Analyse

Madsen, Svend Åge - At fortælle menneskene

Svend Åge Madsen sætter lighedstegn mellem menneske og historie, og det er den opfattelse, der har givet titlen til Svend Åge Madsens roman At fortælle menneskene fra 1989.

For Svend Åge Madsen er begrebet identitet det samme som selve menneskets eksistens. Men han begrunder ikke denne klassiske filosofiske holdning ud fra realistiske eller psykologiske kriterier, hvor menneskets identitet fastslås som et produkt af arv og miljø. Svend Åge Madsen anskueliggør i stedet begrebet identitet som en størrelse, der skabes i det flow af oplevelser, mennesket kædes sammen med gennem livet, og som danner en fortælling. Det vil med andre ord sige, at Svend Åge Madsen sætter lighedstegn mellem menneske og historie, og det er den opfattelse, der har givet titlen til Svend Åge Madsens roman At fortælle menneskene fra 1989.

At fortælle menneskene er en mammutroman, der, som en litterær mosaik, tegner et menneskeligt katalog på ikke mindre end 126 personer. Karakteristisk for Svend Åge Madsen er der både gengangere fra tidligere værker og helt nye, ufortalte personer, der møder hinanden på kryds og tværs. På baggrund af det kolossale opbud af fortællinger og personer spiller læseren en vigtig rolle i romanen. Læseren opfordres indirekte selv til at søge de forskellige sammenhænge i og uden for romanen.

Romanen er altså ikke let at gå til. Personerne har så meget på hjerte og så mange historier, de gerne vil fortælle. Og netop fortællingen som størrelse er som sagt romanens projekt. Drengen Tøger Rendor får nemlig til opgave at fortælle den deformerede Ikona om menneskene. Hun er en kvinde/pige, der pga. sin medfødte deformitet kun har stiftet bekendtskab med isolation og mørke. Tøgers små som store spraglede fortællinger og anekdoter har derfor som formål at bibringe hende oplevelsen af levet liv og ægte, autentiske følelser. Ikona indvies i voksenlivets kærlighed og ungdommens vilde begær. Ved at lægge øre til Tøgers beretninger bliver Ikona selv i stand til at fabulere og skabe egne historier, og hun bliver dermed et menneske. At være menneskene er med andre ord at indtage sin plads i og blive bestemt af sine fortællinger. For Tøgers del tager fortællingerne imidlertid magten fra ham. Han opsluges af fantasiens magi, men han reddes – ironisk nok – af Ikona, der gennem ledninger koblet til hjernen bliver i stand til – på computervis – at kombinere Tøgers fortalte historier med nye historier, som holder ham på plads i livet. Fabler genererer nye fabler, der generer nye fabler, synes at være budskabet.

Svend Åge Madsens forfatterskab er omfattende og komplekst, og han tegner sig ikke alene som en firser-forfatter. I 1960erne var han en af de førende modernister, som skildrede det moderne menneske i splittelse med sig selv. At fortælle menneskene, hvor mennesket samler sig og udtrykkes i fortælling, kan med sindsro kaldes for ét af hans absolutte hovedværker.

Stud.mag. Kasper Thomsen, feb. 2003. 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave (nyredigeret og  nyskrevet udgave) / redigeret af Anne-Marie Mai. -  Gad, 2000-.
(i bind 2, s. 407-421: Jimmi Michelsen: Svend Åge Madsen)
Især s. 416-418 om At fortælle menneskene.

81.65
Prosa fra 80'erne til 90'erne / redigeret af Anne-Marie Mai. - Borgen, 1994.
(heri s. 49-61: Anne-Marie Mai: ...så længe man snævrer, dør man ikke).
Artiklen er også medtaget i Synsvinkler 1993, nr. 6, s. 61-73.

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen ; under medvirken af Thomas Bredsdorff. -  Rosinante, 2001. - 2 bind.
(I Værker s. 15-16: Sigurd Kværndrup: At fortælle menneskene).

99.4 Madsen, Svend Åge
Niels Dalgaard: Dage med Madsen eller Livet i Århus [elektronisk materiale (diskette) + bog] : om sammenhænge i Svend Åge Madsens forfatterskab. -  Museum Tusculanum, 1996. - 1 diskette : 1.44 MB, MF-2HD ; 9,4 cm (3,5 in.), 1 bog (248 sider).
(heri om At fortælle menneskene s. 25-28).

Artikler i tidsskrifter

05.6
Kredsen : teologi, æstetik, filosofi.
(heri 1994, nr. 1,  s. 75-87:  Dorete Søndergaard: Kan noget godt komme fra Århus? : en sammenligning mellem Paul Ricoeurs  teori om religiøst sprog og Svend Åge Madsens senere forfatterskab) 
En studie i værkerne fra Svend Åge Madsens "narrative" periode, hvor  hans litterære hovedformål er en undersøgelse af, hvordan fortællinger grundlæggende skaber vores menneskelige ekstistens og giver livet mening - med særligt henblik på hovedværket, romanen: At fortælle menneskene.

05.6
Prismer : semesterskrift fra tværfag. - Forår 84-16. årgang (efterår  1999). - Tværfagssekretariatet, Det Humanistiske Fakultet,  Aarhus Universitet.
(heri efterår 1999, s. 83-91: Claus Esmann Andersen: Narrative deduktioner i Svend Åge Madsens At fortælle menneskene).
Analyse.

80.5
Den blå port : tidsskrift for litteratur. -  Rhodos.
(heri 1990, nr. 15-16, s. 72-81: Marianne Ping Huang: Netværk punkter netværk. Danske romaner i en begyndelse).
Især s. 74-76: Rodværker og luftrødder, om At fortælle menneskene.

80.5                                                              
Vinduet : Gyldendals tidsskrift for litteratur. - Oslo : Gyldendal.
(heri 1990, nr. 4, s. 32-35: Øyvind Kvalnes: Om at fortelle menneskene).

81.0905
Proxima : Dansk science fiction tidsskrift. - Science Fiction Cirklen.
(heri 1996, nr. 64, s. 36-50: Anders E. Larsen: Den gode historie eller historien om det gode : den utopiske fortælling  i Svend Åge Madsens forfatterskab).
Især s. 46-47 om utopien i At fortælle menneskene

81.6                                                              
Danish literary magazine. - The Danish Literature Information Center.
(heri 1991, nr. 1, s. 21-23: C. G. Bjurström: We tell stories, therefore we are).

81.6505                                                          
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur
(heri 1997, nr. 11, s. 149-164: Astrid Fosvold: Encyklopædi og minimalisme : en læsning af Svend Åge Madsens At fortælle menneskene (især s. 149-157) og Solvej Balles Ifølge loven).

Anmeldelser i tidsskrifter

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 1989, nr. 90, s. 112-114: Allan Holstein-Rathlou: Svend Åge Madsen: "At fortælle menneskene").

81.1705
Litteraturmagasinet Standart : anmeldelser af ny litteratur
(heri 1989/90, nr. 5, s. 19: Jes Aarre: Madsens sataniske vers)

Anmeldelser i aviser

9/11 1989 Jens Kistrup i Berlingske Tidende
9/11 1989 Poul Borum i Ekstra Bladet
9/11 1989 Johs. H. Christensen i Det fri Aktuelt
9/11 1989 Ejgil Søholm i Information
9/11 1989 Hans Andersen i Jyllands-Posten
9/11 1989 Anders Raahauge i Kristeligt Dagblad
9/11 1989 Niels Barfoed i Politiken
9/11 1989 Peter Rønnov-Jessen i Århus Stifttidende
10/11 1989 Kurt Dahl i Land og Folk
11/11 1989 Holger Ruppert i BT
10/11 1989 Poul Erik Tøjner i Weekendavisen  

 

Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Madsen, Svend Åge
At fortælle Svend Åge Madsen : toogtyve genspejlinger. - redaktør: Lars Green Dall. - Klim, 2009. - 229 sider.
Festskrift udgivet i anledning af Svend Åge Madsens 70-års fødselsdag.

99.4 Madsen, Svend Åge
Niels Dalgaard
Dage med Madsen eller Livet i Århus [elektronisk materiale (diskette) + bog] : om sammenhænge i Svend Åge Madsens forfatterskab. -  Museum Tusculanum, 1996. - 1 diskette : 1.44 MB, MF-2HD ; 9,4 cm (3,5 in.), 1 bog (248 sider).
Indeholder bl.a. en guide til personer, lokaliteter m.v. i Madsens tekster.
Diskette: Systemkrav: Pc; Windows 3.1 eller senere eller Windows 95;
Søgeprogrammet WordCruncher. Med titel: Madsens univers. Disketten indeholder bogens side 53-227.

99.4 Madsen, Svend Åge
Niels Dalgaard
Fra tekst til fortælling : Svend Åge Madsen og science fiction . - Science Fiction Cirklen, cop. 1989. - 54 sider. - (Cirkel serien ; nr. 15).
En gennemgang af en række romaner: Liget og lysten (1968) (side 8-11), Tugt og utugt i mellemtiden (1976) (side 18-23), Se  dagens lys (1980) (side 23-27), Den største gåde (1982) (side 28-30), Af sporet er du kommet (1984) (side 32-33) og Lad tiden gå (1986) (side 33-37).

99.4 Madsen, Svend Åge
Niels Dalgaard: Verdensjongløren Svend åge Madsen og science fiction. - Science Fiction Cirklen, 2007. - 213 sider.
Om forfatteren Svend Åge Madsens varierede brug af science fiction-elementer i sit forfatterskab.

99.4 Madsen, Svend Åge
Lars Green Dall: Madsens meditationer : en bog om Svend Åge Madsens forfatterskab. - Aarhus Universitetsforlag, 2008. - 396 sider.
Præsentation og læsning af Svend Åge Madsens værker ud fra en fornuftskritisk livsfilosofi i forfatterskabet og med René Descartes og den rationalistiske tradition som pejlemærke for Madsens filosofiske og litterære manøvrer.

99.4 Madsen, Svend Åge
Renny Edal: Identitet og virkelighed : en tematisk læsning i Svend Åge Madsens
forfatterskab / af Renny Edal og Ole Nielsen. - Udgivelsesudvalget under Odense Universitets Konsistoriums Kontaktudvalg  med Centerboghandelen , [1980]. - 184 sider. - (Udgivelsesudvalgets samling af studenterafhandlinger ; 21).
Specialeafhandling, Odense Universitets Center 

99.4 Madsen, Svend Åge
Anker Gemzøe
Metamorfoser i mellemtiden : studier i Svend Åge Madsens forfatterskab 1962-1986. - Medusa, 1997. - 563 sider. - (Skrifter fra Center for Æstetik og Logik ; vol. 3).
Om Svend Åge Madsens (f. 1939) forfatterskab med vægt på gennembrudsværket Tugt og utugt i mellemtiden og med litteraturforskeren Michail Bachtin som teoretisk hovedinspiration.
Disputats, Aalborg Universitet. Serien udgivet af Center for Æstetik og Logik, Aalborg Universitet. English summary: side 535-554.  Litteraturhenvisninger: side 517-534.  

99.4 Madsen, Svend Åge
Svend Åge Madsen: Når man mailer. - Bindslev, 2009. - 330 sider.
Uddrag af Svend Åge Madsens e-mails til journalisten og oversætteren Flemming Chr. Nielsen. Madsens betragtninger over egne og andres bøger, skarpe udfald mod journalister, præster og politikere og improviserede korttekster om hverdagens morsomme trivialiteter.

99.4 Madsen, Svend Åge
Karsten Schmidt
Mandlighedens positioner : studie i Svend Åge Madsens forfatterskab. - Akademisk Forlag, 1982. - 167 sider.
Let bearbejdet hovedfagsspeciale, Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet.

99.4 Madsen, Svend Åge
Erik Skyum-Nielsen: Møder med Madsen. - Aarhus Universitetsforlag, 2009. - 226 sider.
Gennem samtaler med Svend Åge Madsen belyses f. eks. hans valg af genrer, forbillederne, hjembyen Århus og selve skriveprocessen. Samtalerne afbrydes af korte indstik, hvor hans vigtigste værker ét for ét præsenteres.

Afsnit i bøger

81.5
Modernismen i skandinavisk litteratur : som historisk fenomen og  teoretisk problem : foredrag på den XVIII studiekonferanse i International Association for Scandinavian Studies (IASS), arrangert  av Nordisk institutt, Universitetet i Trondheim 29. juli-3. august  1990 / red. av Asmund Lien. -  1991.
(heri s. 187-191: Niels dalgaard: Mellem modernisme og narrativitet: Tilfældet Svend Åge Madsen).
(heri s. 193-199: Anker Gemzøe: Modernismens kulmination og krise i Svend Åge Madsens forfatterskab).

81.6
Dansk litteraturs historie / redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schack. - Gyldendal, 2006-2009. - 5 bind.
(i bind 5 : 1960-2000: s. 229-237: Århusianske tilføjelser - Svend Åge Madsen).

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af
Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad.
(i 1. udg. 1996, s. 365-370; i 2. udg. 2003, s. 246-250: Johannes Fibiger: Svend Åge Madsen).

81.6
Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken. - Gad.
(i 1. udg. 1996, s. 352; i 2. udg. 2003, s. 374-375).

81.6
Litteraturhåndbogen / redigeret af Ib Fischer Hansen ... [et al.]. - Gyldendal Uddannelse. - 2 bind
(i bind 2, 6. udg. 2001, s. 113-115).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede /  redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. - Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 5, s. 162-174: Niels Barfoed: Svend Åge Madsen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave (nyredigeret og  nyskrevet udgave) / redigeret af Anne-Marie Mai. -  Gad, 2000-.
(i bind 2, s. 407-421: Jimmi Michelsen: Svend Åge Madsen)

81.65
Jørgen Gustava Brandt: 80 moderne danske digtere : præsentation & portræt : essays / af Jørgen Gustava Brandt og Asger Schnack. - Gyldendal, 1988. 
(heri s. 160-166: Svend Åge Madsen).

81.65
Thomas Bredsdorff: Sære fortællere : hovedtræk af den ny danske prosakunst i tiåret omkring 1960. - Gyldendal, 1967. 
(heri s. 172-185: Svend Åge Madsen).
Om det tidlige forfatterskab. Heri s. 172-175 om Besøget, Lystbilleder og Otte gange Orphan.

81.65
Hugo Hørlych Karlsen: Skriften, spejlet og hammeren : en kritisk analyse af en række nyere,  eksperimentelle danske forfatterskaber. - Borgen, 1973.
Om skrifttematiske forfattere, herunder den tidlige Madsen. Om Svend Åge Madsens produktion mellem 1963 og 1971 med særligt henblik på romanerne Tilføjelser (1967), Liget og lysten (1968), Tredje gang så ta'r vi ham ... (1969) og Sæt verden er  til (1971) samt novellesamlingen Maskeballet (1970).

81.65
Ordkvartet Århus : Peter Laugesen, Svend Åge Madsen, Henning Mortensen,
Tage Skou-Hansen : fire forfatterinterviews / ved Ejgil Søholm. - Statsbiblioteket,  1990.
(heri s. 54-79: At iklæde pointen personer : Interview med Svend Åge Madsen).

81.65
Erik Skyum-Nielsen: Modsprogets proces : poesi, fiktion, psyke, samfund :  Essays og interviews om moderne dansk litteratur. - 1982.
(heri s. 140-154: "Vi (op)lever i genrer").
Interview om forfatterskabet, herunder dobbeltromanen Tugt og utugt i mellemtiden (1976) (side 146-151).

81.69
Sylvest, Ove: Det litterære karneval : den groteske realisme i nyere danske romaner. - Odense Universitetsforlag, cop. 1987.
(heri s. 44-53: Svend Åge Madsens forfatterskab).
Om hovedtemaer i forfatterskabet: individ og samfund, fiktion og virkelighed, identitet og sprog og skizofreni og inspirationsform).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen ; under medvirken af Thomas Bredsdorff. -  Rosinante, 2001. - 2 bind.
(I Biografier s. 296-297: Sigurd Kværndrup: Svend Åge Madsen).

99.3816
Twentieth-century Danish writers / edited by Marianne Stecher-Hansen. -
Gale Research Company, cop. 1999. -  (Dictionary of literary biography ; volume 214).
(heri s. 268-274: Kim Andersen: Svend Åge Madsen).
Introduktion til forfatterskabet på engelsk.

Artikler i tidsskrifter

20.5
Fønix
(heri 2002, nr. 4, s. 199-207: Niels Dalgaard: At trække fra og lægge til).
En kort gennemgang af forfatterskabet.

37.1489605                                                        
Dansk noter. - Dansklærerforeningen/FFS, Fraktionen for de fortsatte skoleuddannelser.
(heri 1996, nr. 2, s. 5-10: Anker Gemzøe: Villy Sørensen og Svend Åge Madsen)
Sammenligning af Villy Sørensens og Svend Åge Madsens forfatterskaber.
(heri 1996, nr. 2, s. 11-22: Sære fortællere i samtale / af Henrik Ljungberg og Per Thorsen).
Interview med og samtale mellem Villy Sørensen og Svend Åge Madsen om deres forfatterskaber.
(heri 1996, nr. 2, s. 23-26: Niels Dalgaard: Det (æst)etiske problem : myte, historie og fortælling hos Villy Sørensen og Svend Åge Madsen).

37.69
Delfinen. - Studenterrådet ved Århus Universitet.
(heri 1996: Ole Rosenstand Svidt: Madsen, matematikken og mellemtiden).

80.5                                                             
Den blå port : tidsskrift for litteratur. -  Rhodos.
(heri  2000, nr. 54,s. 54-63: Lene Bruun-Kristensen: Valg former : en samtale med Svend Åge Madsen ).
Om konstruktion og form i forfatterskabet.              

80.5
Vinduet : Gyldendals tidsskrift for litteratur. - Oslo.          
(heri 1998, nr. 2, s. 16-23:Nikolaj Frobenius: De tomme henders profet : et intervju med Svend Åge Madsen).
Interview om forfatterskabet.
(heri 1998, nr. 2, s. 24-28: Anker Gemzøe: Fortællingens forvandler og forvandlingens fortæller: om Svend Åge Madsens forfatterskab).

81.0905
Proxima : Dansk science fiction tidsskrift. - Science Fiction Cirklen.
(heri 1996, nr. 64, s. 36-50: Anders E. Larsen: Den gode historie eller historien om det gode : den utopiske fortælling  i Svend Åge Madsens forfatterskab).

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 1993, nr. 5, s. 66-79: Lisbeth Worsøe-Schmidt: Fiktion og maya hos Svend Åge Madsen).

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur
(heri 2002, nr. 19, s. 265-272: Thomas Uhd: Når skriften kommer bag på en  : Svend Åge Madsen om inspiration, litteratur og galskab).
Interview

Artikler i aviser

Jyllands-Posten
(heri 26/12 2004: Jens Grund og Chr. Thye-Petersen: Ud af mørket. - (At forstå livet baglæns).
Stort og dybdeborende  interview (3 sider).
I ungdommen skrev han som en sindssyg - og blev forvekslet med en. Idag er han afklaret med sit liv, forfatteren og hjemmefødningen fra Århus.

Kristeligt Dagblad
(heri 23/1 1996: Claus Grymer: Erhus - den evige stad)
Interview om byen Århus og dens betydning for forfatterskabet.

Kristeligt Dagblad
(heri 20/7 2006: Claus Grymer: Han er flyvsk og fast forankret).
Interview.

Politiken
(hri 20/3 1993: Niels Dalgaard: At skrive en verden).
Portræt/interview.

Politiken
(heri 2/11 2009: Søren Vinterberg: Madsen taler stadig til hjernen).
Portræt i anledning af Svend Åge Madsens 70 års dag.

Video, bånd, CD

99.4 Madsen, Svend Åge
Jagten på et menneske (video) / tilrettelægger og manuskript: Mette Weisberg,
Niels Weisberg. -  Århus Amtscentral, 1992-1993. - 2  kassetter + 1 teksthæfte, 4 sider. - (AC video)
Del 1. - 1992. - 1 kassette(40 min). Del 2. - 1993. - 1 kassette (42 min).
Del 1: Med udgangspunkt i ungdomsbogen: Jagten på et menneske indkredses og belyses Århus-motivet i forfatterskabet. Forfatteren læser uddrag fra sine værker.
Del 2: Interview med Svend Åge Madsen, hvor han bl.a. kommenterer forskellige temaer i forfatterskabet: brugen af science-fiction rammen, valget, kærligheden.

99.4 Madsen, Svend Åge
Svend Åge Madsen - at fortælle menneskene [film (dvd) / manuskript, instruktion og produktion Christian Braad Thomsen. - Another World Entertainment, 2009. - 1 dvd-video (56 min.) + 1 folder.
Interviews med forfatteren Svend Åge Madsen. Der veksles mellem nutidige optagelser og flash-backs til tv-optagelser med ham gennem 25 år. Forfatteren mener ikke vi har en fast identitet, men at vi er mindst 34 forskellige personer alt efter hvilken sammenhæng, vi optræder i.
Findes også som videokassette (VHS).
Kan ses på Filmstriben, http://www.filmstriben.dk/?showfilm=2399115200, hvor der er adgang til streaming. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på mange folkebiblioteker.

Links

Niels Dalgaard: Svend Åge Madsen
En kort introduktion til Svend Åge Madsens science fiction fra Sciencefiction.dk

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportræt. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Nyere danske forfattere
Præsentationer af danske forfattere og deres værker. Produceret af forfatteren og kritikeren Jakob Brønnum for Det Kongelige Bibliotek.

Den store danske - Gyldendals åbne encyklopædi
Artikel om Svend Åge Madsen. Siden er udarbejdet af førende danske fageksperter.

Bibliotekar Hanne Thusgaard Madsen, Vejle Bibliotekerne

24 maj.02

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
06963099
ISBN
9788700822207
Antal sider
321

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer