Bog

Fiske i livets flod

Af (
2000
)

Anmeldelse

Fiske i livets flod af Merete Pryds Helle

15 maj.02

Merete Pryds Helle har hidtil har været kendt for at tilhøre den generation af forfattere fra 90'erne, der skriver korte, minimalistiske bøger, så hun vakte opsigt med denne lange roman på 460 sider. Dels længden, men også den medrivende fortælling, som dele af bogen vitterligt er, var nyt i forfatterskabet.

"Fiske i livets flod" er bygget op af fire bøger. I første og tredje del møder vi arkæologen Peter og hans familie. Peter forsker i skriftens opståen, og en af hans studerende, Petrus, har opfundet et apparat, der kan "aflytte" en gammel sumerisk lerkrukke. Hvad krukken fortæller, rokker ved Peters teorier. Sammen med datteren Martha narrer han apparatet fra Petrus, og Peter høster selv den videnskabelige anerkendelse. Mens Petrus planlægger et modtræk, går Peters familie nærmest i opløsning.

Anden del udspiller sig i den sumeriske oldtidsby Ur. Mennesker med deres tros- og hverdagsliv skildres, herunder hvordan man brugte lerkugler til at meddele sig til hinanden, indtil en pottemager og hans kone udvikler den tidligste form for skrifttegn, indridset på flade lerplader.

Efter springet tilbage til nutiden i tredje del, foregår sidste del af romanen på et karteuserkloster i Asserbo i 1100-tallet. Munkene må kun tale sammen om søndagen, resten er tavshed. En fremmed munk, Broder Ord, der kommer tilrejsende sydfra, skaber uro i klosteret med sine historier fra verdenen udenfor.

Sidste del har, i modsætning til bogens andre dele, længere kapitler med lange, sammenhængende fortællinger. Her får den gode, brede historie lov at udfolde sig.
I romanens første dele føres handlingen videre i små, fortættede kapitler med et meget billedrigt og lyrisk sprog. Centralt står ordet, skriften, kommunikationen - betydningen af sprog og nærvær mellem mennesker, uanset det historiske tidspunkt.

"Fiske i livets flod" er en overflod af historier og handlingstråde, der foregår til forskellige tider og alligevel spejler hinanden. Det er en fascinerende og ambitiøs roman, der i et meget flot og billedrigt sprog fortæller om mennesker og skæbner, tro og sprog, kærlighed og galskab.
Den er uhyre stofmættet med sin flersporede handling, sit koncentrerede sprog og analogierne mellem de ellers adskilte bøger. Det gør den til tider noget tung at læse, så den fortjener en ekstra gennemlæsning. Men det kan den sikkert fint holde til uden at tabe højde. En på alle måder stor roman!

Oprindeligt anmeldt i BogWeb i juni 2001

Rosinante, 2000. 457 sider

BogWeb - 15. maj 2002

Analyse

Helle, Merete Pryds - Fiske i livets flod

Fortidens mystiske, fjerne tider og nutidens kaotiske nærvær fletter sig ind og ud af hinanden i labyrintiske historier i Merete Pryds Helles roman 'Fiske i livets flod'.

I overraskende glimt falder de forskellige historiske tider sammen og afslører forbindelser, der påpeger tilværelsens uoverskuelige mønstre. Merete Pryds Helles ambitiøse og storslåede roman 'Fiske i livets flod' fra 2000 er på mange måder et sirligt vævet tæppe af farvestrålende arabesker, hvor poesi, realisme og fantasier legende blander sig med hinanden. Det er på én gang en fortælling, der søger efter opklarende og afgørende svar på livets store og små spørgsmål, og på samme tid er det også en roman, der med sin række af sammenbundne og dog selvstændige fortællinger bevæger sig længere og længere væk fra de søgte svar – til en erkendelse af aldrig at kunne få klarhed.

'Fiske i livets flod' er Merete Pryds Helles gennembrudsroman, og på mange måder adskiller denne fortælling sig fra hendes tidligere værker. Hun bevæger sig med 'Fiske i livets flod' væk fra det korte og minimalistiske anstrøg, som karakteriserer en række af hendes øvrige værker, og i stedet lader hun det ene ord afløse det næste i en lind og forførende strøm. Til gengæld er der dog også træk, der vækker genkendelse i forhold til hendes øvrige forfatterskab. Man genkender således de sproglige og stilistiske eksperimenter, der efterhånden er blevet Pryds Helles litterære varemærke.

Romanen er opdelt i fire dele, der hver fortæller sin egen historie i sin egen tid og på sit eget sted - dog uden at slutte sig hermetisk om sig selv. Romanens enkelte dele har sprækker, der i glimt og drømme skaber passager til romanens øvrige dele. På den måde smelter tider og steder sammen i en historie om menneskets grundlæggende betingelser, længsler og drømme.

Arkæologen Peter befinder sig sommeren over på det kvælende varme Capri sammen med sin excentriske familie. Her forsøger han at løse fortidens mange og skjulte mysterier i et ønske om at kunne opnå en afgørende indsigt i livet. En dag modtager han dog et foruroligende brev fra en ung studerende, der mener at kunne modbevise Peters videnskabelige livsværk, der bygger på en teori om skriftens opståen i oldtidens Mesopotamien.

Peters og familiens forestillinger om sprogets og livets opståen bliver sammen med en gammel sumerisk lerkrukkes rungende toner fra fortiden den ledetråd, der fører fortællingen over i romanens anden del. I denne del bliver læseren taget med til byen Ur år 3350 f.Kr. - til den tid, hvor lerkrukken blev lavet, og det skrevne sprog opfundet. I Ur forsøger pottemageren Enksilub at finde en lettere måde at sende meddelelser på, og hans legende forsøg med det våde ler viser sig at få konsekvenser, der rækker ud over hans egen fatteevne og egen tid.
I sidste del bliver læseren taget med til de hjemlige himmelstrøg og lander i et kloster ved Arresø i året 1169. Her ankommer en italiensk ordensbroder til klostret og medbringer en bog, der får afgørende betydning for den unge danske munk Adam.

Skriften spiller en afgørende rolle til alle tider – den giver mening til livet, den skaber sammenhæng og samhørighed på tværs af afstande og den sammenkæder historiske tider i en fælles historie.

Floderne og haves livgivende vand driver som en understrøm gennem alle romanens afsnit, og på samme måde glider naturens elementer; liv og død og sprogets og ordets kraft ind i romanens afsnit som det sammenbindende væv, der holder romanen og livet sammen. Romanen er spækket med symboler fra både den kristne og den mytologiske forestillingsverden, ligesom persontyper og menneskelige dramaer går igen som spejlbilleder af hinanden. Hermed pointeres livets fortsatte og til stadighed fortsættende rytme, samtidig med at Merete Pryds Helle stiller en række grundlæggende, eksistentialistiske og filosofiske spørgsmål om livets opståen, om skæbnens vilje og om den menneskelige naturs biologiske determinisme.

'Fiske i livets flod' er en fortælling om, hvordan fortid og nutid, virkelighed og drøm og nærvær og fravær glider sammen i overraskende forbindelser. Og særligt er det en beretning om, hvordan fortællingens og ordets kraft har en afgørende betydning for den menneskelige væren.

08 feb.07

Bogdetaljer

Forlag
Rosinante
Faustnummer
23174057
ISBN
9788762101753
Antal sider
457

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelser
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer