Anmeldelse

Evolutionens menneske - menneskets evolution af Peter K.A.Jensen og Ole Høiris

04 nov.19

Indbydende, velskrevet, omfangsrig og fagligt veldokumenteret bog om menneskets biologiske og kulturelle evolution.

Forfatterne pointerer, at deres bog af gode grunde ikke er den endegyldige sandhed om menneskets evolution, for nye fund dukker hele tiden op og kuldkaster de eksisterende teorier. Bogen giver en grundig præsentation af vor tids videnskabelige syn på, hvordan mennesket er blevet til det menneske, vi kender i dag, og hvordan dets kultur har udviklet sig.

Det er et spændende emne af almen interesse, og trods det høje faglige indhold er de allerfleste artikler tilgængelige for enhver interesseret. Der er mange facts at holde styr på, og forfatterne kommer vidt omkring, men man kan nøjes med at læse udvalgte artikler. Bortset fra tre artikler er bogen skrevet af to eksperter på hver sit felt. Peter K.A.Jensen, der er speciallæge i klinisk genetik og Ole Høiris, der er antropolog, og begge er glimrende formidlere. Bogen har et indbydende layout og indeholder mange velvalgte illustrationer.

Første del af bogen handler om menneskets biologiske evolution. Det er en kompliceret historie med flere løse ender, men Peter K.A.Jensen giver et fint indtryk af de videnskabelige landvindinger og teorier og de forskellige skoler på området. Man troede længe, at mennesket havde spredt sig i 2 omgange fra Afrika til resten af verden, men nye fund åbner mulighed for, at der har været flere udvandringer. Det er fascinerende at læse om menneskets udvikling fra homininerne, de arkaiske mennesketyper, frem til Homo sapiens, det moderne menneske, der bl.a. udmærker sig ved hjernens størrelse, den oprette gang og den nøgne hud.

Biologen Søren Tofts artikel om kannibalismens medvirken til menneskets overlevelse er en tankevækkende del af den biologiske udviklingshistorie, ikke mindst omtalen af vor tids hightechkannibalisme, som blodtransfusioner og organtransplantationer.

Anden halvdel af bogen handler om menneskets kulturelle udvikling, og Ole Høiris skriver levende om bl.a. familiens opståen, sprogets udvikling, beherskelsen af ilden og agerbrugets opståen. Ikke alle fænomener er lige velbelyst ved arkæologiske fund. Det gælder ikke mindst sproget, som har givet anledning til utallige teorier.

Evolutionen stopper aldrig, og man kan næsten ikke lade være med at fundere over, hvordan mennesket vil se ud i en meget fjern fremtid, men det er ren spekulation, som bogen naturligt nok ikke beskæftiger sig med. Vores naturlige nysgerrighed angående hvem vi er, og hvor vi kommer fra, bliver glimrende tilfredsstillet med denne bog, hvor flere videnskaber arbejder sammen om at finde (foreløbige) svar.

Bogdetaljer

Forlag
Aarhus Universitetsforlag
Faustnummer
47042917
ISBN
9788771842548
Antal sider
419

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelser
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer