Bog

Blod

Af (
1968
)

Analyse

Broby-Johansen, Rudolf - Blod

Rudolf Broby-Johansens Blod fra 1922 blev af samtiden opfattet som utugtig, ufuldstændig kunst, men har siden vundet anerkendelse for at være en del af startskuddet på modernismen i Danmark.

Blod, lig, legemer, død, angst, tåge, prostituerede, selvmordere og skrig fylder et blegt, isnet og blåligt univers, mens de flænges, ryster, kravler, svulmer, vælter, voldtager, bløder, ruster, knæler, borer, kryber og brister. Råheden gennemsyrer de 16 digte i Blod. Broby-Johansen blev på baggrund af samlingen anklaget og dømt for utugtighed. Straffen var 14 dages fængsel og en bøde. Digtsamlingen er derfor interessant som et eksempel på kunstens rolle i forhold til ytringsfrihed og pornografi. Broby-Johansen appellerede dommen, da han mente, den var for mild. I sin forsvarstale for digtsamlingen under retssagen udtaler han, at det er klart ”at et nutidsmenneske, der ikke er for fej eller imbecil til at se sin samtid i øjnene ikke har bevidstheden fyldt af elverdans og elskovsdrømme.” Hvad, der i stedet optager Broby-Johansen, er ”de militære millionmord” og ”kapitalens sjælelige milliardmord”. Den ubærlige vished om 1. Verdenskrigs menneskelige omkostninger gennemsyrer digtet ”Stridsmænd for det vi elsker”: LANGSOMT KRAVLER ORM-ÅRER UNDER RØD-VABLET HALSHUD / UNIFORM RIVES OP (KNAPPER REGNRASLER) / FRÅDE / FRA FINGRE SPRINGER BLOD / SÅ SLÅS DE. De minutiøse sansninger af den kropslige nedbrydning står ikke tilbage for horrorgenrens effektdyrkelse. Gruen anvendes dog ikke som en underholdningseffekt, men med et tydeligt politisk sigte.

Blod er også interessant som et formbevidst og sikkert æstetisk eksperiment. Visuelt bærer samlingen præg af en leg med det grafiske udtryk. Alle 16 digte er sat med versaler og samlingen fremstår som én lang udskrigelse, en teknik som også Michael Strunge benyttede i 1980erne. Overskrifterne skiller sig ud ved at være bredt ud, så de fylder hele sidens bredde, og de er yderligere adskilt fra teksten med en dobbelt understregning. I digtet ”Natlig plads” er der desuden anvendt små tegninger som integrerede illustrationer i selve teksten, og digtet fremstår som et selvstændigt visuelt eksperiment. Lydligt er der i hele samlingen leget med bogstavrim, og den hyppige forekomst af nykonstruerede ord med to komponenter, ofte substantiver, som eksempelvis ”blod-hulk”, ”skøge-sko”, ”gab-sår” og ”blok-hoved”, giver digtene en tungt markeret rytme. Der ikke er brugt punktummer eller kommaer til at adskille tekstlige enheder og ordne udsagnene hierarkisk. I stedet er skråstregen anvendt til at adskille og sidestille sætningsfragmenter. Sætningsstrukturen er nedbrudt, ofte til sætningsfragmenter eller løsrevne ord, og det giver udtrykkene troværdighed som et desillusioneret subjekts isolerede sansninger. Digtene eksemplificerer ikke en realistisk eller impressionistisk omverdensbeskrivelse, men derimod er de isolerede enkeltsansninger et ekspressionistisk udtryk for en indre verden, og Blod bærer da også undertitlen Expressionære Digte. Forfatteren forklarer selv om det ekspressionistiske kunstværk i sin forsvarstale for digtsamlingen, at kunstværket opstår og får skikkelse ud fra en indre nødvendighed, at det følger sin egen indre lov, og at der i denne intet tilfældigt gives. Den frie association må derfor lade livet for formens nødvendighed.  

I den særlige spænding der opstår, når den kunstneriske formfasthed møder råheden i enkeltsansningerne, ligger digtenes chokeffekt, som det tydeligt ses i ”Bordelpige dræber ufødt”, der sendte chokbølger gennem samtiden: SKAMSLIDT DIVAN // PÅ RYGGEN TØS / MED CHEMIS-VALK OVER MAVE / SPREDBEN / BORER STRIKKEPIND / I KULHÅRS VULVA / GURGLENDE // LIG KØNS-KRYBER. Digtet er typisk for samlingen ved udelukkende at fokusere på den tabubelagte enkeltsansning, et træk, der også var fremtrædende ved den tyske modernisme, som Broby-Johansen var tydeligt inspireret af. Gennem læsning af en tidlig ekspressionist som August Stramm, men også de russiske futurister som Majakovskij er Broby-Johansen blevet opmærksom på brugen af den nedkortede syntaks som middel til et brud med den klassiske metriks versefødder.

Da Blod udkom i 1922, blev forfatteren som nævnt anklaget og dømt for utugtighed, og digtsamlingen blev kritiseret for at være ufuldstændig kunst. I løbet af de efterfølgende 60 år vandt den - sammen med Harald Landt Mombergs Parole fra samme år - anerkendelse for at være startskuddet på modernismen i Danmark i kraft af digtsamlingernes eksperimenterende formbevidsthed. I den mellemliggende tid ændredes synet på pornografi markant. Blod er derfor også interessant som et eksempel på, at den videnskabelige debat om, hvad der er god litteratur, er påvirkelig af samfundsmæssige og politiske omstændigheder. Mombergs Parole, der udkom på samme forlag som Blod, DNSS, et lille studenterdrevet forlag, er skrevet i en køligere tone, men er, som Blod, et stilsikkert formeksperiment. Parole led desuden en tilsvarende skæbne, idet den gled ind i delvis glemsel, indtil Poul Borum genopdagede den i 1960erne.

Den danske ekspressionisme fik en relativ kort levetid. En af periodens centrale skikkelser, Emil Bønnelycke, eksperimenterer i Asfaltens sange fra 1918 med ekspressionistiske og futuristiske stiltræk. Asfaltens sange har i sin hyldest til storbyen en optimisme og en effektdyrkelse, som Tom Kristensen i et essay fra 1925 forbinder med den danske ekspressionisme som helhed, og som han gør til årsagen til dens hurtige uddøen. Blod kan derfor ses som et bidsk alternativ til den populære ekspressionisme i kraft af sin vilje til tabuoverskridelse og i kraft af interessen for proletariatet og samfundsmæssige forhold.

Cand. mag. Mette Henriksen

Litteratur om bogen

Bøger

Broby-Johansen, Rudolf: Forsvarstale for "Blod." Holdt i Københavns Byret 22-1-23. - Kbh, D.N.S.S., 1923. - 14 s.
(findes også i Rudolf Broby-Johansen: Blod; Forsvartale for blod, 1988, og i 
Rudolf Broby-Johansen - en central outsider i det 20. århundrede / redigeret af Olav Harsløf ; under medvirken af Ivan Boserup og Gerd Callesen, 2000. - 341 sider).
Forsvarstale fra retssagen mod Broby-johansen i forbindelse med udgivelsen af Blod.
Forsvarstalen er samtidig en karakterisering af ekspressionismen og en samfundskritik.

Afsnit i bøger

Broby-Johansen, Rudolf
Blod ; Forsvarstale for Blod / Rud Broby. Den blodige civilisation : et efterskrift om Blod / af Morten Thing. - Kbh. : Politisk revy, cop. 1988. - 78 sider.
(heri s. 33-46: Rudolf Broby-Johansen: Forsvarstale for Blod - Holdt i Københavns Byret 22-1-23 og s. 49-77: Morten Thing: Den blodige civilisation: et efterskrift om Blod).

81.5
Loesch, Lise
Tamme fugle længes - vilde flyver: avantgardelyrik i Danmark, Finland og Sverige i mellemkrigstiden. - Akademisk forlag, 1980.
(heri s. 64-74: en forfulgt revolutionær - R. Broby-Johansen).
Analyse.

81.6
Dansk litteraturhistorie. - Gyldendal, 1983-1985. - 9 bind.
(i bind 7, s. 258-264: Litterær ungdom og opbrud på venstrefløjen).
Især s. 260-264 om Blod.

81.6
Dansk litteraturhistorie / redaktion P. H. Traustedt. - Politiken, 1976-77. - 6 bind.
(i bind 5, s. 19-24: lyrisk ekspressionisme).
Især s. 22-24 om Blod.

81.6
Hovedsporet : dansk litteraturs historie / redigeret af Jens Anker Jørgensen og Knud Wentzel. - Gyldendal, 2005.
(heri s. 507-510: De radikale ekspressionister: Rudolf Broby-Johansen og Harald Landt Momberg).

81.6
Ideologihistorie. - Fremad, 1975-76. - 4 bind.
(i bind 3, Modernismen i dansk lyrik 1870-1970, s. 102-106: Erik A. Nielsen:  R. Broby-Johansen).
Analyse.

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad.
(i 1. udg. 1999, s. 87-88, i 2. udg., s. 69-71: Johannes Fibiger: Rudolf Broby-Johansen).

81.6
Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken. - Gad.
(i 1. udg. 1996, s. 265-267; i 2. udg. 2003, s. 281-283: Et par vrede unge mænd: Bønnelycke og Broby-Johansen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. – Gad, 1980-82. – 5 bind.
(i bind 2, s. 30-60: Werner Svendsen: Faldet i det tomme rum. Krigstid og ekspressionisme).
Især s. 56-60 om Blod i afsnittet Opgøret med ekspressionismen: Broby-Johansen og Momberg.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. – 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. – Gad, 2000-2002.
(i bind 1, s. 255-263: Anne Borup: Rudolf Broby-Johansen).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Værker, s. 24-25: Kim Byvold Markussen).

99.4 Broby-Johansen, Rudolf
Rudolf Broby-Johansen - en central outsider i det 20. århundrede / redigeret af Olav Harsløf ; under medvirken af Ivan Boserup og Gerd Callesen. - Museum Tusculanum, 2000. - 341 sider.
(heri s. 102-133: Finn Klysner: Digteren Broby - mellem romantik og revolution).
Baggrund og analyse.

Artikler i tidsskrifter

32.1605
Socialistisk information. -  Socialistisk Arbejderparti (SAP). 
(heri 1988, nr. 28: Kirsten Sjøstrøm: En bloddryppende historie).
Artiklen er skrevet i anledning af genudgivelsen af Blod i 1988.

80.5
Edda: Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
(heri 1996, nr. 4, s. 344-356: Peter Stein Larsen: Den blodige scene: Æstetisk strategi i Broby-Johansens lyrik).
Om Blod som avantgardedigtning.

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne litteratur.
(heri 1992, nr. 2:, s. 28-39: Finn Klysner: Mellem fascination og afsky: Byen i ekspressionistisk belysning).
Især s. 37-39 om Blod.

Artikler i aviser

Ekstra Bladet
(heri 31/12 2000: John Chr. Jørgensen: Netop husket og snart glemt).
Artikel om hvorfor Broby-Johansen snart går i glemmebogen både som forfatter og kunstkritiker.

Kristeligt Dagblad
(heri 23/7 2004: Bo Hakon Jørgensen: Den skændede idealist).
Analyse.

Politiken
(heri 22/7 2000: Olav Hakon Jørgensen: Den centrale outsider).
Kronik.

Politiken
(heri 27/6 2001: Niels Lyngsø: Uillustrerede klassikere: Rudolf Broby-Johansen: Abort).
Kort analyse af digtet Abort fra digtsamlingen Blod.

Anmeldelser i aviser

7/6 1968 Hans-Jørgen Nielsen i Information.

Links

Henrik Pontoppidan: Erklæring om Broby-Johansens digtsamling Blod.
Erklæringen blev læst op under retsagen mod Broby-Johansen.

Generelt om forfatteren

 

Bøger

99.4 Broby-Johansen, Rudolf
Rudolf Broby-Johansen - en central outsider i det 20. århundrede / redigeret af Olav Harsløf ; under medvirken af Ivan Boserup og Gerd Callesen. - Museum Tusculanum, 2000. - 341 sider.

Afsnit i bøger

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001 - 2 bind.
(i Biografier, s. 64: Kim Byvold Markussen).

Artikler i tidsskrifter

02.05
Bogens Verden: tidsskrift for litteratur og kultur. - Danmarks biblioteksforening.
(heri 1987, nr. 7, s. 351-356: Morten Thing: Mellem avantgraden og folket: til minde om Broby).

Artikler i aviser

Aktuelt
(heri 25/11 2000: Elisa Nielsen: En central Outsider).
Portræt.

Kristeligt Dablad
(heri 25/11 2000: Rikke Rottensten: Institutionen Broby-Johansen).
Portræt.

Links

Leksikon for det 21. århundrede
Et alternativt dansk leksikon, som en større kreds af forfattere har arbejdet på siden 1998. Leksikonet rummer over 3200 opslag på emner om først og fremmest bevægelser og græsrodsorganisationer, men også en del opslag på begreber, lande og personer. 

Den store danske - Gyldendals åbne leksikon.
Indeholder samtlige artikler fra Gyldendals leksika; størsteparten stammer fra store Danske Encyklopædi. Dertil er der suppleret med en række andre værker. I alt er der samlet mere end 161.000 artikler. Alle er redigerede og verificerede af førende danske fageksperter.

Bibliotekar Michael Skjærris, Vejle Bibliotekerne 

24 jul.09

Bogdetaljer

Secondary title
Gyldendals spættebøger ; 41
Forlag
Gyldendal
Faustnummer
03979407
ISBN
0
Antal sider
32

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer