Bog

H. A. Brorson

Af (
2013
)

Anmeldelse

H.A. Brorson af Erik A. Nielsen

13 maj.13

En meget omfattende og velskrevet afhandling, der giver en indsigtsfuld tolkning af Brorsons salmedigtning set i lyset af pietismen.

Dr.phil. Erik A. Nielsen er tidligere professor i dansk litteratur ved Københavns Universitet. Bogen om Brorson er tredje bind i storværket ’Billed-Sprog’ og eksemplificerer og forklarer i detaljer det kristne billedsprog hos Brorson. Kingo analyseres på samme vis i andet bind, mens første bind behandler emnet mere universelt. Der følger et fjerde leksikonbind.

Forfatteren skriver levende og engageret, men den store detaljerigdom og dybdeborende analyse kræver en seriøs interesse og stor vedholdenhed hos den ”almindelige” læser. For teologer og litterater og for dansk- og teologistuderende er bogen oplagt.

Brorson er dybt inspireret af datidens store fromhedsbevægelse, pietismen, som får en fyldig og nuanceret gennemgang og beskrives som en bevægelse, der både var strengt dogmatisk og samtidig poetisk og billedrig. En bevægelse, der vendte sig indad og granskede sjælen. Forfatteren giver et indblik i pietismens særlige billedsprog, ikke mindst det sublimeret erotiske, som Brorson bruger flittigt i sine salmer.

Det store salmeværk, ’Troens rare Klenodie’, beskrives som den danske pietismes hovedværk, et gennemkomponeret værk, der i sin endelige udformning bestod af 274(!) salmer. Værket indeholder både Brorsons egne salmer og hans oversættelser af andre salmer men har alligevel et homogent præg, fordi oversættelserne domineres af Brorsons særlige sprogtone. Et originalt og kompliceret værk med rødder i den stærke dansk-tyske tradition. Som en rød tråd gennem salmerne går menneskets livsvandring fra vugge til grav via de forskellige stadier, der gør det muligt for mennesket at nå frem til frelsen til slut. Endelig behandles den aldrende Brorsons sidste salmeværk, ’Svane-Sang’, der afspejler hans længsel efter en paradisisk tilstand.

For læsbarhedens skyld er bogen udformet, så de mange noter er anbragt nederst på siden. Bagest er der en omfattende litteraturliste og et stort stikordsregister. Illustrationerne afspejler fint det billedsprog, bogen beskæftiger sig med.

Brorson er stadig godt repræsenteret i den danske salmebog, men hans salmer er ikke uden videre fuldt forståelige for den moderne læser. Det råder dette lærde, fremtidssikrede hovedværk bod på med sine dybdeborende tolkninger, sine litterære sammenligninger og de mange henvisninger til Bibelen. Indrømmet, min hurtige gennemlæsning af bogen forud for anmeldelsen er ikke nok til at trænge helt ind i Brorsons billedverden, men det råder jeg bod på senere, for jeg holder af Brorsons salmer.

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
29934347
ISBN
9788702130492
Antal sider
494

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer