Bog

Kilroy Kilroy

Af (
1989
)

Analyse

Michael, Ib - Kilroy Kilroy

Med vanlig sans for sprogblomster og prydede sætningskonstruktioner slår Ib Michael sig løs i Kilroy, Kilroy med en gribende historie om identitet og Syndefaldet.  

Kilroy, Kilroy fra 1989 var på alle måder Ib Michaels gennembrudsroman, men det var langt fra den første han udgav. Hvis man stiller alle de bøger han har udgivet til dato op på en hylde i kronologisk rækkefølge, så ville Kilroy, Kilroy ligge ca. i midten af de i hvert fald 25 volumer, herunder rejseessays, bøger om indianere og andre folkeslag, romaner, digtsamlinger, dagbogsfragmenter etc. Selv hans romaner spænder bredt fra det science fiction prægede, over det historiske, magisk-realistiske til det mere indadsøgende og erindrende.

Kilroy, Kilroy blev udgivet i 1989, og det var et år præget af store omvæltninger over hele verden. Murens fald og skellet mellem øst og vest der blev (delvist) ophævet såvel som studenteroprøret i Kina på den Himmelske Freds Plads, som godt nok blev knust af det kinesiske militær, var med til at sætte globaliseringen, som alle taler om i dag (på godt og ondt) i sving. Tilfældigvis eller knap så tilfældigt tager Ib Michaels roman udgangspunkt i begivenheder på verdensscenen, som giver mindelser om de opbrud, der var på færde i samtiden, og det selv om Kilroy, Kilroy tager udgangspunkt i anden verdenskrig. I det hele taget: Kigger man nøjere på Ib Michaels forfatterskab, så afspejler hans stil både hans alder og begivenhederne omkring ham, ligesom et gennemgående træk kan siges at være den magisk-realistiske, hvor der tages afsæt i et realistisk univers, hvorefter begivenhederne svulmer op og vokser ud over den virkelighed, vi ellers kender.

Kilroy, Kilroy indeholder to spor. For det første  tager den udgangspunkt i en ung dansk kvindes oplevelser i 80’ernes Tibet og Kina, hvor hun møder en ældre amerikansk pilot fra anden verdenskrig. For det andet er piloten Kilroy i centrum. Piloten fik det tilnavn, fordi han styrter i Stillehavet under krigen, hvor han mirakuløst overlever, men har mistet hukommelsen og bliver fundet og passet og plejet til han kommer til hægterne. Da amerikanerne kommer til øen, ignorerer de Kilroy, mens en japansk pilotkollega, der også er styrtet ned,  lider en mere krank skæbne.

Historien handler om identitet, men det er også historien om Syndefaldet om igen. Symbolerne på syndefaldet er mange, men de er der også i en fordrejet form. Ib Michael trækker således på vestlig fællesmytisk vraggods og bruger det for at få gang i en ny erkendelsesproces. For at trække et par af symbolerne frem, kan nævnes, at piloterne falder ned fra himlen. Den kropslige lyst der overvælder ham og sansernes betydning; den paradisiske ø, men også det ironiske i, at tabet af det paradisiske indtræffer netop, da amerikanerne kommer og øen genkristnes. Kilroy kommer til at opleve stort og småt, fra Hiroshimabomben til indespærringen på en anstalt. Og Ib Michael fortæller historien indlevende med vanlig sans for sprogblomster og prydede sætningskonstruktioner.

stud.mag. Lars Leonhard Drachmann, februar 2003

 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

Lidenskabens masker : fire forfatterskaber : Thomasine Gyllembourg, Herman Bang, Tove Ditlevsen, Ib Michael / udgivet af Birgitte Dalsgård, Ole Riber Christensen. - Gyldendal, 1991.
(heri s. 309-317: Portræt af Ib Michael ( heri s. 312-314 om romanuniverset, med særligt henblik på romanen: Kilroy Kilroy).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-.
(i bind 3, s. 174-186: Erik Svendsen: Ib Michael)
Især afsnittet s. 182-183: Det rodløse menneskes eventyr om Kilroy Kilroy.

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Værker, s. 163: Kristian Himmelstrup: Kilroy Kilroy)

99.4 Michael, Ib
Kristian Himmelstrup: Den udødelige soldat og jeg : Ib Michael og hans forfatterskab. - Museum Tusculanum, 2000.
Især s. 96-103: Jagten på identitet om Kilroy, Kilroy.

99.4 Michael, Ib
Else Vinæs: Forvandlingsfortællinger : en undersøgelse af Ib Michaels forfatterskab  med særligt henblik på myte, sprog og fantastik. - Odense Universitetsforlag, 1997. -  (Odense University studies in Scandinavian languages and literatures ; vol. 33)
Især s. 51-56 om Kilroy, Kilroy.

Artikler i tidsskrifter

80.5                                                              
Vinduet(norsk) : Gyldendals tidsskrift for litteratur. - Gyldendal.
(heri 1990, nr. 1, s. 72-74: Erik Skyum-Nielsen: Turismens New Age).
Kritisk artikel om Kilroy, Kilroy.

Artikler i aviser

Det fri aktuelt
(heri 12/8 1989: Elsa Janssen: Paradiset findes ikke)
Interview i anledning af romanen Kilroy Kilroy.

Politiken
(heri 13/8 1989: Zitha Olsen: Rodløs forfatter: Rejsende i ord).
I anledning af romanen Kilroy Kilroy.

Weekendavisen
(heri 2/2 1990: Bo Green Jensen: Sømænd af verden)
I anledning af at Ib Michael modtager Weekendavisens litteraturpris 1989 for romanen Kilroy Kilroy.

Jyllands-posten
(heri 6/3 1990: Annelise Vestergaard: Kilroy flakker om i rom)
I anledning af boghandlernes Gyldne Laurbær.

Det fri aktuelt
(heri 12/3 1990: Ib Michael: Krydrede tanker)
Tale ved modtagelsen af Boghandlernes Gyldne Laurbær for sin roman Kilroy Kilroy.

Politiken
(heri 17/8 1993: Helle Hellmann: Hollywood klar til dansk bestseller)
Forberedende øvelser til filmatisering af Kilroy Kilroy.

Anmeldelser i tidsskrifter


05.6                                                              
Højskolebladet : tidsskrift for politik, litteratur, kunst, skole, kirke
(heri 1991, nr. 5, s. 74-75: Sonja Skygebjerg: Fortællingen er død - fortællingerne lever).

Anmeldelser i aviser

11/8 1989 Jens Kistrup i Berlingske tidende
11/8 1989 Poul Behrendt  i Det fri Aktuelt
11/8 1989 Bent Windfeld i Kristeligt dagblad
11/8 1989 Erik Svendsen i Politiken
11/8 1989 Bo Green Jensen i Weekendavisen
12/8 1989 Søren Vinterberg i Information
14/8 1089 Poul Borum i Ekstra Bladet
16/8 1989 Kurt Dahl i Land og Folk
22/8 1989 Preben Meulengracht i Jyllands-posten

 

Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Kirkeby, Per
Arnasco: samtaler med Ib Michael. - 2. udgave. - Brøndum, 2000. - 114 sider.
Billedkunstneren Per Kirkeby og forfatteren Ib Michaels dialog om bl.a. kunst, kunstsyn og ikke mindst deres personlige arbejdsproces.

99.4 Michael, Ib
Kristian Himmelstrup
Den udødelige soldat og jeg. - Museum Tusculanum, 2000. - 198 sider.
Efter kort biografi om Ib Michaels vej fra en privilegeret opvækst i Roskilde til et liv som skrivende kosmopolit føres læseren igennem forfatterskabet fra 1970'ernes eksperimenterende romanfantasier og rejseberetninger til de senere års optagethed af tid og identitet. Med litteraturhenvisninger.

99.4 Michael, Ib
I virkeligheden: et portræt af Ib Michael / med opgaver, grammatik og øvelser af Kim Rose Petersen. - DR, 1993. - 104 sider.
Til bogen hører et kassettebånd.
Baseret på radiomagasinet Kronsj på P3.
Indhold: Himmelbegravelse ; At rejse ; Rødder; Dansk Normal Virkelighed ; Det relative ; Magisk realisme ; Begrebet kriger ; Virkelighed og fiktion ; Pest og AIDS ; Livsnyder.
Om Ib Michaels person, holdninger og forfatterskab. Bogen er beregnet til undervisningsbrug for voksne udlændinge, der lærer dansk på fortsætterniveau, og som underlag for et sprogligt emne i folkeskolens ældste klasser, i gymnasiet, på hf eller tilsvarende. Under hvert afsnit interview, opgaver, grammatik og øvelser.

99.4 Michael, Ib
Else Vinæs
Forvandlingsfortællinger: en undersøgelse af Ib Michaels forfatterskab med særligt henblik på myte, sprog og fantastik. - Odense Universitetsforlag, 1997. - 198 sider. - (Odense University studies in Scandinavian languages and literatures ; vol. 33)
En analyse af Ib Michaels forfatterskab centreret om rejseskildringer, fantastisk litteratur, digte samt erindringer, der viser forfatterens særegne konsekvens i synet på tilværelsen, og hvordan hans menneske- og verdensbillede integreres i værkerne. Litteraturliste: s. 195-199.

Afsnit i bøger

Lidenskabens masker: fire forfatterskaber: Thomasine Gyllembourg, Herman Bang, Tove Ditlevsen, Ib Michael / udgivet af Birgitte Dalsgård, Ole Riber Christensen. - Gyldendal, 1991.
(heri s. 308-319: Portræt af Ib Michael)
Introduktion til forfatterens liv, produktion og samtid.
Beregnet til gymnasiet og HF. Litteraturhenvisninger.

Ib Michael: Undervejs er altings mål: Ib Michaels forfatterskab / udgivet med efterskrift af Solveig Bennike. - Munksgaard, 1999. - (Forfatterserien fra Munksgaard).
(heri s. 141-169: Solveig Bennike: Efterskrift).
Litteraturhistorisk efterskrift, der omhandler forfatterskabet.
Sigter mod skolens ældste klasser, specielt mod gymnasiet, hf, hhx og htx, og mod seminarier og højskoler. Med litteraturhenvisninger.

81.6
Dansk litteraturs historie / redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schack. - Gyldendal, 2006-.
(i bind 5, s. 439-443: Troubadur - Ib Michael).

81.6
Litteraturens stemmer: Gads danske forfatterleksikon / Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad, 1999.
(i 1. udg; s. 376-381; i 2. udg. s. 254-258: Johannes Fibiger: Ib Michael).

81.6
Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken. - Gad.
(i 1. udg. s. 364-365; i 2. udg. s. 388-390).

81.6
Litteraturhåndbogen / redigeret af Ib Fischer Hansen ... [et al.]. - Gyldendal Uddannelse. - 2 bind.
(i bind 2, 6. udg., s. 117--119).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. - Gad, 1980-1982. - 5 bind.
(i bind 5, s. 301-307: Ebbe Kløvedal Reich: Ib Michael)

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-.
(i bind 3, s. 174-186: Erik Svendsen: Ib Michael)

81.65
Jørgen Gustava Brandt : 80 moderne danske digtere: præsentation & portræt : essays / af Jørgen Gustava Brandt og Asger Schnack. - Gyldendal, 1988.
(heri s. 182-186: Ib Michael)

81.65
Asger Schnack: Portræt: 40 danske digtere efter 1968. - Gyldendal, 1981.
(heri s. 115-119: Eventyrer og revolutionær: Ib Michael)

81.69
Lars Handesten: Litterære rejser: poetik og erkendelse i danske digteres rejsebøger. - C.A. Reitzel, 1992.
(heri s. 166-169: Vision og handling)
Den tidlige del af forfatterskabet i lyset af den litterære tradition.

81.69
Ib Johansen: Sfinksens forvandlinger: fantastiske fortællere i dansk litteratur fra B.S. Ingemann til Per Højholt. - Aalborg Universitetsforlag, 1986.
(heri s. 237-251: Det fortrængtes tilbagevenden: myte og magisk realisme i Ib Michaels og Vagn Lundbyes romaner).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Biografier, s. 308: Kristian Himmelstrup: Ib Michael).

99.3816
Twentieth-century Danish writers / edited by Marianne Stecher-Hansen. -
Gale Research Company, cop. 1999. - xxii, 519 sider.  - (Dictionary of literary biography ; volume 214). - (A Bruccoli Clark book).
(heri s. 275-281: Else Vinæs: Ib Michael).
Introduktion til forfatterskabet på engelsk.

Artikler i tidsskrifter

02.05
Bogens verden. - Danmarks Biblioteksforening.
(heri 1993, nr. 5, s. 288-291: Helge Krarup og Tine Henriksen: Nysgerrig rejsende).
Interview om: historiens gentagelser, fantasi og dokument, det psykologiske, skæbne, magisk realisme, rejsen og det politiske.

05.6
Press
(heri 1990, nr. 55, s. 52-58, 62: Kim Bildsøe Lassen: En fortæller fra Roskilde : Forfatteren Ib Michael fortæller om sine første sørøver-historier, om veje tilbage til sin ungdom I Venedig, om engros-firmaet han skulle overtage efter faderen, om kvinden og den evige kriger)

32.1605
Hug. - Tiderne skifter.
(heri 1987, nr. 49/50, s. 51-55: Claus Clausen: Undervejs altings mål: Interview med en rejsende fortæller, forfatteren Ib Michael - bl.a. om at vende hjem og blive begæret for sine oplevelser)
Om den tidlige del af forfatterskabet, og især om at være rejsende i andre kulturer.

37.1489605
Dansk noter. - Dansklærerforeningen/FFS, Fraktionen for de fortsatte skoleuddannelser.
(heri 1987, nr. 3, s. 14-22: Johan Rosdahl: Det er i kategoriernes sammenbrud at historien skrives: samtale med Ib Michael)

37.1489605
Dansk noter. - Dansklærerforeningen/FFS, Fraktionen for de fortsatte skoleuddannelser.
(heri 1999, nr. 2, s. 38-43: Rigmor Kappel Schmidt: Ib Michaels fantastimagiske realisme)

80.5
Scandinavica: an international journal of Scandinavian studies. - Academic Press.
(heri 1995, vol. 34, nr. 2, s. 237-261: Hans Henrik Møller: A touch of vanilla: on the writings of Ib Michael)
Introduktion til forfatterskabet specielt med henblik på Kejserfortællingen, Troubadurens lærling, Vanillepigen, Den tolvte rytter og Vinden I metroen.

81
Bogtider. - Wraamann Kommunikation.
(heri 1995, nr. 11, s. 5-8: Gennem barndommens have: Isabella Miehe-Renard interviewer Ib Michael om november, skrivelyst og smertebevidsthed, om behovet for uvidenhed og enkelthedens stemme)

81.605
Synsvinkler. - Odense Universitetsforlag.
(heri 1995, nr. 11, s. 14-21: Anne Borup: Læsere og forfattere I foråret '95: Af en rejsendes bekendelser - et møde med Ib Michael)
Med udgangspunkt i et forfatterarrangement, opridses hovedtræk i forfatterskabet.

81.6505
Spring
(heri 1993, nr. 5, s. 10-15: Ib Michael: Synspunkt på mit forfatterskab)

Artikler i aviser

Berlingske Tidende
(heri 8/12 1991: Lars Henrik Aagaard: Magien er overalt: interview med Ib Michael).

Jyllands-posten
(heri 7/8 1993: Gorm Grove: Livet er et eventyr. - (Bag facaden))
Forfatteren gør alt til eventyr, både i sine bøger og i virkeligheden.

Politiken
(heri 27/9 1995: Carsten Andersen: Brev fra en drømmer: Romanaktuelle Ib Michael om sin trilogi, sin far, romanens dødskamp, psykopaten Gomez, den skjulte viden, sandheden, fiktionen og det forbudte projekt)
Optryk af artiklen i: Nordisk litteratur, 1996, s. 54-57, med parallel dansk og engelsk tekst.

Video, bånd, CD

99.4 Michael, Ib
I virkeligheden (bånd): et portræt af Ib Michael: et undervisningsmateriale med opgaver, grammatik og øvelser. - DR, 1993. - 1 kassettebånd.
Hertil hører bog. (Se under Generelt om bogen: bøger).
Baseret på radiomagasinet Kronsj på P3
Indhold: Himmelbegravelse ; At rejse ; Rødder ; Dansk Normal Virkelighed ; Det relative ; Magisk realisme ; Begrebet kriger ; Virkelighed og fiktion ; Pest og AIDS ; Livsnyder.

99.4 Michael, Ib
Ib Michael (video): Mørkets fyrste - lysets prins / tilrettelæggelse Hanne-Vibeke Holst - Foreningen Casablanca for DR TV-Fakta, 1998. - 1 kassette (VHS) (35 min.).
Samtale med Ib Michael.

Links

DR internet læremidler. Danske digtere.
Indeholder bl.a. mange klip fra DR's video- og lydarkiv, kort biografi, kort om forfatterskabet, billeder, opgaver og lærervejledning.

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Gyldendal  forfatterportræt af Ib Michael
Meget kort portræt.

Litteratursidens forfatternet
Biografi, bibliografi, forfatterens yndlingslæsning, lydfiler mv. om danske nulevende skønlitterære forfattere, udarbejdet af folkebiblioteker i samarbejde med forfatterne.

Spørg Litteratursidens ekspert Dinna Madsen om Ib Michael.


Bibliotekar Hanne Thusgaard Madsen, Vejle Bibliotek

24 maj.02

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
06907490
ISBN
9788700646544
Antal sider
327

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer