Bog

Ingentings mestre

Af (
1994
)

Analyse

Kodal, Janus - Ingentings mestre

Janus Kodals langdigt Ingentings mestre bevæger sig i to mønstre. Det ene er åbent, mens det andet er tæt og efterlader en spiralagtig effekt.

Janus Kodal (f.1968) debuterede i 1991 med den anmelderroste digtsamling Antologi. Siden har han udgivet yderligere tre digtsamlinger: Ingentings mestre (1994), Fyrsten Zibebes bekendelse (1998) og I provinsen (2001), samt redigeret lyrikantologier og udgivet udvalg af Ole Sarvigs digtning og essays. ingentings mestre er et langdigt, som bevæger sig i to mønstre. Det ene er åbent med forøgede mellemrum mellem ord og sætningsfragmenter, det andet tæt og sat med en fast forskydning i venstremarginens indryk, der lader den få en spiralagtig effekt.

Kontrasten mellem de to mønstre er markant – den førstnævnte åbne form etablerer et søgende, impressionistisk spor og etablerer et flygtigt, naturforankret billedsprog, hvorimod spiralen er pågående og konstaterende, med en fast tilbagevenden til sætningen ”mens du ældes”. Fælles for de to spor er, at de tematiserer tiden, hvorledes mennesket er indlejret i tiden og vice versa: ”én skal fødes to skal dømønster samles blive tidsten slibes bækkens bund ændre formansigt kysses svinde hen” Her ser vi, hvordan Kodal tænker mennesket som indlagt i slægtsrækker og som en del af naturen forstået som et kosmos. Derfor bevæger digtet sig også frit imellem forskellige universer – natur, by, det organiske og det uorganiske – og kredser konstant om de uendelige dialektiske transformationer alting indgår i: Stenen i bækken bliver slebet af vandets strøm og er dermed medvirkende til at bækkens bund ændrer form, på samme måde som barnet markerer at to individuelle menneskers livsbaner transformeres – de er nu overbragt som et nyt individ.

Kodals forfatterskab fungerer på mange måde illustrativt i forhold til den bevægelse, den danske lyrik foretog fra 80’erne og op igennem 90’erne. Forbindelsen til 80’er lyrikken er åbenlys i Antologi’s digte, som for en stor dels vedkommende tager afsæt i storbyrummet og tematiserer eksistentiel søgen i såvel den postmoderne værdiløshed og kærligheden. ingentings mestre’s undersøger også eksistensen, men arbejder med et minimalistisk udtryk, man også finder hos blandt andre en Niels Frank. I de to seneste samlinger foretager Kodal endnu et radikalt skifte, idet man her finder et ironisk spil med masker og attituder, og (især i Zibebe) en harsk udlevering af digtningens institution – altså en orientering, som også finder udtryk hos Lars Bukdahl, m.fl. Kodal er endvidere kendt for sit arbejde som iværksætter af forskellige lyrik-arrangementer, arrangør af poesi-oplæsnings konkurrencer (såkaldte ’poetry slams’, mv.).

adjunkt Per Krogh Hansen, juni 2002

 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

80.15
Marianne Ølholm: Postmoderne lyrik : konstituerende træk og læsestrategier. - Dansklærerforeningen, 2001.
(heri s. 62-75: Janus Kodal: Antologi og Ingentings mestre).
Ingentings mestre behandles især s. 69-75

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-
(i bind 3 s. 475-476: Per Krogh Hansen: Ingenting kan hjælpe dig).
Analyse af Ingentings mestre

Artikler i tidsskrifter

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 1996, nr. 121, s. 39-49: Mads Rosendahl Thomsen: om Janus Kodals Ingentings mestre og poetisk metafor). 

Anmeldelser i tidsskrifter

81.1705
Litteraturmagasinet Standart : anmeldelser af ny litteratur.
(heri 1995, nr. 1, s. 11: Jørn Erslev Andersen: Forbundne mæandre, mens du ældes : Mønstre slynges ud og ind imellem hinanden i genkommende geometriske figurer i Janus Kodals mesterlige digt).

Anmeldelser i aviser

11/10 1994 Henrik Wivel i Berlingske tidende
11/10 1994 Neal Ashley Conrad i Information
11/10 1994 Per Højholt i Jyllands-posten
11/10 1994 Thomas Bredsdorff i Politiken
14/10 1994 Jan Thielke i Weekendavisen
23/2 1995 Lars Bukdahl i Kristeligt dagblad

 

Generelt om forfatteren

Afsnit i bøger

80.6
Bente Schwartz: Forfatter og forløser? : samtaler med forfattere om litteraturen og samfundet. - Thaning & Appel, 1998.
(heri s. 82-97: Janus Kodal).
Interview

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad, 2000.
(heri s. 326-328: Peter Olivarius: Janus Kodal).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai, 1. oplag. - Gad, 2000-
(i bind 3, s. 473-478: Per Krog Hansen: Janus Kodal).

81.65
Perspektiver i nyere dansk litteratur / redigeret af Neal Ashley Conrad  ... et al. -  Spring, 1997.
(heri s. 88-100: Hvor kommer digtet fra?).
Paneldebat med Niels Frank, Janus Kodal og Morten Søndergaard med Frank Sebastian Hansen som ordstyrer.

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen ; under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Biografier s. 248: John Chr. Jørgensen: Janus Kodal).

Artikler i tidsskrifter

81.6505
Spring : tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 1995, nr. 9, s. 140-148: Peter Stein Larsen: en anden form for uendelighed : om Janus Kodal og det holistiske verdenssyn i ny dansk lyrik).
Især side 140-144 om Janus Kodal. 
Artiklen er delvist optrykt i:
81.69 Peter Stein Larsen: Modernistiske outsidere : underbelyste hjørner af dansk lyriktradition fra 1800 til i dag. - Odense Universitetsforlag, 1998. (heri s. 101-104).

Artikler i aviser

Information
(heri 8/10 1994: Neal Ashley Conrad: 90'ernes poeter er ikke alle lige pinligt pæne).
Karakteristik af 90'ernes nye poesi med særlig vægt på Naja Marie Aidt, Janus Kodal, Kirsten Hammann og Nicolaj Stockholm.

Politiken
(heri 26/3 1995: Ebbe Mørk: Stenen er kastet).
Interview.

Links

Forfatterweb - et tilbud fra bibliotek og skole
Artikel om Janus Kodal

Litteratursidens Forfatternet
Biografi, bibliografi, forfatterens yndlingslæsning, lydfiler mv. om danske nulevende skønlitterære forfattere, udarbejdet af folkebiblioteker i samarbejde med forfatterne.

Janus Kodals hjemmeside
Dagbog, digte og oplæsningskalender.

Nyere danske forfattere
Præsentation af forfatteren og hans værker. Produceret af forfatteren og kritikeren Jakob Brønnum for Det kongelige Bibliotek.


Bibliotekar Joan Høeg, Vejle Bibliotek

24 maj.02

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
20750219
ISBN
9788700182448
Antal sider
43

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer