Bog

Amagerdigte

Af (
1965
)

Analyse

Rifbjerg, Klaus - Amagerdigte

Klaus Rifbjergs erindringer fra opvæksten på Amager har været en tilsyneladende uudtømmelig kilde til inspiration i forfatterskabets  vekseldrift mellem erindring, fiktion og mytologi.

I midten af 60’erne var Rifbjerg berømt og berygtet for de modernistiske eksperimenter i digtsamlingerne Konfrontation og Camouflage, men han havde gennem et stykke tid været på jagt efter nye måder at udtrykke sine erfaringer på og havde omsider fundet inspiration på den anden side af sundet, i den svenske nyenkelhed. Da Rifbjerg i 1965 udgav digtsamlingen Amagerdigte var det igen med udgangspunkt i den personlige fortid, men til forskel fra både debutsamlingen Under vejr med mig selv og de vanskelige digte i Camouflage, blev barndommens forjættede ø nu søgt generobret med nyenkle midler.

Samlingens første digt, Broerne til Amager, byder behændigt læseren velkommen og fungerer som indfaldsvej til de digteriske erindringer: ”Jeg vil gerne fortælle/ om broerne til Amager,/ ikke så meget dem der er der nu,/ men om de gamle.” Efter en kort indledende præsentation følger metoden og dens forsvar for det personlige perspektiv: ”Sådan var mine broer/ og jeg vil se på dem fra flere vinkler”, og dernæst 36 digte med erindringsbilleder, før jeget i den afsluttende tekst kører over broerne og forlader øen med et undskyldende: ”Jeg bor et andet sted nu.”

Erindringerne udgør en ambivalent kærlighedserklæring til 30’ernes Amager som skueplads - på godt og ondt - for barndommens levede liv. Her er historien om de to piloter hvis fly fløj ind over øen og styrtede, om kælderen under Villa Pax, om den døde kanariefugl, om hulen under tømmerstablerne, om den stinkende osteforretning, om stikkeren på Rodosvej osv. - hverdagslige eller særlige hændelser, som har gjort indtryk på barnet, og som dukker op i digtsamlingens mange erindringer. Tilsammen danner de en genkendelig og sandsynlig topografi og et billede af Amager som et mødested mellem privat og offentligt, mellem natur og kultur, som en transitplads hvor byen møder villahaverne og landet, og som en produktiv amagerkansk frontier, ”hvor tingene bliver til”. Og forgår.

Erindringsbillederne er fremkaldt af det voksne, skrivende jeg, men oplevet af barnet, og de to synsvinkler glider over i hinanden og forsøger undervejs i digtsamlingen at forbinde før og nu. Undertiden bliver afstanden næsten for stor og kommer til udtryk som en bastant melankoli over altings forgængelighed, som i digtet Samosvej, hvor ”intet mere er som før”. Som regel rammer Rifbjerg dog balancen mellem erindringernes originale fylde og detaljerigdom på den ene side, og det modne jegs afklarede tristesse på den anden. Et eksempel er digtet Engang, der beskriver en serie trygge og trivielle rutiner fra barnets dagligdag, som pludselig giver anledning til en intens dødsbevidsthed: ”En nat kan jeg huske/ det pludselig gik op for mig/ at jeg engang skulle dø.// Jeg lå længe i mørket/ med en stor fornemmelse over mig,/ og inden jeg faldt i søvn/ tænkte jeg meget på de ting,/ som jeg har nævnt i digtet/ og følte at jeg allerede havde mistet dem.” I digte som dette bygger Rifbjerg bro mellem de to jeger, barnet og den voksne, og inddrager fortroligt læseren som vidne til erindringens enkle og smukke skrøbelighed.

Stud.mag. Troels Jon Posselt, februar 2006

 

Litteratur om bogen

 

Afsnit i bøger

37.14816
Litteraturens spor : Om litteratur, fag og pædagogik / redigeret af Martin Jørgensen & Ole Pedersen, -Dansklærerforeningen, 1999. - 345 sider.
(heri især s. 201-204 om Amagerdigte).

81.65
Torben Brostrøm: Ti års lyrik : kritik og kronik 1956-65. - Gyldendal, 1966. - 275 sider. - (Gyldendals uglebøger ; 151)
(heri især s. 213-217: Den ny åbenhed. Klaus Rifbjerg: Amagerdigte).

81.68
Lars Handesten: Alligevel så elsker vi byen : tolv kapitler af Københavns litteraturhistorie. - C.A. Reitzel, 1996. - 212 sider. 
(heri især s. 134-136 om Amagerdigte).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff, - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Værker, s. 6-7: Jørgen Bonde Jensen: Amagerdigte).

99.4 Rifbjerg, Klaus
Torben Brostrøm: Klaus Rifbjerg : en digter i tiden. - Gyldendal, 1991. - 2 bind.
(heri især bind 1, s. 146-153 om Amagerdigte).

99.4 Rifbjerg, Klaus
Jørgen Bonde Jensen: Klaus Rifbjergs poesi. - Babette, 1986.
(heri især s. 153-178: Amagerdigte (1965)).

99.4 Rifbjerg, Klaus
Klaus Rifbjerg / af Per Øhrgaard. - Gyldendal, 1977. - (tæt på forfatterne)
(heri s. 19-24: Amagerdigte).

Artikler i tidsskrifter

81.17
Graf: Blad om bøger.
(heri 2004, nr. 2, s. 9-10: Søren Eefsen: Rifbjergs klaustrofobi : opgøret med Amagerdigte).
Om digtsamlingen Amagerdigte, og dens placering i forfatterskabet.

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri: 1975, nr. 1, s. 5-38: Poul Houe: Den talende tavshed - i Klaus Rifbjergs senere lyrik).

81.6505
Spring: tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 2005, nr. 23, s. 92-107: Nikolaj Rønhede: Værk-steder og systemer)
Hovedtræk i den såkaldte "systemdebat" og modernismediskussion med udgangspunkt i to digtsamlinger; Jørgen Leths "Sportsdigte" og Klaus Rifbjergs "Amagerdigte".

Artikler i aviser

Politiken
(heri 4/7 2009: Thomas Thurah: Tag med Rifbjerg tilbage til lorteøen).

Anmeldelser i tidsskrifter

80.5
Vindrosen. - Gyldendal.
(heri: 1966, nr. 1, s. 89-91: Jørgen Elbek: Vor tids Aaakjær).

Anmeldelser i aviser

15/10 1965 Knud Holst i Aktuelt
22/10 1965 Steffen Hejlskov Larsen i Berlingske Aftenavis
15/10 1965 Emil Frederiksen i Berlingske Tidende
15/10 1965 Torben Brostrøm i Information
15/10 1965 Vagn Steen i Jyllands-posten
01/12 1965 Bent Windfeld i Kristeligt Dagblad
30/11 1965 Hans Ole Larsen i Land og Folk
15/10 1965 Niels Barfoed i Politiken

 

Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Rifbjerg, Klaus Jørgen Bonde Jensen: Klaus Rifbjergs poesi. - Babette, 1986. - 428 sider.
Kronologisk analytisk gennemgang af Klaus Rifbjergs lyriske forfatterskab i perioden 1956-1986.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Jørgen Bonde Jensen: Klaus Rifbjergs prosa. - Babette, 1989. - 238 sider.
Analytisk gennemgang af udvalgte dele af Klaus Rifbjergs prosaforfatterskab.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Thorkild Borup Jensen: Klaus Rifbjerg: portræt af forfatteren og forfatterskabet.
- Dansklærerforeningen, 2008.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Torben Brostrøm: Klaus Rifbjerg : en digter i tiden. - Gyldendal, 1991. - 2 bind.
Gennemgang af Klaus Rifbjergs værker - fiktion, litteraturkritik, tekster til radio og tv m.m. - fra midten af 1950'erne frem til 1991.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Frank Egholm Andersen: Klaus Rifbjerg som ung . - Her & Nu, 2004. - 72 sider.
Beskriver forfatteren Klaus Rifbjergs ungdomsår og trækker linier til hans litterære produktion.
For folkeskolen.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Bo Elbrønd-Bek: Klaus Rifbjergs homoerotiske fascination. -
Scandic academic: i kommission hos Underskoven, 2010.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Kirsten Jakobsen: Klaus og kærligheden: konfrontation med Rifbjerg.
- Gyldendal, 2007.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Kærligheden er alt : et portræt af Klaus Rifbjerg / Jakob og Janus Kramhøft ; fortalt af Torben Brostrøm m.fl.- Tiderne Skifter, 2003. - 196 sider.
Portræt af forfatteren Klaus Rifbjerg tegnet af nære venner og forfatterkolleger (Torben Brostrøm, Frederik Dessau, Jesper Jensen, Jørgen Leth, Palle Kjærulff-Schmidt og Hanne Marie Svendsen). Med uddrag af Rifbjergs bøger og breve, samt egne udsagn i radioudsendelser.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Henrik Juul Jensen: Afterbeat : en samtale med Klaus Rifbjerg. - Munksgaard/Rosinante, 1996. - 153 sider.
Bygger på interview med Klaus Rifbjerg i Malmø, Spanien og Kandestederne i perioden november 1994 til december 1995.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Aage Jørgensen: Klaus Rifbjerg : nogle litteraturhenvisninger. - Aage Jørgensen,1986. - 33 sider.
Bibliografi over tidsskriftartikler og nogle få bøger og avisartikler om Klaus Rifbjergs forfatterskab og hans enkelte bøger.

99.4 Rifbjerg, Klaus
Rifbjerg på kornet/ udgivet af Peter Michael Lauritzen. - Gyldendal, 2006.

Afsnit i bøger

81.6
Dansk litteraturhistorie / redaktion P.H. Traustedt. Politiken, 1976-77. - 6 bind.
(i bind 6, s. 163-166).

81.6
Litteraturens stemmer: Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad.(i 1. udg. 1999, s. 451-455;  2. udg. 2003, s. 303-308: Johannes Fibiger: Klaus Rifbjerg).

81.6
Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken. - Gad.
(i 1. udg. 1996, s. 330-336; i 2. udg. 2003, s. 346-352).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. – Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 4, s. 65-94: Lone Klem: Klaus Rifbjerg).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-. - 3 bind.
(i bind 2, s. 221-237: Frits Andersen: Klaus Rifbjerg).

81.65
Hvordan jeg blev forfatter / Inge Eriksen m.fl. - Borgen, 1997.
(heri s. 123-136: Klaus Rifbjerg: I begyndelsen).

81.65
LIs Thorbjørnsen: 1971 e.Kr. : fem digterportrætter. - Kristeligt Dagblad, 1970.
(heri s. 24-40 om Klaus Rifbjerg).

Artikler i aviser

Berlingske Tidende
(heri 28/3 2010: Jeppe Bangsgaard:  Når man skriver - træder man i Vorherres sted).
Interview med Klaus Rifbjerg.

Information
(heri 7/12 2006: Torben Brostrøm: I havstokken)
Portræt af Klaus Rifbjerg.

Information
(heri 9/12 2006: Kristen Bjørnkjær: Den roterende dreng).
Interview.

Information
(heri 18/8 2007: Anita Brask Rasmussen: Kustode i eget museum).
Interview.

Jyllands-Posten
(heri 8/12 2006: Kristian Ditlev Jensen: Rifbjerg: Litteraturens PH-lampe).

Jyllands-Posten
(heri 8/12 2006: Erik Svendsen: Digterisk fyrtårn og mørkekammerets mester).
Interview.

Kristeligt Dagblad
(heri 7/8 2009: Claus Grymer: Livs-glæden skal opsøges).
Interview.


Video, bånd, CD

99.4 Rifbjerg, Klaus
Rif om Rifbjerg (lydoptagelse (cd)) / tilrettelæggelse: Lars Wredstrøm ; medvirkende: Torben Brostrøm m.fl. - DR Multimedie, 1999. - 1 cd (45 min.). - (Litteratur - forfattersamtale).
Portrætsamtale med Klaus Rifbjerg med korte uddrag af nogle af hans værker.

Links


Danske digtere i det tyvende århundrede
Samtale mellem Tage Skou-Hansen og Klaus Rifbjerg. Lone Hansen 11/4 2006.

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Litteratursidens forfatterportræt
Biografi, bibliografi, forfatterens yndlingslæsning, lydfiler mv. om danske nulevende skønlitterære forfattere, udarbejdet af folkebiblioteker i samarbejde med forfatteren.

Nyere danske forfattere
Præsentation af danske forfattere og deres værker. Produceret af forfatteren og kritikeren Jacob Brønnum for Det Kongelige Bibliotek.

Den store Danske: Gyldendals åbne encyclopædi
Artikel om Klaus Rifbjerg.

Wikipedia: den frie encyclopædi:
Artikel om Klaus Rifbjerg.Bibliotekar Judith Benz Therkelsen, Vejle Bibliotek

02 feb.06

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
01688111
ISBN
0
Antal sider
94

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer