Bog

84 digte

Af (
1984
)

Analyse

Nordbrandt, Henrik - 84 digte

Nordbrandts lyrik tilhører ingen skole i den danske poesis historie. 84 digte er en af de digtsamlinger, der viser, hvordan Nordbrandts lyrik har et eget særpræg.


Allerede fra Henrik Nordbrandt (f.1945) i 1966 udgiver sin første digtsamling, Digte, bliver hans lyrik særdeles godt modtaget. Det samme gør sig gældende for 84 digte, der som titlen antyder udkommer i 1984. Anmelderne kalder værket for "et mesterværk", "en suveræn digtning" og Hans-Jørgen Nielsen betegner digtene som "tonende sprog-gitre, hvorfra der undertiden strømmer en hjerteskærende vellyd."

84 digte udgør en hjørnesten i forfatterskabet, der i dag rummer mere end tyve digtsamlinger, en enkelt roman, essays, et par børnebøger og en tyrkisk kogebog med den underfundige titel Damelår og andre specialiteter. Senest har Nordbrandt udgivet et udvalg af sin lyriske produktion under titlen Egne digte (1999) og i 2002 udgav han erindringsbogen Døden fra Lübeck.

At Henrik Nordbrandt betragtes som en af vores største nulevende lyrikere bevidner også de mange priser forfatterskabet er belønnet med, heriblandt Det Danske Akademis Store Pris (1980), Kritikerprisen (1984), De Gyldne Laurbær (1996) og senest Nordisk Råds Litteraturpris (2000). I 1999 blev 84 digte i øvrigt nomineret af Politiken til Århundredets bog.
Litterært set betragter man Nordbrandt blandt de store modernistiske forfattere herhjemme, der netop får deres gennembrud i 1960erne og 1970erne og som er med til at forny og forandre sproget, afskrive sammenhænge for igen at skabe nye. Alligevel indtager han sin helt egen plads i denne tradition, bl.a. fordi han hverken knytter an til den eksperimentelle konkretisme eller den politisk orienterede digtning, vi ser i disse tiår og som bliver kendetegnende for mange af modernisterne. Nordbrandts lyrik tilhører som sådan ingen skole i den danske poesis historie, og selv om den naturligvis har sine rødder, må den på en positiv måde siges at stå for sig selv.
Og netop 84 digte er en af de digtsamlinger der meget præcist viser hvordan Nordbrandts lyrik har et eget særpræg.

Samlingen er delt op i fire dele, der i såvel form som indhold er meget forskellige, og derfor viser denne samling også spændvidden i Nordbrandts digte. Del I, Vor tid, indeholder en række digte, man kunne kalde en slags tankedigte over vores (sam)tid, i del II har vi nogle længere digte, indimellem med et mere mytisk præg, der kaldes Grotesker/meditationer. Del III består nærmest af en helt scenisk lyrik og bærer titlen Skyggestudier. Del IV kaldes Bøddel på jorden. Disse digte synes at udgøre en slags naturpoesi netop fordi udgangspunktet ofte er årstidernes gang eller, som i øvrigt i mange af Nordbrandts digte, landene omkring Middelhavet, hvor Nordbrandt har været bosat det meste af sit voksenliv.

Selv om digtene umiddelbart er meget forskellige, synes Nordbrandt alligevel at kredse om nogle faste og tilbagekommende tematikker. Og allerede det første digt slår et vigtigt tema an: Vor tid har slidt sig selv tynd./ Man kan se gennem den/ dens slidte tøj, dens svage/ blålige hjerte/ dens tynde knogler (...) Den er blevet håbløst forelsket/ i sit eget skelet./

Nordbrandts digtning tematiserer selve det at være i verden som menneskets grundvilkår. At være i verden er i Nordbrandts digtning uløseligt forbundet med selve forholdet mellem nærvær og fravær, en tematik der gør sig gældende på såvel det fysiske som det mentale plan: Hvis det i en drejning skulle åbenbare sig/ i en aldrig tidligere set form/ ville formen hverken være sand eller usand/ grusom eller barmhjertig./ (...) Form, siger vi, de formløse/ i længsel efter at blive fastholdt/ fordi vi altid ser os selv lidt for sent/ og alt hvad vi føler, er tab./ (...) Hvad skal der ske med guldet i mine tænder? I går eftermiddag? Min elskedes øjenvipper? (fra digtet Krukken).

At være fraværende er altså ikke alene det konkret ikke at være til stede, men i lige så høj grad ikke at være til stede dér, hvor man befinder sig rent mentalt på et givent tidspunkt, i nu'et, i livet og være i stand til at nyde det. Derfor skildres i Nordbrandts poesi ofte enten oplevelser af noget, der intenst finder sted, eller netop udeblivelsen af en oplevelse.
For at fremhæve disse centrale tematikker om selve væren, nærværet over for fraværet og den deraf følgende rastløshed og eftertænksomhed, benytter Nordbrandt ofte paradokset som stilistisk greb således at f.eks. en indgående beskrivelse af et nærvær netop kommer til at pege på det fravær, nærværet uundgåeligt medfører eller omvendt.

Nordbrandts poesi er ofte, ganske uretmæssigt, blevet kaldt for mørk eller dyster. Den kan være vemodig, og må herudover absolut betegnes som eksistentiel netop fordi den udsiger væsentlige ting om det at være til i verden, men mørk er den ikke. Ofte er sproget derimod meget ligetil og iblandet en helt uundværlig humor. Hør blot denne meditation: Ikke så snart havde jeg opfundet dig/ før jeg begyndte at fortryde det:/ I stedet for at gå rundt og glæde mig/ burde jeg have regnet ud/ hvordan du ville gøre mig komplet overflødig/ i samme øjeblik du var opfundet:/ (...) Hvis jeg kunne, ville jeg af-opfinde dig/ men når noget engang er kommet ind i verden/ er det ikke til at få ud igen/ selv ikke når det er noget så flygtigt som en ide./

stud.mag. Anne Mette Liedecke, februar 2003

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

99.4 Nordbrandt, Henrik
Jens Winther: Året har 16 måneder: Nordbrandts almanak, 2013. - 262 sider.
(heri s. 24, 73 og137 om digtene Pietrasanta, Midsommerdigt og September fra digtsamlingen 84 digte)
I et kapitel for hver måned tager journalisten Jens Wintherog digteren Henrik Nordbrandt et emne op, som betyder noget i Nordbrandts digtning. Nordbrandt kommenterer digtene og fortæller om sit forfatterskab, sin barndom og sine traumer
    

99.4 Nordbrandt, Henrik
Ø: en bog om Henrik Nordbrandt. – Odense Universitetsforlag, 1989. – 257 sider.
(heri s. 100-118: Iselin C. Hermann: Et sprog af smerte)
Om de tre digtsamlinger Istid, Spøgelseslege og 84 digte (især s. 111-116).

Artikler i tidsskrifter

37.1489605
Dansk noter. - Dansklærerforeningen/FFS.
(heri 1986, nr. 3, s. 27-38: Svend Erik Larsen: Med sans og samling).
Heri analyse af Henrik Nordbrandts digt ”Æble” (s. 35-37) fra digtsamlingen 84 digte.

Artikler i aviser

Kristeligt dagblad
(heri 26/2 1984: Esther Kielberg: Rosens skygge over muren).

Weekendavisen
(heri 19/4 1985: Jørgen Sonne: Dette besværlige jeg og du osv.).
Om Violinbyggerens by og 84 digte.

Anmeldelser i tidsskrifter

81.6505
Litteratur : en almanak. – Tiderne skifter.
(heri 1985 s. 97-99: Hans-Jørgen Nielsen: Hele den nordbrandtske musik).
Også trykt i Information.

Anmeldelser i aviser

30/3 1984 Jørgen Johansen i Berlingske Tidende
31/3 1984 Hans-Jørgen Nielsen i Information
3/4 1984 Kristen Bjørnkjær i Politiken
5/4 1984 Bent Windfeld i Kristeligt Dagblad
18/4 1984 Stig Dalager i Aktuelt
25/4 1984 Sven Bredsted i Jyllands-posten
24/8 1984 Finn Stein Larsen i Weekendavisen

Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Nordbrandt, Henrik
Thomas Bredsdorff: Med andre ord : om Henrik Nordbrandts poetiske sprog. – Gyldendal, 1996. – 184 sider.

99.4 Nordbrandt, Henrik
Brian Dan Christensen: Mellem verden og drømmen : om Henrik Nordbrandts digte. – Net-Bog-Klubben, 2001. – 109 sider.
Især om digtsamlingerne ”Ormene ved himlens port” og ”Drømmebroer”.

99.4 Nordbrandt, Henrik
Henrik Nordbrandt: Døden fra Lübeck. – Gyldendal, 2002. – 217 sider.
Om forfatterens barndom.

99.4 Nordbrandt, Henrik
Henrik Nordbrandt : Ruzname : dagbog 4. marts 1995 – 4. marts 1996. – Brøndum/Aschehoug, 1997. – 272 sider.

99.4 Nordbrandt, Henrik
Dan Ringgaard: Nordbrandt. - Aarhus Universitetsforlag, 2005. - 293 sider.
Analyse og beskrivelse af Henrik Nordbrandts digte set ud fra centrale emner i forfatterskabet.

99.4 Nordbrandt, Henrik
Jens Winther: Året har 16 måneder: Nordbrandts almanak, 2013. - 262 sider.
I et kapitel for hver måned tager journalisten Jens Wintherog digteren Henrik Nordbrandt et emne op, som betyder noget i Nordbrandts digtning. Nordbrandt kommenterer digtene og fortæller om sit forfatterskab, sin barndom og sine traumer

99.4 Nordbrandt, Henrik
Ø: en bog om Henrik Nordbrandt. – Odense Universitetsforlag, 1989. – 257 sider.
Antologi om Henrik Nordbrandts forfatterskab.

99.4 Tranströmer, Tomas
Louise Mønster: Mødesteder. - Aalborg Universitetsforlag, 2013. - 196 sider
Om Tomas Tranströmer og Henrik Nordbrandts forfatterskaber og den store betydning steder har for deres digtning. 


Afsnit i bøger

Henrik Nordbrandt: Rosens skygge : Henrik Nordbrandts forfatterskab / [udgivet med efterskrift af] Julie Kjærgaard. - [Munksgaard], 1998. – 179 sider.
(heri s. 151-175: Julie Kjærgaard: Efterskrift).
Gennemgang af temaer, metode og perspektiver i Henrik Nordbrandts lyrik.

80.4
Frederik Stjernfelt: Rationalitetens himmel og andre essays. – Gyldendal, 1997.
(heri s. 167-175: Metaforens død hos Henrik Nordbrandt).

81.6
Danske forfatterskaber / Susan Mose, Peter Nyord og Ole Ravn. - Systime, 2005-
(heri bd. 3, s. 261-266: Bortnærværelser - Henrik Nordbrandt).

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad, 1999-2000.
(heri s. 405-409: Peter Kaspersen: Henrik Nordbrandt).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4 udg. / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-. - 3 bind.
(heri bd. 3, s. 62-78: Lisa Korsbek: Henrik Nordbrandt).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede : nyredigeret og nyskrevet udg. / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. - Gad, 1980-82. - 5 bind.
(heri bd. 5, s. 308-315: Lasse Söderberg: Henrik Nordbrandt).

81.65
Jørgen Gustava Brandt: 80 moderne danske digtere : præsentation & portræt : essays. - Gyldendal, 1988.
(heri s. 198-204: Henrik Nordbrandt).

81.65
Asger Schnack: Portræt : 40 danske digtere efter 1968. – [Gyldendal], 1981.
(heri s. 135-140: Melankoli og barberblade: Henrik Nordbrandt).

81.65
Erik Skyum-Nielsen: Modsprogets proces : poesi, fiktion, psyke, samfund : essays og interviews om moderne dansk litteratur. – Arena, 1982.
(heri s. 106-122: ”Man må opleve det på sin krop”: Henrik Nordbrandt).

81.65
Erik Skyum-Nielsen: Engle i sneen. – Gyldendal, 2000.
(heri s. 114-139 : Ordenes tilbageerobring : Henrik Nordbrandt og metaforen).

81.65
Peter Øvig Knudsen: Børn skal ikke lege under fuldmånen. – Brøndum/Aschehoug, 1996.
(heri s. 17-44 : Henrik Nordbrandt : Børn skal ikke lege under fuldmånen).
Interview.
Også trykt i tidsskriftet Press 1990, nr. 59, s.46-56.

81.68
At rejse er at skrive / Redaktion Poul O. Hansen og Knud Michelsen. - Gyldendal, 2006
(heri s. 48-62: Laura Luise Schultz: Når lyset vender - Henrik Nordbrandt).

81.69
Jan Rosiek: Andre spor : studier i moderne dansk lyrik. - Spring, 2003.
(heri s. 177-237: Blå udsigter: Metafysiske momenter i Nordbrandts lyrik).

99.1
Nils Thorsen: Engle & dæmoner : elleve samtaler om hvordan et liv kan lykkes og slå fejl. - Gyldendal, 2000.
(heri s. 46-65: Livet det billige bras).
Interview.
Også trykt i Politiken 13/6 1999.

Artikler i tidsskrifter

05.6
Ud og se. - DSB.
(heri 2004, nr. 4, s. 18-26: Laura Luise Schultz: Ind i mørket).
Interview.

37.1489605
Dansk noter. - Dansklærerforeningen/FFS.
(heri 2001, nr. 3, s. 42-47: Ida Diemar : Angsten for indflydelse. Et bloomsk prolegomena).
Om Ole Sarvig-indflydelse hos Henrik Nordbrandt med eksempler fra digtsamlingerne Digte og Istid.

80.5
Den blå port. - Rhodos.
(heri 2006, nr. 71, s. 39-50: Kristine Kabel og Lone Hørslev: Man risikerer ikke særlig meget: en samtale mellem Henrik Nordbrandt og Pia Juul).
Forfattersamtale.

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 1971, nr. 17, s. 5-21: Bent Windfeld : Henrik Nordbrandt – en introduktion).
Analyse med udgangspunkt i forfatterens tidligste digtsamlinger.

81.17
Graf : blad om bøger.
(heri 2002, nr. 3, s. 6-7: Ida Diemar: Hvor smukt er ikke dette landskab).
Kærlighed som motiv i Henrik Nordbrandts forfatterskab.

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 1993, nr. 5, s. 20-28: Iselin C. Hermann: Orkanens øje : om det eksotiske i Henrik Nordbrandts forfatterskab).

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 1994, nr. 7, s. 149-155: Erik Spang-Thomsen: Et tiltagende næsten synligt fraværs uhåndgribelige nærvær: længslen efter det ufundne som fastholdt retning i Henrik Nordbrandts lyrik).

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 2001, nr. 17, s. 122-131: Trine Buchard: Guldpokalen mine herrer : om Henrik Nordbrandts digtning i kontrast til Thomas Bredsdorffs læsning).

Artikler i aviser

Information
(heri 16/1 1982: Erik Skyum-Nielsen: ”Man må opleve det på sin krop”).
Interview.

Jyllands-posten
(heri 2/6 2006: Jesper Stein Larsen: Processen).
Interview.
Om digtets flygtige skabelsesproces.

Politiken
(heri 13/6 1999: Nils Thorsen: Livet, det billige bras (engle og dæmoner)).
Interview .

Video, bånd og cd

99.4 Nordbrandt, Henrik
Mellem Bjergene og havet (video): et portræt af digteren Henrik Nordbrandt : en film. – Film & Lyd, 1994. – 1 kassette (VHS).

99.4 Nordbrandt, Henrik
Et par dage i november [lydoptagelse (cd)] : et møde med digteren Henrik Nordbrandt. - DR Multimedie, [1999]. - 1 cd (60 min.). - (Litteratur - forfattersamtale).
Portrætsamtale med forfatteren Henrik Nordbrandt (f. 1945) der i samtalens løb læser digte fra "Drømmebroer".

Links

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Litteratursidens forfatternet
Biografi, bibliografi, forfatterens yndlingslæsning, lydfiler, mv. om danske nulevende skønlitterære forfattere, udarbejdet af folkebiblioteker i samarbejde med forfatterne.

Bibliotekar Anne Otkjær, Guldborgsund-bibliotekerne

02 okt.03

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
06058418
ISBN
9788700631526
Antal sider
125

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer