelse/ fulgt på vej af/ eftermiddagslatter/ ellers var det/ aldrig gået.”
I sådanne øjeblikke, hvor Rifbjerg balancerer konfrontationen med omverdenens detaljer med en befriende humor, genvinder digter-jeget en lokal og midlertidig salighed, på trods og på egne præmisser.

Stud.mag. Troels Jon Posselt, februar 2006

 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

80.1
Steffen Hejlskov Larsen: Betydningsstrømme i nyere dansk poesi. - Museum Tusculanum, 2004.
(heri s. 159-166: Skyggen i vognmørket: Erotiske metaforer i Klaus Rifbjergs Konfrontation).

81.04
Niels Barfoed: Ajourføringer: litterær kritik / i udvalg ved Jørgen Elbe. - Fremad, 1966.
(heri s. 190-196: Konkret poesi)

81.04
Hugo Hørlych Karlsen: Udbrud : afsøgninger i litteratur og samfund 1968-1977, Rhodos, 1977.
(heri s. 194-269: Modernisme og formeksperiment).

81.5
Torben Brostrøm: Modernismens mismod. - Tegnérsamfundet, 1980.
(heri analyser af enkelte digte fra Konfrontation).

81.6
Johannes Fibiger: Litteraturens veje.- Gad, 1996-2003.
(i 1. udgave, s. 330-332, i 2. udgave, s. 346-347 om Konfrontation).

81.6
Ideologihistorie. Fremad, 1975-76. - 4 bind.
(i bind 3 : Modernismen i dansk lyrik 1870-1970: s. 175-187 om Klaus Rifbjerg og Konfrontation).

81.65
Torben Brostrøm: Ti års lyrik : kritik og kronik 1956-65. - Gyldendal, 1966.
(heri s. 131-134: En poet med røntgen-øjne om Konfrontation).

81.66
Christensen, Peter: Fiktionens åbenhed: Samtaler med 11 danske forfattere.
- Dråben, 2008.
(heri s. 17-54: Snapshots af en panteistisk zen buddhist: Samtale med Klaus Rifbjerg).

81.69
Susanne Jorn: Erantis ud af en hvid væg. - Odense Universitetsforlag, 1988.
(heri s. 22-24: Mørket i citronens indre om digtet Rigor Mortis).

81.69 
Erik Svendsen: Det nye : sonderinger i dansk litterær modernisme. - Gyldendal, 1998.
(heri s. 374-398: Konfrontation. De gamle og nye verdener).

99.4 Rifbjerg, Klaus 
Jørgen Bonde Jensen: Klaus Rifbjergs poesi. - Babette, 1986.
(heri s. 31-49: Konfrontation).

99.4 Rifbjerg, Klaus
Torben Brostrøm: Klaus Rifbjerg : en digter i tiden. - Gyldendal, 1970.
(heri s. 68-77 om Konfrontation).

Artikler i tidsskrifter

80.5
Kultur & Klasse. - Medusa.
(heri: 1981, nr. 40, s. 5-35: Lis Møller: Konfrontationer - en psykoanalytisk inspireret analyse af Klaus Rifbjergs digtsamling Konfrontation).

80.5
Passage: tidsskrift for litteratur og kritik. - Passage.
(heri 2004, nr. 50, s. 18-21: Per Stounbjerg: Bobler og skrattende kar: om Livet i badeværelset).

80.5
Vindrosen. - Gyldendal.
(heri 1970, nr. 6, s. 25-40: Ib Bondebjerg: Eros og reifikation - en studie i Rifbjergs lyrik).

Anmeldelser i aviser

24/11 1960 Ove Abildgaard i Aktuelt
04/11 1960 Torben Brostrøm i Information
02/12 1960 Jens Kruuse i Jyllands-posten
23/11 1960 Thomas Bredsdorff i Kristeligt Dagblad
08/11 1960 Tom Kristensen i Politiken
09/11 1960 Henning Fonsmark i Berlingske Aftenavis
17/11 1960 Hakon Stangerup i Dagens Nyheder

 

Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Rifbjerg, Klaus
Jørgen Bonde Jensen: Klaus Rifbjergs poesi. - Babette, 1986. - 428 sider.
Kronologisk analytisk gennemgang af Klaus Rifbjergs lyriske forfatterskab i perioden 1956-1986.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Jørgen Bonde Jensen: Klaus Rifbjergs prosa. - Babette, 1989. - 238 sider.
Analytisk gennemgang af udvalgte dele af Klaus Rifbjergs prosaforfatterskab.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Thorkild Borup Jensen: Klaus Rifbjerg: portræt af forfatteren og forfatterskabet.
- Dansklærerforeningen, 2008.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Torben Brostrøm: Klaus Rifbjerg : en digter i tiden. - Gyldendal, 1991. - 2 bind.
Gennemgang af Klaus Rifbjergs værker - fiktion, litteraturkritik, tekster til radio og tv m.m. - fra midten af 1950'erne frem til 1991.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Frank Egholm Andersen: Klaus Rifbjerg som ung . - Her & Nu, 2004. - 72 sider.
Beskriver forfatteren Klaus Rifbjergs ungdomsår og trækker linier til hans litterære produktion.
For folkeskolen.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Bo Elbrønd-Bek: Klaus Rifbjergs homoerotiske fascination. - Scaniae academic: i komission hos Underskoven, 2010.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Kirsten Jacobsen: Klaus og kærligheden: konfrontation med Rifbjerg. - Gyldendal, 2007.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Kærligheden er alt : et portræt af Klaus Rifbjerg / Jakob og Janus Kramhøft ; fortalt af Torben Brostrøm m.fl.- Tiderne Skifter, 2003. - 196 sider.
Portræt af forfatteren Klaus Rifbjerg tegnet af nære venner og forfatterkolleger (Torben Brostrøm, Frederik Dessau, Jesper Jensen, Jørgen Leth, Palle Kjærulff-Schmidt og Hanne Marie Svendsen). Med uddrag af Rifbjergs bøger og breve, samt egne udsagn i radioudsendelser.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Henrik Juul Jensen: Afterbeat : en samtale med Klaus Rifbjerg. - Munksgaard/Rosinante, 1996. - 153 sider.
Bygger på interview med Klaus Rifbjerg i Malmø, Spanien og Kandestederne i perioden november 1994 til december 1995.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Aage Jørgensen: Klaus Rifbjerg : nogle litteraturhenvisninger. - Aage Jørgensen,1986. - 33 sider.
Bibliografi over tidsskriftartikler og nogle få bøger og avisartikler om Klaus Rifbjergs forfatterskab og hans enkelte bøger.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Rifbjerg på kornet/ udgivet af Peter Michael Lauritzen. - Gyldendal, 2006.

Afsnit i bøger

81.6
Dansk litteraturhistorie / redaktion P.H. Traustedt. Politiken, 1976-77. - 6 bind.
(i bind 6, s. 163-166).

81.6
Danske forfatterskaber. - Systime, 2006.
(i bind 3, s. 159-185: Kronisk konfrontation).

81.6
Hovedsporet: dansk litteraturs historie. - Gyldendal, 2005.
(heri s. 598-603: Klaus Rifbjerg: Erindring og konfrontation).

81.6
Litteraturens stemmer: Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad.(i 1. udg. 1999, s. 451-455;  2. udg. 2003, s. 303-308: Johannes Fibiger: Klaus Rifbjerg).

81.6
Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken. - Gad.
(i 1. udg. 1996, s. 330-336; i 2. udg. 2003, s. 346-352).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. – Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 4, s. 65-94: Lone Klem: Klaus Rifbjerg).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-. - 3 bind.
(i bind 2, s. 221-237: Frits Andersen: Klaus Rifbjerg).

81.65
Hvordan jeg blev forfatter / Inge Eriksen m.fl. - Borgen, 1997.
(heri s. 123-136: Klaus Rifbjerg: I begyndelsen).

81.65
LIs Thorbjørnsen: 1971 e.Kr. : fem digterportrætter. - Kristeligt Dagblad, 1970.
(heri s. 24-40 om Klaus Rifbjerg).

Artikler i aviser

Berlingske Tidende
(heri 28/3 2010: Jeppe Bangsgaard:  Når man skriver - træder man i Vorherres sted).
Interview med Klaus Rifbjerg.

Information
(heri 7/12 2006: Torben Brostrøm: I havstokken)
Portræt af Klaus Rifbjerg.

Information
(heri 9/12 2006: Kristen Bjørnkjær: Den roterende dreng).
Interview.

Information
(heri 18/8 2007: Anita Brask Rasmussen: Kustode i eget museum).
Interview.

Jyllands-Posten
(heri 8/12 2006: Kristian Ditlev Jensen: Rifbjerg: Litteraturens PH-lampe).

Jyllands-Posten
(heri 8/12 2006: Erik Svendsen: Digterisk fyrtårn og mørkekammerets mester).
Interview.

Kristeligt Dagblad
(heri 7/8 2009: Claus Grymer: Livs-glæden skal opsøges).
Interview.


Video, bånd, CD

99.4 Rifbjerg, Klaus
Rif om Rifbjerg (lydoptagelse (cd)) / tilrettelæggelse: Lars Wredstrøm ; medvirkende: Torben Brostrøm m.fl. - DR Multimedie, 1999. - 1 cd (45 min.). - (Litteratur - forfattersamtale).
Portrætsamtale med Klaus Rifbjerg med korte uddrag af nogle af hans værker.

Links


Danske digtere i det tyvende århundrede
Samtale mellem Tage Skou-Hansen og Klaus Rifbjerg. Lone Hansen, 11/4 2006

Den Store Danske: Gyldendals åbne encyclopædi
Artikel om Klaus Rifbjerg.

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.


Litteratursidens forfatterportræt
Biografi, bibliografi, forfatterens yndlingslæsning, lydfiler mv. om danske nulevende skønlitterære forfattere, udarbejdet af folkebiblioteker i samarbejde med forfatteren

Nyere danske forfattere
Præsentation af danske forfattere og deres værker. Produceret af forfatteren og kritikeren Jacob Brønnum for Det Kongelige Bibliotek.

Wikipedia: den frie encyclopædi
Artikel om Klaus Rifbjerg


Bibliotekar Judith Benz Therkelsen, Vejle Bibliotek

02 feb.06

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
01321943
ISBN
9788700472617
Antal sider
82

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer