Anmeldelse

Byen og verden af Peer Hultberg

01 nov.07

Hundrede korte kapitler, som hver fortæller en skæbne, samler sig til et portræt af byen Viborg med alle dens understrømme.

Den danske provinsby i fugleperspektiv.

Fortælleren betragter byen, løfter på tagene og beretter, hvad der sker og bliver sagt i hjemmene. Det er ikke altid, som man tror.


Alle troede f.eks. at den sortklædte frk. Xylander afslog alle frierier, fordi ingen frier kunne opfylde de høje etiske og religiøse normer, hun havde fra sin far, præsten. Hvem kunne ane, at frk. Xylander afstod fra ægteskab, fordi hun så ikke længere ville have sin helt egen rubrik (endda den sidste) i Telefonbogen for Viborg og Omegn og på den måde kunne holde slægtsnavnet i hævd.


Dette er blot en af de mindre fortællinger. Andre er mere drøje historier om svig, svigt og skam. Der er mange skæve eksistenser, forknytte mennesker, som udnyttes groft af de endnu flere magtmennesker, som manipulerer, tvinger og truer sig til det, de ønsker.


Forfatteren viser mennesker som snæversynede, manipulatoriske, misundelige, grådige og løgnagtige. Det er skildringen af det lille, snævre miljø, hvor penge, anseelse og titler betyder uendeligt på det ydre plan. Drifter og begær styrer på det indre plan.

Bogen består af 100 korte kapitler, som hver indledes med titel og navn på hovedpersonen. Det giver en masse portrætter og små livsforløb, hvor personer fra andre kapitler også er med. Sammen væves de til et broget tæppe om den danske provins i et lille århundrede.

Hultberg, Peer: Byen og verden. Lindhardt og Ringhof, 1993. - 293 sider

Analyse

Hultberg, Peer - Byen og verden

24 maj.02

I romanen Byen og Verden har Peer Hultberg givet sin barndoms by, Viborg, en digterisk stemme og lader den fortælle om sine indbyggere.

Peer Hultberg debuterede i 1966 med Mytologisk landskab med Daphnes forvandling og udgav sidst i 1960’erne romanen Desmond. Begge værker var meget eksperimenterende, og fik ingen eller meget lidt opmærksomhed fra kritikernes side. Efter at have færdiggjort sine psykologstudier bosatte Hultberg sig i Frankfurt, og i 1985 udgav han Requiem, der blev det helt store gennembrudsværk. Siden fulgte Slagne veje (Fortællinger, 1988), Præludier, romanen om Chopins barndom (1990) og Byen og Verden (1992). Senest udgivelse er Kronologi (1995). Værkerne er alle meget forskellige i deres form og specielt i deres tone, men de handler alle sammen om skyld og skam i et univers, hvor kun døden kan ophæve denne pine.

I romanen Byen og Verden har Peer Hultberg givet sin barndoms by, Viborg, digteriske stemme og lader den fortælle om sine indbyggere. I 100 kortprosastykker skildres enkeltskæbner eller familiehistorier fra et helt århundredes borger- og småborgerskab. Fortælleren er alvidende og fungerer som byens kollektive vi, samtidig med at han udtrykker ironisk distance til de fortalte personer. Bogen er mangfoldig og har et skarpt blik for skæve eksistenser, den provinsielle snæversynethed og personlige forstillelse. Temaer som skæbne, skyld og skam kommer igen i fortællingens netværk, hvor de forskellige historier kaster lys på hinanden. Peer Hultberg har ingen illusioner, når han skildrer mennesker som manipulatoriske, misundelige, grådige og løgnagtige, både i forhold til andre og sig selv. Skildringen af det snævre provinsbymiljø, hvor penge, anseelse og rang betyder alt på det ydre plan, mens drifter og begær styrer nedefra.
For eksempel Fru Knud Østergaard-Madsen, der efter over tredive års 'barnløst, meget barnløst' ægteskab forelsker sig i en ung fraskilt arbejdsløs. Hr. Knud Østergaard-Madsen er noget foruroliget. Indtil den dag han til sin lettelse konstaterer at ægtesengen har været brugt i dagtimerne. Så ved han nemlig at udviklingen vil gå stærkt, og altså hurtigt nå sin rette ende. Fruen tager da også 14 dage på charter til Tenerife og kommer ganske rigtigt hjem allerede efter en uge, 'med det dyre rutefly'. Hun er herefter 'en vidskræmt, fortabt gammel kone', kan dårligt stave til sin nu fhv. elskers navn og er fra nu for evigt fortøjet i ægteskabets trygge havn i Viborg.

De få 'lykkelige' historier handler som regel om nogen, der flygter fra Viborg. Som den bøssede Bjørn, der blev forfulgt altid, men nu er en berømt scenograf ude i Europa. Han vender hjem og møder barndommens værste plageånd og bliver inviteret hjem til ham. På vejen tænker han på, hvilken hævn han skal tage, men konkluderer, at 'livet i sig selv var hævn nok'. Sådan tematiseres forholdet mellem byen og verden.

Peer Hultberg behersker hver detalje i den stillestående lille by, og tager læseren med ind bag facaden. Hver enkelt skæbne er blandet med individets egne ord og udtryk, der gør ham eller hende nærværende, og denne blanding giver bogen en helt særegen inciterende tone. Takket være en mesterlig brug af denne afslørende, dobbelte teknik fremstår romanen som humoristisk, ironisk og dobbelttydig.
Romanen indbragte Peer Hultberg Nordisk Råds Litteraturpris i 1993

Anja Wiberg

 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

Peer Hultberg: Kronologi: prosa 1964-1994. – Lindhardt og Ringhof, 1995.
(i Forordet, s. 13-15)
Om Den tabte forms princip, cire perdue, som det princip, der har optaget Peer Hultberg i forbindelse med Byen og verden.

17
Tidens former / redigeret af Carsten Madsen og Bodil Marie Thomsen. – Århus Universitetsforlag, 1997. – (Æstetikstudier ; 4).
(heri s. 113–138: Marianne Ping Huang: Livløst gående livfuldt gående: de små formers talende og lyttende gestus i Peer Hultbergs romaner Requiem, Præludier og Byen og verden.)
(heri s. 132–138: Rygternes ornament, om Byen og verden.)
Artiklen er også medtaget i: Æstetikstudier, 1997, nr. 4, s. 113-138.

37.14816
Litteraturens spor : om litteratur, fag og pædagogik / redigeret af Martin Jørgensen & Ole Pedersen. – Dansklærerforeningen, 1999.
(heri s. 45–50: Byen og verden XLI)
Om temaer i historien om Ingrid Christensen, som kan bruges i undervisningssammenhæng, i historie nr. XLI i Byen og verden.

80.4
Jan Kjærstad: Menneskets felt : essays om litteratur. – Samleren, 1999.
(heri s. 137–148: Menneskets felt : en omvej til Peer Hultbergs Byen og verden).
Artiklen er også medtaget i Kritik, 1994, nr. 111, s. 20-24.

81.17
Thomas Thurah: Historien er ikke slut. – Gyldendal, 2001.
(heri s. 347–359: March for levende og døde)
Analyserende interview omkring Requiem og Byen og verden.

(81.5)
Nordisk litteratur og mentalitet / red. Af Malan Marnersdóttir og Jens Cramer. – Føroya Fró-skaparfelag, 2000.
(heri s. 383–389: Elna Mortensen: Tidsrum : Glemsel og erindring i Peer Hultbergs roman Byen og verden.)

81.5
Thurah, Thomas: Så hvad er et menneske? : tre kapitler om P.O. Enquist, Peer Hultberg og  Jan Kjærstad. - Samleren, 2002. 
(heri s. 153-174: Marieonetteater (Byen og verden).
Analyse af Byen og verden.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. – 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. – Gad, 2000-
(i bind 3, s. 84–87: Marianne Ping Huang: Peer Hultberg)

81.65
Prosa fra 80’erne til 90’erne / redigeret af Anne-Marie Mai. – Borgen, 1994.
(heri s. 62–73: Anne-Marie Mai: At kende sit Viborg : om Peer Hultbergs Byen og Verden)

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen. – Rosinante, 2001. – 2 bind.
(i Værker, s. 29-30: Erik Svendsen: Byen og verden)

99.4 Bachtin, Michail
The novelness of Bakhtin : perspectives and possibilities / edited by  Jørgen Bruhn & Jan Lundquist. - Museum Tusculanum, 2000.
(heri s. 165-185: Marianne Ping Huang: Gestures of the unheard - on style, rhetoric, and articulation in novelistic prose after Bakhtin: two novels of the Danish author Peer Hultberg).
Især analyse af Byen og verden s. 183-185).

Artikler i tidsskrifter

02.05
Bogens verden: tidsskrift for litteratur og kultur. – Danmarks Biblioteksforening…
(heri 1993, nr. 1, s. 54–56: Steffen Hejlskov Larsen: Metafiktion)
Analyse af Jens-Martin Eriksen: Memoire, Jens Christian Grøndahl: Dagene skilles, Peer Hultberg: Byen og verden og Bent Vinn Nielsen: Realiteternes verden

80.5
Kritik. – Gyldendal.
(heri 1993, nr. 102, s. 1–9: Marianne Juhl: Disse ganske, ganske små kærlighedshandlinger : interview)
Samtale med Peer Hultberg om romanen Byen og verden, om forfatterskabet og om forfatteren.

80.5
Kritik. – Gyldendal.
(heri 1993, nr. 106, s. 24–34: Erik Pelle: Peer Hultberg og æggene : et portræt af Peer Hultberg)
Et studie med særligt henblik på de tre romaner Requiem, Præludier og især hovedværket Byen og verden.

80.5
Kritik. – Gyldendal.
(heri 1994, nr. 111, s. 20–24: Jan Kjærstad: Menneskets felt. En omvej til Peer Hultbergs Byen og Verden.)
Optryk fra Jan Kjærstads bog Menneskets felt.

80.5
Norsk litterær årbok. – Det norske Samlaget.
(heri 1993, s. 9-11: Dagny Kristjánsdóttir: Pristale for Peer Hultberg: Ved overrekkelsen av Nordisk Råds litteraturpris 1993)
(heri 1993, s. 12-15: Peer Hultberg: Takketale)
(heri 1993 s. 16-24: Ivar Lærkesen: Historiens fragmentering: i anledning af Peer Hultbergs roman Byen og verden).
Ivar Lærkesens kommer i sin grundige analyse af romanen ind på romanens komplekse kompostition, standsforskelle og fremmedhed, offentlig moral og kønsforskrækkelse, fjendebilleder og menneskelig værdighed m.m.

80.5
Scandinavian studies. - Society for the Advancement of Scandinavian Study.
(heri 1999, LXXI, nr. 2, s. 207-20: Henk van der Liet: "Haven't you heard..". Speech and Chronotope in Peer Hultberg's novel Byen og verden).

81.5
Nordisk litteratur. – Nordisk litteratur- og bibliotekskomité (Nordbok).
(heri 1993, s. 6–8, s. 77: Bjørn Bredal: Fra Viborg til Venedig)
Interview. Optryk fra Weekendavisen – Bøger, 23. – 29. oktober 1992.

81.5
Nordisk litteratur. – Nordisk litteratur- og bibliotekskomité (Nordbok).
(heri 1993, s. 12–13: Erik Skyum-Nielsen: Kærlig kynisme)
I anledning af romanen Byen og verden, som i 1993 gav forfatteren Nordisk Råds Litteraturpris.

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur
(heri 1993, nr. 4, s. 70-78: Søren Vinterberg: ”Viborgdrengens hævn. Nogle iagttagelser i Peer Hultbergs ”hektologi” om hykleri, fejhed og snobberi i Byen og Verden.”)

Artikler i aviser

Weekendavisen
(heri 23/10 1992: Bjørn Bredal: Fra Viborg til Venedig)
Interview med Peer Hultberg i anledning af romanen Byen og verden.
Artiklen er optrykt i Nordisk litteratur 1993, s. 6-8, s. 77.

Berlingske tidende
(heri 1/11 1992: Lars Henrik Aagaard: I konsultation hos dr. Hultberg)
Interview med Peer Hultberg i anledning af romanen Byen og verden.

Jyllands-posten
(heri 10/11 1992: Hans Andersen: Viborg som et spejl af verden)
Interview med Peer Hultberg i anledning af romanen Byen og verden.

Politiken
(heri 22/11 1992: Inge Methling: Viborg – på sikker afstand : Viborg får det glatte lag i forfatteren Peer Hultbergs nyeste bog Byen og verden)

Anmeldelser i tidsskrifter

61.705
Sygeplejersken. – Dansk Sygeplejeråd.
(heri 1993, nr. 29, s. 18: Anne Elsebet Overgaard: Mennesket på godt og ondt)

81.1705
Litteraturmagasinet Standart: anmeldelser af ny litteratur
(heri 1993, nr. 1, side 3: Marianne Ping Huang: Hverdagens prosa)

Anmeldelser i aviser

22/10 1992 Jens Kistrup i Berlingske tidende
22/10 1992 Erik Skyum-Nielsen i Information.
22/10 1992 Hans Andersen i Jyllands-posten.
22/10 1992 Lars Bukdahl i Kristeligt dagblad
22/10 1992 Thomas Bredsdorff i Politiken
23/10 1992 Poul Erik Tøjner i Weekendavisen
28/10 1992 Lotte Thrane i Det fri aktuelt
15/10 1994 Lars Henrik Aagaard i Berlingske tidende
26/12 1994 John Chr. Jørgensen i Politiken.
4/4 1999 May Schack i Politiken

 

Generelt om forfatteren

Afsnit i bøger

81.5
Thurah, Thomas: Så hvad er et menneske? : tre kapitler om P.O. Enquist, Peer Hultberg og  Jan Kjærstad. - Samleren, 2002. 
Præsentation af tre nordiske forfatterskaber: Per Olov Enquist, Peer Hultberg og Jan Kjærstad.
(heri s. 105-174: Peer Hultberg).
Indeholder bl.a. analyser af  Mytologisk landskab med Daphnes forvandling, Requiem, Slagne veje, Præludier og Byen og verden.

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kiehler og Klaus P. Mortensen. – 1. udgave. – Gad, 1999.
(i 1. udg.  s. 239–242; i 2. udg. s. 161-164: Johannes Fibiger: Peer Hultberg).

81.6
Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken. - Gad.
(i 1. udg. s. 396-398; i 2. udg. s. 421-423).

81.6
Litteraturhåndbogen / redigeret af Ib Fischer Hansen ... [et al.]. -  Gyldendal Uddannelse. - 2 bind.
(i bind 2, 6. udg., s. 73-74).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. – 4. udgave. / redigeret af Anne-Marie Mai. – Gad, 2000-
(i bind 3, s. 79–89): Marianne Ping Huang: Peer Hultberg)

99.381
Dansk forfatterleksikon (redigeret af John Chr. Jørgensen). – Rosinante, 2001. – 2 bind.
(i Biografier, s. 202: Erik Svendsen: Peer Hultberg)

Artikler i tidsskrifter

05.6
Press
(heri 1994, nr. 100, s. 44–51: Martin Dalgaard: Illusionerne & verden)
Interview.

05.6
Press
(heri 2000, nr. 151, s. 32-58: Nikolai t.m.p. & Rune Lykkeberg Nielsen: 7 sind i samme båd, s. 42-44: Forfatteren Peer Hultberg)
Interview.

70.5
Copyright: art magazine. – Lundtofte Publishing.
(heri 1991, nr. 7, s. 44-52: Johan Rosdahl: Peer Hultberg)
Interview. Parallelle tekster på dansk og engelsk.

80.5
Kritik. – Gyldendal.
(heri 1993, nr. 102, s. 1-9: Marianne Juhl: Disse ganske, ganske små kærlighedshandlinger : interview)
Samtale med Peer Hultberg om romanen Byen og verden, om forfatterskabet og om forfatteren.

Artikler i aviser

Politiken
(heri 28/2 1993: Ninka: Livet er simpelthen hårdt.)
Interview.

Video, bånd, CD

99.4 Hultberg; Peer
Jeg er ordmaler (cd) : om Peer Hultberg. – DR Multimedie, 1998. – 1 cd.
Portrætsamtale med forfatteren Peer Hultberg ( f. 1935) med korte uddrag af nogle af hans værker.

Links

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Nyere danske forfattere
Præsentationer af danske forfattere og deres værker. Produceret af forfatteren og kritikeren Jacob Brønnum for Det Kongelige Bibliotek.

 

Bibliotekar Hanne Thusgaard Madsen, Vejle Bibliotek

Bogdetaljer

Forlag
Lindhardt og Ringhof
Faustnummer
20111968
ISBN
9788759502587
Antal sider
293

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer