Bog

Anarkotika

Af (
1975
)

Analyse

Laugesen, Peter - Anarkotika

Peter Laugesen skriver i traditionen efter 50’ernes amerikanske beat-digtere - hurtig, direkte og spontan. 'Anarkotika' er hans 12. digtsamling siden debuten i 1967.

'Anarkotika' er titlen på Peter Laugesens 12. digtsamling siden debuten 'Landskab' i 1967. Det giver 1,5 bøger i snit pr. år, hvilket er meget i en dansk sammenhæng. Måske kun overgået af Dan Turèll, som Laugesen har skrevet flere bøger sammen med. Ikke fordi massiv kvantitet – eller det modsatte – i sig selv er en garant for kvalitet, men fordi deres produktivitet siger noget om deres metode og om værkernes form.

Laugesen skriver i traditionen efter 1950’ernes amerikanske beat-digtere på en måde, som er hurtig, direkte og spontan. Han redigerer ikke meget i sine tekster, efter at de er skrevet ned første gang. Det giver en poesi, som blander alting fra det jævne til det sublime i en groft tilhugget form, som har bevaret megen af den energi, der fik digteren til at skrive i første omgang. Hvis man skal sætte en betegnelse på Laugesens samlede forfatterskab, kunne man sige, at det er præget af mangfoldighed. Han skriver i mange forskellige genrer, blander prosa og poesi, arbejder med store bøger, hvor skriften fylder hele bogsiden eller små tynde samlinger med meget lidt skrift på siderne. 'Anarkotika' indgår med sine 142 tæt beskrevne sider i en ”klump” af  store bøger, alle udgivet i 1970’erne: 'Katatonien' (1970), 'Guds ord fra landet en roman blandt andet' (1974) og 'Den flyvende hollænder' (1977). Senere i forfatterskabet blandes formerne, så de lange og de korte tekster optræder side om side i den enkelte bog.

I kritikken har man ofte haft svært ved at placere forfatterskabet på grund af dets mangfoldighed og mangel på genkendelige forbilleder i nationallitteraturen. I stedet for at tale om genreløse tekster kunne man kalde f.eks. 'Anarkotika' en prosa-poetisk dagbog. Et af kendetegnene for dagbogs-genren er, at den fiktive fortæller i teksten er identisk med den faktiske forfatter uden for teksten. Men samtidig med, at digteren bliver et navn i offentligheden, er privatmennesket forskelligt fra den digteridentitet, der lever sit eget liv og bliver gjort til en myte i den litterære verden. Peter Laugesen kommenterer den dobbelte fortæller-forfatter-problematik i 'Anarkotika': ”Det er nogen digte fra en verden her hvor vanviddet er det indlysende, og i den verden er jeg etableret, der eksisterer jeg, som et navn, der hedder Peter Laugesen, men kan ikke sige, at det navn på nogen måde længere er mig, selv om jeg osse er det, der sættet det på de digte, som her er der.” Lige som i dagbogsgenren reflekterer værkets jeg over sin identitet og sit forhold til omverden. Her gælder det, at intet er for småt, for grimt eller for hverdagsagtigt til ikke at kunne finde vej ind i poesien. ”Jeg har uden fiktionens maske skrevet om kærlighedens funktion, ægteskab, børn, frihed, begær som er fortid og fremtid i ekstase, ekstasens fortid og fremtid, og bevæget mig i mentale områder, som psykisk ikke er dækket af kristendommens former, som er i alt, som er samfund omkring mig…”

Udgangspunktet for teksterne er som regel den konkrete situation, digteren befinder sig i her og nu – det han ser, hører, registrerer eller erindrer, mens han skriver. Derved bliver teksterne også en slags spejl af digterens samtid. Peter Laugesen er da også en af de få digtere, som gennem hele forfatterskabet inddrager en kras og rå samfundskritik  - lige som han forholder sig kritisk til sin egen evne til at skrive det, han gerne vil. I modsætning til den traditionelle dagbog, eksperimenterer Laugesen med sproget. I 'Anarkotika' veksler skriften mellem lange prosapassager, prosadigte og korte aforistiske udtalelser på et par linjer. 'Anarkotika' kan ses som et tekstlandskab eller en mental tilstand, et anarkistisk projekt for så vidt det unddrager sig enhver form for autoritet eller stivnen. En tilstand af galskab og ekstase, for så vidt den vilde og uregerlige skrift, er det rusmiddel, der giver digteren – og læseren – adgang til en dybere erkendelse hinsides fornuftens grænser. Det er poetisk viden om man vil.

Kilder, links og centrale værker

29 jul.04

Bogdetaljer

Forlag
Arkiv for Ny Litteratur og Arena
Faustnummer
00897523
ISBN
9788774054801
Antal sider
142

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelser
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer