Bog

Arbejdssky

Af (
1978
)

Analyse

Vinn Nielsen, Bent - Arbejdssky

Arbejdssky er ikke til at komme udenom, dels som et hovedværk i 70’ernes litterære samfundskritik, dels som en mursten i et forfatterskab, der tæller både romaner og tv- og radiospil.

Egentlig sker der ikke ret meget i Bent Vinn Nielsens kanondebut af en roman, Arbejdssky fra 1978. Med sit persongalleri af ’tumper’ bosiddende i en mellemstor provinsby i det nørrejyske og den notorisk arbejdsløse og -sky Lenny som hovedperson og jeg-fortæller, er der tale om en decideret anti-helte roman. Alligevel er bogen ikke til at komme udenom, dels som et hovedværk i 70’ernes litterære samfundskritik, dels som en mursten i et forfatterskab, der efterhånden tæller over 15 romaner og adskillige tv- og radiospil.

Romanens ’handling’ består i, at vi følger Lennys hverdagsliv gennem et års tid. Han bor i et usselt klubværelse i tagetagen på en udlejningsejendom i en by, der umiskendeligt minder om Ålborg, hvor forfatteren kommer fra. Dagene går med forskellige rutiner: besøg på biblioteket, diverse kaffebarer, socialkontoret, a-kassen, samt læsning og skrivning. Lennys omgangskreds er ikke stor. Den omfatter stort set genboerne på tagetagen, Alex, Cunni og Knuth, og hans gamle skolelærer, tilflytteren Graffin, der bor i den landsby, Lenny kommer fra. I baggrunden er der forældrene: mundharmonikaspilleren og den fødselskyndige kone, som vi hører meget om, men kun møder en enkelt gang, da Lenny er flyttet hjemmefra eller smidt ud, alt efter perspektivet. Desuden bor de i en anden landsby, der ligger fem-seks kilometer væk!

Personerne udgør en grotesk skare. Der er den 53-årige Alex, invalidepensionist og forhenværende sømand, med en fortid som medlem af nazist-partiet under krigen, bitter, fordrukken, forhutlet, liderlig, kontaktsøgende og sentimental, til overflod udstyret med en nidkær, missionsk søster og svoger. Cunni er pigen, der, i protest mod sit borgerlige ophav, er i gang med at overskride så mange grænser som muligt. Hendes far er byretsdommer. Hun lever som stripper. Dertil kommer buschaufførerne, Max og Moritz, der nærmest udgør en institution i lokalsamfundet, den lærde teenager, der har udviklet sine egne ’videnskabelige’ teorier om kvinders seksualitet, personalet på kommunen, den fromme Knuth, der viser sig at være pusher og alfons, samt drenge og piger fra Lennys skoletid. Der er imidlertid ikke tale om karikaturer. Personerne viser hele tiden nye og ofte overraskende sider, hvilket gør romanen fuldstændig åben. Eller, sagt på en anden måde: selv inden for et relativt begrænset univers kan der ske uforudsete ting og sager, og heldigvis for det.

En central person er læreren Ferdinand Graffin, der fungerer som samtalepartner og intellektuelt forbillede for sin elev, og hos hvem Lenny søger tilflugt, da han – bogstavelig talt – bliver jaget ud af stripperklubben af en rasende Cunni. Lennys præsentation af Graffin er et godt eksempel på romanens miljøbeskrivelse, dens ironi og leg med sproget:

"Det kan være sin sag at være skolelærer på landet, tilmed ungkarl, tilmed på en egn hvor ungkarle mistænkes for usædelighed, tilmed på en egn hvor ordet usædelighed stadig betyder usædelighed og ikke er ment som en vittighed, tilmed på en egn der egnsudviklingsmæssigt udvikles industrimæssigt og tilmed på en egn hvor læseskriveogregneogkristendomskundskab er det evangelium som børnenes forældre og hans kolleger, skolelærerne, prædiker.” (s. 17-18)

Eftersom bogen er en jeg-fortælling, fungerer den først og fremmest som et portræt af Lenny, eller, hvis man læser med biografiske briller, et skjult selvportræt. Det er gennem Lennys blik og stemmeføring, der gives et uslebet, usentimentalt og hudløst billede, både af jegfortælleren, et socialt miljø og en tilstand i en bestemt periode af danmarkshistorien. Bent Vinn Nielsens roman er tidstypisk, for så vidt den beskæftiger sig med samfundskritik på en måde, der er mere realistisk end set før. Men samtidig er bogen et opgør med det, der siden hen er blevet kendt som 70’ernes typiske samfundskritiske litteratur, udviklingsromanen, den såkaldte arbejderlitteratur mm. Der er ingen helte eller ofre i denne historie, der både distancerer sig fra den socialdemokratiske velfærdsmodel, en kommunistisk revolutions-retorik og et spirende Fremskridtsparti med mange sympatisører i det nørrejyske. Bogen beskriver et udsnit af et liv – vrængende råt og usødet, men, måske netop derfor, med en underliggende solidaritet overfor sine personer og sit miljø, der virker mere velgørende end nok så mange idealiserede eller nok så traurige fremstillinger af arbejderliv og liv i provinsen.

Adjunkt Anne Borup, oktober 2005

 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

04.6
Klaus Lynggaard: Febertid: Essays 1989-1995. - Borgen, 1995.
(heri s. 109-128: Kunst er konkurrence med virkeligheden : Om Bent Vinn Nielsens Arbejdssky).

81.04
John Chr. Jørgensen: Kulturopbruddets år: Essays og reportage om forfatterne og kulturen i 1970erne og 80erne. - Ørenlyd, 1982.
(heri s. 9-31: Danmark set fra gulvet: Arbejderlitteratur som hverdagskost i 1970'erne)
Om Arbejdssky s. 23-26.
Findes også i kritik nr. 51, s. 50-77.

81.65
Erik Skyum-Nielsen: Ordet fanger: Litterær kritik i udvalg. - Gad, 2002.
(heri s. 23-24: Veloplagt sprogarbejde).
Anmeldelse fra information d. 7/10 1978.

81.64 Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad,  2000-2002. - 3 bind. (i bind 3, side 261-271: Frederik Stjernfelt: Bent Vinn Nielsen). Især om Arbejdssky s. 261-262.

81.65
Vandmærker : nærlæsninger af ny dansk litteratur / redaktion Anders Østergaard. - Dansklærerforeningen, 1999.   
(heri s. 195-223: Marianne Stidsen: Sproget er ikke som naturen, men som penge : Om Jan Sonnergaards Radiator og Bent Vinn Nielsens Arbejdssky).

Artikler i tidsskrifter

80.5
Fredag : Tidsskrift for litteratur, kultur & politik. - Gyldendal.
(heri 1991, nr. 30,  s. 54-69: Klaus Lynggaard : Kunst er en konkurrence med virkeligheden).

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 1980, nr. 51, s. 50-77: John Chr. Jørgensen: Danmark set fra gulvet: arbejderlitteratur som hverdagskost i 1970'erne).
Om Arbejdssky s. 66-70.
Findes også i John Chr. Jørgensens: Kulturopbrudets år s. 9-31.

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 1982, nr. 60, s. 52-68: Carsten  Elbro: Protestens former: Om Bent Vinn Nielsens forfatterskab).
Især om Arbejdssky s. 52-60.

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 2004, nr. 168-169, s. 95-104: Martin H. Brunsgaard: Man kan interessere sig for det: Melankoliens konstruktivisme i Bent Vinn Nielsens social romaner).
Især om Arbejdssky s. 101-102.

Artikler i aviser

Jyllands-Posten
(heri 6/3 1978 : Mogens Therkildsen: Blid poet blev bidsk forfatter).
Interview i forbindelse med udgivelsen af Arbejdssky.

Politiken
(heri 1/3 1978 : Birger Thøgersen: Valgte skrivemaskinen og jobbet som hjemmeløbende: Ros til dansk roman-debut)
Interview i forbindelse med udgivelsen af Arbejdssky.

Anmeldelser i aviser

05/05 1978 Mogens Lyhne i Aktuelt
28/02 1978 Jens Kistrup i Berlingske Tidende
07/03 1978 E. Chr. R. Bernhardsen i B.T.
07/03 1978 Poul Borum i Ekstra Bladet
07/10 1978 Erik Skyum-Nielsen i Information
02/03 1978 Henning Ipsen i Jyllands-posten
28/02 1978 Birgitte Hesselaa i Politiken
09/03 1978 Bjørn Gudmundsen i Aalborg Stiftstidende

 

Generelt om forfatteren

 

 

Bøger

70
Socialrealisme i 90erne: eksemplet Bent Vinn Nielsen/ Britta Timm Knudsen. - Nordisk institut Aarhus, 2001. - 24 sider. - (arbejdspapirer/Realitet, Realisme, Det Reelle i visuel optik, 7).

Afsnit i bøger

81.6
Litteraturens stemmer: Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. – Gad, 1999.
(i 1. udg., 1999, s. 560-561; i 2. udg., 2003, s. 370-371: Johs. Nørregaard Frandsen: Bent Vinn Nielsen) 81.64 Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-2002. - 3 bind. (i bind 3, side 261-271: Frederik Stjernfelt: Bent Vinn Nielsen).

81.65
Hvordan jeg blev forfatter. – Gad, 1997.
(heri s. 177-191: Bent Vinn Nielsen).
Om forfatterens ungdom og forhold til litteratur. 99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen. – Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Biografier, s. 482-483: Lars Brorholm: Bent Vinn Nielsen).

Artikler i tidsskrifter

02.05
Bogens verden : tidsskrift for litteratur og kultur. -  Danmarks Biblioteksforening.
(heri 1985, nr. 4, s. 271-274: Bent Vinn Nielsen: Digt og litteratur).
Forfatteren fortæller om sin barndom og sit forhold til litteraturen.

02.05
Bogens verden : tidsskrift for litteratur og kultur. -  Danmarks Biblioteksforening.
(heri 1993, nr. 1, s. 44-48: Erik Skyum-Nielsen: Ædruelighed påkrævet).
Interview.

02.05
Bogens verden : tidsskrift for litteratur og kultur. -  Danmarks Biblioteksforening.
(heri 1993, nr. 2, s. 103-104: Erik Stubtoft: Samtidsromanens mester: motivationstale ved uddelingen af Edvard Pedersen Biblioteksfonds Forfatterpris 1993).

O2.05
Bogens verden : tidsskrift for litteratur og kultur. -  Danmarks Biblioteksforening.
(heri 2001, nr. 3, s. 28-32: Martin H. Brunsgaard: Portræt af kunstneren som en ædel vild).
Interview.

05.6
Press
(heri 2000, nr. 147/148, s. 70-75: Rune Lykkeberg, Nikolai t.m.p.: Succes er uinteressant).
Interview.

05.6
Press
(heri 2000, nr. 151, s. 32-58: Rune Lykkeberg: 7 sind i samme båd).
Især s. 48-51: Forfatteren Bent Vinn Nielsen.
Interview.

38.4305
Socialrådgiveren. - Dansk Socialrådgiverforening.
(heri 2001, nr. 15, s. 20-23: Tine Bjerre Larsen: Samfundet er en tvangsform).
Interview.

80.5
Kritik. - Gyldendal
(heri 1982, nr. 60, s. 52-68: Carsten Elbro: Protestens former: om Bent Vinn Nielsens forfatterskab).

81.5
Reception. - Institut for Nordisk Filosofi, Købehavns Universitet.
(heri 2002, nr. 48, side 8-11: Mikkeline Blatt Hoffmeyer: Jysk er et moderne sprog).

91.9405
Politisk Revy
heri 1986, nr. 496, s. 34-35: Ole Thornye: konkurrence med virkeligheden).

Artikler i aviser


Aktuelt
(heri 13/11 2000: Flemming Andersen: Nina, Bønne og de andre; virkeligheden er da interessant nok, En ganske sær realist).

Information
(heri 30/1 1999: Erik Skyum-Nielsen: Medicin for sjælen).
Tale i anledning af kritikerprisen til Bent Vinn Nielsen for En skidt knægt.

Politiken
(heri 2/6 1991: Ninka: Vi snakker for meget om os selv).
Interview.

Politiken
(heri 12/12 1995: Carsten Andersen: Med øret til virkeligheden).
Interview.

Weekendavisen
(heri 17/11 2000: Bo Bjørnvig: En iskold plet i hjernen).
Interview.

Weekendavisen
(Heri 17-23/11 1995: Thomas Thurah: Provinsen ligger i blodet).
Interview.

Links

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Litteratursiden
Truels Præstegaard Sørensen: Provinsens tabere -  Bent Vinn Nielsens forfatterskab

Bibliotekar Michael Skjærris, Vejle Bibliotek

28 okt.05

Bogdetaljer

Forlag
Arena
Faustnummer
05238714
ISBN
9788774056010
Antal sider
287

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer