Bog

Louises hus

Af (
1977
)

Analyse

Panduro, Leif - Louises hus: et tv-spil

Leif Panduros var en folkelig forfatter, der på en humoristisk, men også ædende ond facon tog pulsen på det moderne menneske i 60’ernes og 70’ernes velfærds-danmark. TV-spillet Louises hus blev et af de sidste værker i hans omfattende produktion.

TV-spillet Louises hus blev et af de sidste værker i Leif Panduros omfattende produktion. Han døde i 1977 kun 54 år gammel. På det tidspunkt var han kendt som noget nær hele Danmarks psykoanalytiker. En folkelig forfatter, der på en humoristisk, men også ædende ond facon tog pulsen på det moderne menneske i 60’ernes og 70’ernes velfærds-danmark. En forfatter, hvis tv-spil kunne ”lægge gader øde” – et fænomen som er en sjældenhed i dag i det 21. århundredes multi-mediale, internet-baserede samfund.

Panduro var tandlæge af uddannelse, men debuterede som romanforfatter i 1957 med Av, min guldtand (!). Herefter fulgte i rask tempo pubertetstrilogien Rend mig i traditionerne (1958), De uanstændige (1960) og Øgledage (1961), som blev det første gennembrud i karrieren. Allerede her ses en egen humor, glæden ved det absurde og komikken i hverdagslivet, som præger hele forfatterskabet. Sideløbende med romanerne skrev han revyer sammen med Klaus Rifbjerg og lavede manuskripter til film, radio og tv.

Det andet gennembrud i karrieren kom med tv-spil og krimi-serier i slutningen af 1960’erne. Det er blevet sagt – og med stor ret – at dansk tv-dramatik startede med Leif Panduro. Vor tids populære serier En gang strømer, Strisser på Samsø, Taxa eller Ørnen står i gæld til Panduros pionerarbejde. Han skrev i alt 13 stykker og forfinede genren op gennem 70’erne i samarbejde med instruktøren Palle Kjærulff-Schmidt.

De overordnede temaer i forfatterskabet er ”normalitetens” pres på det enkelte individ. Gang på gang stiller han skarpt på normafvigere og personer, der ofte ender med at blive syge i forsøget på at bryde med gældende konventioner og normer. Det er også hovedtemaet i Louises hus, hvor en kvindes tragiske skæbne fører til et rekreationsophold i Spanien. Efter hjemkomsten prøver hun at finde frem til sandheden om sit ”sammenbrud”, men alle i hendes omgangskreds viger uden om. Denne jagt efter sandheden bliver omdrejningspunktet i tv-spillet, hvor det psykologiske spiller en stor rolle. I sen-værket er han optaget af samtidige problematikker som ungdomsoprør og kønsroller. Således leges der med forskellige køns-mønstre og roller i Louises hus. Louise tillægges en del traditionelt ”maskuline træk”, idet hun fremstilles som en frembrusende og dominerende karakter.

I modsætning til andre forfattere i samtiden bliver Panduro aldrig ideologisk eller politisk. Han er mere interesseret i at afdække konflikten mellem det enkelte individ og dets nærmeste omverden. Det er karakteristisk for Panduro, at han placerer sine personer i deres ”lilleverden” og lader læseren eller tilskueren komme helt tæt på. Helt ud i titlerne ser vi denne optik, hvor vi er på fornavn med William, Selma, Adam og Louise i værker som Hjemme hos William, Rundt om Selma, I Adams verden og Louises hus. Det skræmmende perspektiv hos Panduro ligger i omgivelsernes mangel på solidaritet og det voldsomme pres der lægges – bevidst eller ubevidst – på enkeltindividet. Et formildende aspekt ved fremstillingen er, ud over den humoristiske indgangsvinkel, forfatterens forståelse for mentale afvigere og deres reaktionsmønstre.

Louises tragiske skæbne bliver forsonet af en humoristisk distance, som fastholder det absurde ved hele situationen, der bliver et billede på absurditeten ved det moderne liv.

Stud. mag. Pia Viftrup Jensen og Anne-Sophie Lindstrøm, november 2004.

 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

81.69
Peder Grøngaard : Det danske TV-spil / Peder Grøngaard. - Nyt Nordisk Forlag, 1988.
(heri s. 311-323: Ægteskabskrise og byggekrise)

99.4 Panduro, Leif Poul Hammerich: Panduros verden. - Forum, 1977.
(heri s. 247-265: Bodil Wamberg : Panduro og kvinderne)

Artikler i tidsskrifter

02.05
Bogens verden : Tidsskrift for litteratur og kultur. Danmarks Biblioteksforening.
(heri 1983, nr. 9, s. 512-514: Birthe Melgård Mortensen: Panduros protesterende TV-dramatik).  

05.5 
Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri. - Letterstedtska föreningen.
(heri 1978, s. 249-59: Bente Hatting Gjelte: Leif Panduro: Danmarks store Tv-dramatiker).

Anmeldelser i aviser

04/01 1977 Henrik Oldenburg i Aalborg Stitstidende.
27/01 1977 Rask i Kristeligt Dagblad.

 

Generelt om forfatteren

Bøger

04.6
Leif Panduro: Hvilken virkelighed? : kulturkritiske og selvbiografiske artikler / af Leif Panduro. -  Gyldendal, 1977. -274 sider.

99.4 Panduro, Leif
Birgitte Hesselaa: Leif Panduro : romaner, noveller, journalistik. - Borgen,1976. - 358 sider.   99.4 Panduro, Leif John Chr. Jørgensen: Leif Panduro - radio, film, teater, TV. - Borgen, 1973. - 259 sider.

99.4 Panduro, Leif
John Chr. Jørgensen: Leif Panduro : en biografi. -  Gyldendal, 1987. - 434 sider.  

99.4 Panduro, Leif
Orla Lundbo: Panduro. - Gyldendal, 1974. - 56 sider.  

99.4 Panduro, Leif
Jørgen E. Tiemroth: Panduro og tredivernes drøm. - Vinten, 1977. - 206 sider. - (Stjernebøgernes kulturbibliotek)  

99.4 Panduro, Leif
Bodil Wamberg: Den gale kærlighed : motiver i Leif Panduros forfatterskab / [af] Bodil Wamberg. -  Gyldendal, 1978. - 114 sider.

Afsnit i bøger

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - Nyredigeret og nyskrevet udgave / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. -  Gad, 1980-82. - 5 bind
(i bind 4, s. 95-116: Johannes Møllehave: Leif Panduro).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. – 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. – Gad, 2000. - 3 bind 
(i bind 2, s. 278-282: Robert Zola Christensen: Leif Panduro).

81.65  
Thomas Bredsdorff: Sære fortællere : hovedtræk af den ny danske prosakunst i tiåret omkring 1960. - Gyldendal, 1968. (heri s. 125-142: Leif Panduro).   81.65 Danmark 1965-1975 : en antologi / redigeret af Peter Madsen. - Cavefors, 1977. - (Linjer i nordisk prosa)
(heri s. 199-228:Jørgen Holmgaard: Det indeklemte oprør: om Leif Panduros Romaner)

81.69
Peder Grøngaard: Det danske TV-spil / Peder Grøngaard. - Nyt Nordisk Forlag, 1988.
(heri s. 147-325: TV-spil i 70'erne).
Om Panduro s. 284-325.

Artikler i tidsskrifter

05.6
Højskolebladet. 
(heri 1977, nr.4, side 60-63: Erik Halvorsen: Jeg hader absolutter)  

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 1977, årg.11, nr. 42, side 140-43: Birgitte Hesselaa: Landesorg).  

Artikler i aviser

Berlingske Tidende.
(heri 01/01 1977: Jens Kistrup: Panduros sandhed om danskerne: alt det, der ikke bliver sagt).

Berlingske Tidende.
(23/01 1977: Malin Lindgren: Panduro: Kvindernes forfatter).

Berlingske Tidende.
(06/07 1991: Jens Kirstrup: Det skrivende supermarked). 

B.T.
(heri 18/05 2002: John Lautrup: Den gale tandlæge)

Fyens Stiftstidende.
(heri 16/01 2002: Peter Hagmund: TV-mesteren).

Links

Danmarkshistorien.dk
Artikel om Leif Panduro

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.


Bibliotekar Michael Skjærris, Vejle Bibliotek

04 nov.04

Bogdetaljer

Secondary title
Gyldendals tranebøger
Forlag
Gyldendal
Faustnummer
05103304
ISBN
9788701349819
Antal sider
104

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer