Bog

Det lykkelige Arabien

Af (
1994
)

Analyse

Hansen, Thorkild - Det lykkelige Arabien

200 år efter den danske konge Frederik d. 5 udsendte sin lærde ekspedition til "det lykkelige Arabien", kom Thorkild Hansens historiske roman om netop denne eventyrlige rejse.

Thorkild Hansen (1927-1989) debuterede i 1947 og arbejdede bl.a. med forskellige journalistiske opgaver. Men med Det lykkelige Arabien brød han igennem til den genre, der blev hans foretrukne, og som han fortsatte med at skrive i. Her skrev han bl.a. Jens Munk (1965) og trilogien om dansk slavehandel (1967-1970) og sluttede med den meget provokerende Processen mod Hamsun (1978). Inden for samme genre ligger også flere selvbiografiske værker.

Selvom Det lykkelige Arabien langt hen ad vejen er opbygget efter skønlitterære principper, omhandler bogen faktiske begivenheder og gør det med udgangspunkt i historiske kilder. Med hovedvægt på de år, selve rejsen varede, beskriver Det lykkelige Arabien ekspeditionens rejseruter, videnskabelige opdagelser og personlige intriger fra den dag, ideen til rejsen første gang blev fremlagt, til rejsens eneste overlevende, Carsten Niebuhr, døde 59 år senere. Til at underbygge romanens historiske perspektiv er der undervejs talrige citater fra bl.a. Carsten Niebuhrs rejsedagbøger, hvorved vi kommer til at se en stor del af fortællingen gennem hans øjne. Yderligere er der undervejs i bogen indsat forskellige tegninger, der er udarbejdet som dokumentation i løbet af rejsen, og som nu er med til at give bogen dens historisk-dokumentariske vinkel.

Men Det lykkelige Arabien er ikke kun et historisk værk, det er også en roman, som man kan få fornøjelse af at læse som et almindeligt skønlitterært værk. Med formuleringer som: ”Vi véd det ikke. Vi maa nøjes med at forestille os sceneriet”, understreges et væsentligt træk i Det lykkelige Arabien, nemlig værkets poetiske og filosofiske side. Således tillader Thorkild Hansen sig f.eks. at personificere døden og beskrive, hvorledes den følger ekspeditionens deltagere på kortere og længere afstand for til sidst at indhente dem. Ligeledes indfører han undervejs i fortællingen egne filosofiske tanker om bl.a. lykken og om rigers udvikling og undergang. På samme måde lader han åbenlyst sine egne opfattelser trænge igennem, f.eks. i sine meget farvede personbeskrivelser, eller hvor han citerer Niebuhr for at beskrive en oplevelse som behagelig, og derefter selv modsiger Niebuhr og slår fast, at han tværtimod må have følt sig fuldstændig sønderknust.

Fortællingen om den fattige, men flittige Niebuhr er en historie om det absurde; om den lille mand, hvis fantastiske bedrifter burde skrive historie, men i virkeligheden kommer til at henstå som fuldstændigt nytteløse. Og det er samtidig historien om, hvordan disse absurde anstrengelser alligevel giver Carsten Niebuhr fred. Absurditeten og skæbnens betydning er et tema, man også finder i andre af Thorkild Hansens værker som f.eks. Jens Munk, og man ser en tydelig inspiration fra den franske eksistentialisme, ikke mindst Camus’ Sisyfos-myte.

Stud.mag. Ditte Juhl, december 2005

 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

04.56
Attorps, Gösta: Markurell och påven : och andre uppsatser.-  Rabén & Sjögren, 1967.
(heri s. 84-104: Sällskapsresa till lyckliga Arabien).
Gennemgang af handlingen i bogen.

81.6
Læsninger i dansk litteratur / fællesredaktion Povl Schmidt. - Odense Universitetsforlag, 1997-1999. - 5 bind.
(i bd. 4, s. 193-209: Søren Schou: I ørkenen får man øje på sit liv).
Kritisk analyse af værket og bl.a. om modtagelsen.

81.65
Søren Schou: Dansk realisme 1960-75. - Medusa, 1976.
(heri s. 67-88: Eksistentiel historieskrivning : Om Thorkild Hansen).
Analyse af Thorkild Hansens historiske værker, bl.a. Det lykkelige Arabien.

81.68
Munch-Petersen, Erland: Lykke-Per motivet i dansk litteratur. - Danmarks Biblioteksskole, 1991.
(heri s. 26-29: Det lykkelige Arabien).

90.7
Danmarkshistorier : en erindringspolitisk slagmark / Ved Bernard Eric Jensen m.fl. - Roskilde Universitetsforlag, 1998. - 2 bind.
(i bind 2, s. 323-350: Søren Schou: Thorkild Hansens eksistentielle historieskrivning).
Især s. 326-329  og s. 335-349 om Det lykkelige Arabien.

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff, - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Værker, s. 57-58: Søren Schou: Det lykkelige Arabien).

99.4 Hansen, Thorkild
Mikael Jalving: Mellem linierne : Thorkild Hansen som historiefortæller. - Odense Universitetsforlag, 1994.
(heri bl.a. s. 29-33: Kildeanvendelsen).
Studier i  Det lykkelige Arabien, Jens Munk, Processen mod Hamsun og Slavetrilogien.

99.4 Hansen, Thorkild
Landkending : en bog om Thorkild Hansen /redigeret af Iben Holk og Lars P. Rømhild. - Odense Univeristetsforlag, 1992.
(heri s. 59-78: Michael Juul Holm: Det lykkelige flow).

99.4 Hansen, Thorkild
Stecher-Hansen, Marianne: History revisited : fact and fiction in Thorkild Hansen's documentary works. - Camden House, 1997.
(heri s. 30-56: Det lykkelige Arabien : A journalistic approach to History). 
Engelsksproget artikel, der gennemgår Hansens arbejdsmetode, bogens modtagelse, kritik og senere betydning.

Artikler i tidsskrifter

05.5
Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri. - Föreningen Norden.
(heri 1971, s. 417-425: Niels Lyhne Jensen: Thorkild Hansens forfatterskab).
Især s. 418-419 om Det lykkelige Arabien.

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 1978/79, nr. 47, s. 65-93: Johnny Kondrup: Splittelsens understrøm : om Thorkild Hansens tidlige forfatterskab).
Især s. 79-90 om Det lykkelige Arabien.

80.5
Vindrosen. - Gyldendal.
(heri 1967, nr. 3, s. 58-62: Lars Peter Rømhild: Historisk eller episk præterium).
Studier i de dokumentarhistoriske romaner Det lykkelige Arabien og Jens Munk.

Artikler i aviser

Berlingske Tidende
(heri 22/5 1999: Klaus Rothstein: Landet til højre).
Nr. 5 på listen over Århundredets danske bøger.

Anmeldelser i aviser

8/11 1962 E. Schelde Møller i Aktuelt   
2/11 1962 Lasse Budtz i B.T.
6/11 1962 Henrik Neiiendam i Berlingske Aftenavis
18/10 1962 R. Spärck i Berlingske Tidende
16/10 1962 Peter P. Rohde i Information
12/10 1962 Jens Kruuse i Jyllands-Posten
17/10 1962 Tom Kristensen i Politiken

 

Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Hansen, Thorkild
Poul Behrendt: Djævlepagten : en historie om Thorkild Hansen. - Gyldendal, 1995. - 2 bind.
Nærgående biografi især om Hansens unge år og forholdet til baron Jean Seillière.

99.4 Hansen, Thorkild
Thorkild Hansen: Søforhør : nærbillede af Thorkild Hansen. - Lindhardt og Ringhof, 1982. - 253 sider.
Thorkild Hansens interview med sig selv om sit liv og forfatterskab.

Afsnit i bøger

80.1
Claus Clausen: Digtere i forhør 1966 : samtaler med tolv danske forfattere. - Gyldendal, 1966.
(heri s. 245-265: Thorkild Hansen)
Interview.

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad.
(i 1. udg. 1999, s. 190-193; i 2. udg. 2003, s. 136-139: Johannes Fibiger: Thorkild Hansen).

81.64
Dansk digtere i det 20. århundrede / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. - Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 4, s. 29-42: Lars Peter Rømhild: Thorkild Hansen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udg. / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-2002.
(i bind 2, s. 358-369: Henk van der Liet: Thorkild Hansen).

81.69
Lars Handesten: Litterære rejser : poetik og erkendelse i danske digteres rejsebøger. - C.A. Reitzel, 1992.
(heri s. 127-136: Rejser mod døden).
Om Thorkild Hansens egne rejser og rejsebeskrivelser.

99.09
Johnny Kondrup: Erindringens udveje : studier i moderne dansk selvbiografi. - Amadeus, 1994.
(heri s. 326-371: Thorkild Hansen).
Om Thorkild Hansens specielle selviscenesættelse i biografien Søforhør.

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af Johan Chr. Jøgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Biografier, s. 163: Søren Schou: Thorkild Hansen).

Artikler i tidsskrifter

Bogens Verden : tidsskrift for litteratur og kultur. - Danmarks Biblioteksforening : Det kongelige Bibliotek : Danmarks Biblioteksskole.
(heri 1962, nr. 1, s. 42-43: Axel Andersen: Portræt af Thorkild Hansen)

02.05
Bogens Verden : tidsskrift for litteratur og kultur. - Danmarks Biblioteksforening : Det kongelige Bibliotek : Danmarks Biblioteksskole.
(heri 1995, nr. 6, s. 328-332: Erik Skyum-Nielsen: Manden der gjorde sit liv til fiktion).
Interview med Poul Behrendt. Om Djævlepagten, den detektiviske skildring af Thorkild Hansens balancegang mellem sandhed og løgn.

Links

Den store Danske
Artikel om Thorkild Hansen

Forfatterweb - et tilbud fra bibliotek og skole
Artikel om Thorkild Hansen


Bibliotekar Birgitte Bjælde, Vejle Bibliotek

07 dec.05

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
20605995
ISBN
9788700184046
Antal sider
373

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer