Bog

Anarkotika

Af (
1975
)

Analyse

Laugesen, Peter - Anarkotika

Peter Laugesen skriver i traditionen efter 50’ernes amerikanske beat-digtere - hurtig, direkte og spontan. Anarkotika er hans 12. digtsamling siden debuten i 1967.

Anarkotika er titlen på Peter Laugesens 12. digtsamling siden debuten Landskab i 1967. Det giver 1,5 bøger i snit pr. år, hvilket er meget i en dansk sammenhæng. Måske kun overgået af Dan Turèll, som Laugesen har skrevet flere bøger sammen med. Ikke fordi massiv kvantitet – eller det modsatte – i sig selv er en garant for kvalitet, men fordi deres produktivitet siger noget om deres metode og om værkernes form.

Laugesen skriver i traditionen efter 1950’ernes amerikanske beat-digtere på en måde, som er hurtig, direkte og spontan. Han redigerer ikke meget i sine tekster, efter at de er skrevet ned første gang. Det giver en poesi, som blander alting fra det jævne til det sublime i en groft tilhugget form, som har bevaret megen af den energi, der fik digteren til at skrive i første omgang. Hvis man skal sætte en betegnelse på Laugesens samlede forfatterskab, kunne man sige, at det er præget af mangfoldighed. Han skriver i mange forskellige genrer, blander prosa og poesi, arbejder med store bøger, hvor skriften fylder hele bogsiden eller små tynde samlinger med meget lidt skrift på siderne. Anarkotika indgår med sine 142 tæt beskrevne sider i en ”klump” af  store bøger, alle udgivet i 1970’erne: Katatonien (1970), Guds ord fra landet en roman blandt andet (1974) og Den flyvende hollænder (1977). Senere i forfatterskabet blandes formerne, så de lange og de korte tekster optræder side om side i den enkelte bog.

I kritikken har man ofte haft svært ved at placere forfatterskabet på grund af dets mangfoldighed og mangel på genkendelige forbilleder i nationallitteraturen. I stedet for at tale om genreløse tekster kunne man kalde f.eks. Anarkotika en prosa-poetisk dagbog. Et af kendetegnene for dagbogs-genren er, at den fiktive fortæller i teksten er identisk med den faktiske forfatter uden for teksten. Men samtidig med at digteren bliver et navn i offentligheden, er privatmennesket forskelligt fra den digteridentitet, der lever sit eget liv og bliver gjort til en myte i den litterære verden.  Peter Laugesen kommenterer den dobbelte fortæller-forfatter-problematik i Anarkotika: ”Det er nogen digte fra en verden her hvor vanviddet er det indlysende, og i den verden er jeg etableret, der eksisterer jeg, som et navn, der hedder Peter Laugesen, men kan ikke sige, at det navn på nogen måde længere er mig, selv om jeg osse er det, der sættet det på de digte, som her er der.” (s. 39). Lige som i dagbogsgenren reflekterer Anarkotikas jeg over sin identitet og sit forhold til omverden. Her gælder det, at intet er for småt, for grimt eller for hverdagsagtigt til ikke at kunne finde vej ind i poesien. ”Jeg har uden fiktionens maske skrevet om kærlighedens funktion, ægteskab, børn, frihed, begær som er fortid og fremtid i ekstase, ekstasens fortid og fremtid, og bevæget mig i mentale områder, som psykisk ikke er dækket af kristendommens former, som er i alt, som er samfund omkring mig…” (s. 64).

Udgangspunktet for teksterne er som regel den konkrete situation, digteren befinder sig i her og nu – det han ser, hører, registrerer eller erindrer mens han skriver. Derved bliver teksterne også en slags spejl af digterens samtid. Peter Laugesen er da også en af de få digtere, som gennem hele forfatterskabet inddrager en kras og rå samfundskritik  - lige som han forholder sig kritisk til sin egen evne til at skrive det, han gerne vil. I modsætning til den traditionelle dagbog, eksperimenterer Laugesen med sproget. I Anarkotika veksler skriften mellem lange prosapassager, prosadigte og korte aforistiske udtalelser på et par linjer. Anarkotika kan ses som et tekstlandskab eller en mental tilstand, et anarkistisk projekt for så vidt det unddrager sig enhver form for autoritet eller stivnen. En tilstand af galskab og ekstase, for så vidt den vilde og uregerlige skrift, er det rusmiddel, der giver digteren – og læseren – adgang til en dybere erkendelse hinsides fornuftens grænser. Det er poetisk viden om man vil.

Adjunkt Anne Borup, maj 2004

 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

99.4 Laugesen Peter
Krarup, Helge: Sanserne bedrager ikke, bedraget ligger i normerne : Peter Laugesens kunstneriske strategi. - Jorinde & Joringel, 1983.
(heri s. 75-78).

Anmeldelser i aviser

14/10 1983 Mogens Lyhne i Aktuelt
14/10 1983 Jens Kistrup i Berlingske Tidende
14/10 1983 Ole Storm i Politiken
15/10 1983 Hans Andersen i Jyllands-posten
15/10 1983 Niels Houkjær i Kristeligt Dagblad
21/10 1983 Pil Dahlerup i Information
21/10 1983 Marie-Louise Paludan i Weekendavisen
10/11 1983 Anne Mette Jensen i Land og Folk

 

Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Laugesen, Peter
Krarup, Helge: Sanserne bedrager ikke, bedraget ligger i normerne : Peter Laugesens kunstneriske strategi. - Jorinde & Joringel, 1983. - 97 sider.  

99.4 Laugesen, Peter
Ugh! : et totalskriftportræt af Peter Laugesen / redigeret af Lars Bukdahl. -  Spring,  2002. - 332 sider. - (Springs forfatterskabsportrætter).

Afsnit i bøger

81.5
Historier om nyere nordisk litteratur og kunst / redaktion Anne-Marie Mai, Anne Borup. - Gad, 1999.
(heri s. 251-263: Peter Laugesen: Det trick at realisere kunsten).

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad, 1999.
(heri 1. udgave s. 346-349: Neal Ashley Conrad: Peter Laugesen, i 2. udgave s. 239-242).  

81.6
Læsninger i dansk litteratur / fællesredaktion Povl Schmidt m. fl.. - Odense Universitetsforlag, 1997-1999. - 5 bind
(heri 2. udg., bind 5, s.131-147: Anne Borup: lyrikken slår ikke til når køleskabet starter: Peter Laugesen: Digte).  

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede.- 3. udgave / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. - Gad, 1980-82. - 5 bind.
(heri bind 5, s. 408-410: Poul Borum: Sproget som kaos).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai.  - Gad, 2000. - 3 bind.
(heri bind 3, s. 38-47: Lars Bukdahl: Peter Laugesen).

81.65
Brandt, Jørgen Gustava: 80 moderne danske digtere : præsentation & portræt : essays / af Jørgen Gustava Brandt og Asger Schnack.- Gyldendal, 1988.
(heri s. 141-145: Peter Laugesen).  

81.65
Hvordan jeg blev forfatter / Inge Eriksen m.fl.. - Borgen, 1997.
(heri side 99-108: Peter Laugensen: Ridder Rap).  

81.65
Hørlych Karlsen, Hugo: Skriften, spejlet og hammeren : en kritisk analyse af en række nyere, eksperimentelle danske forfatterskaber. - Borgen, 1973. - (Borgens billigbogs bibliotek ; 21).
(heri s. 158-172: Peter Laugesen: er bevægelse: Eller sprogtes Yoga)  

81.65
Ordkvartet Århus : Peter Laugesen, Svend Åge Madsen, Henning Mortensen, Tage Skou-Hansen : fire forfatterinterviews / ved Ejgil Søholm. - Statsbiblioteket, 1990.
(heri s. 31-53: Skrift betyder at man skiver: Interview med Peter Laugesen).  

81.65
Skyum-Nielsen, Erik: Modsprogets proces : poesi, fiktion, psyke, samfund : essays og interviews om moderne dansk litteratur / af Erik Skyum-Nielsen. - Arena, 1982.
(heri s. 235-252: Græs er i hvert fald ikke ensporet: Peter Laugesen).  

81.65
Vandmærker : nærlæsninger af ny dansk litteratur / Anders Østergaard (red.). -  Dansklærerforeningen, 1999.
(heri s. 399-421: Neal Ashley Conrad: Skriften er døren til en anden verden: Om Nicolaj Stockholms og Peter Laugesens digtning).  

81.69
Analyser af moderne dansk lyrik / redaktør: Per Olsen. - Borgen, 1976. - 2 bind. - (Borgens billigbogs bibliotek ; 28-29).
(heri bind 2, s. 353-362: Vagn Thule: Skriften og teksten: Om et digt af Peter Laugesen).  

81.69
Digtning fra 80'erne til 90'erne : læsninger af ny dansk lyrik / redigeret af Anne-Marie Mai. - Borgen, 1993.
(heri s. 161-175: Anne Borup: Der er liv alle vegne – Om Peter Laugesens kulttur).  

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen ; under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.  
(heri Biografier, s. 270-271: Jan Thielke: Peter Laugesen).  

Artikler i tidsskrifter


05.6
Press.
(heri nr. 85, 1992, s. 22-33: Flemming Andersen: Inspiration er en mumlende idiot).
Interview.  

37.1489605
Meddelelser fra Dansklærerforeningen.
(heri 1980,  nr. 3., s. 347-350: Vagn Thule Hansen: Anarko-skriften – om Peter Laugesen).  

70
Agenda. - Mediagruppe A/S.
(heri nr. 41, 1994, s. 6-10: Klaus Rød Fredriksen og Kasper Emanuel: Radiator er sgu et poetisk ord).
Interview

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri nr.124, 1996, s. 27-33: Kars Bukdahl: Laugesen Laughs. Om humor som afgørende moment i Peter Laugesens postmodernistiske poesi)  

80.5
Passage : Tidsskrift for litteratur og kritik.
(heri nr. 35, 2000, s. 88-99: Anders Abildgaard Nielsen: Om tekst, stemme og musik hos Peter Laugesen).  

80.5

Passage : Tidsskrift for litteratur og kritik.
(heri nr. 49, 2004, s. 53-62: Stefan Kjerkegaard: At give los: om Peter Laugesens poesi)  

81.17
Graf : Blad om bøger. - Foreningen Griflen.
(heri nr. 3, 2002, s. 26-27:Jacob Kamp Rosendal: Bare hundekunster: Om jeget, rytmen og Peter Laugesen).

81.605
Synsvinkler. - Center for Nordiske studier, Odense.
(heri s. 104-107 nr. 1, 1992: Anne-Marie Mai: Peter Laugesen). 

81.6505
Karneval.- Systime.
(heri nr. 82, 1982, s. 125-40: Helge Krarup: Den stadige revolte. Peter Laugesens: ’Himmel kærlighed Frihed’).  

Artikler i aviser

Information
(heri 20/7 2002: Lotte Folke Kaarsholm: At læse er halvdelen af at skrive).
Interview.

Information
(heri 21/11 1997: Peter Laugesen: Ridder Rap). Laugesen om sin baggrund for at blive forfatter.

Information 
(22/1 2004: Karen Syberg: Bøger er en del af livet).
Portræt i forbindelse med kritikerprisen 2004 til Laugesen.  

Information
(heri 6/2 2004: Erik Skyum-Nielsen: Altings Fløjtende hjerte).
Tale til Peter Laugesen ved overrækkelsen af Kritikerprisen for 2003

Politiken
(heri 7/3 1992: Dan Turéll: Peter- poesien og personen).

Politiken
(heri 4/1 1998: Carsten Andersen: Laugesen og Olivettien).
I anledning af Laugesens medlemsskab af Det Danske Akademi.

Weekendavisen
(heri 10/3 2000: Bo Bjørnvig: Digteren på bakketoppen).
Interview om digte og digter-rollen.     Aarhus Stiftstidende
(heri 01/04 1985: Lars Kabel: Tidens poet er en beslutsom overlever).
Interview i anledning af tildelingen af Det Danske Akademis hæderspris.

Video og lyd

99.4 Laugesen, Peter
Nattegn (video).-  Peter Bech Film : i co-produktion med Statens Filmcentral  og DR TV,  Det Danske Filminstitut,  1998, 1 kassette.    

Links

Forfatterweb - et tilbud fra bibliotek og skole
Artikel om Peter Laugesen


Bibliotekar Michael Skjærris, Vejle Bibliotek

29 jul.04

Bogdetaljer

Forlag
Arkiv for Ny Litteratur og Arena
Faustnummer
00897523
ISBN
9788774054801
Antal sider
142

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer