Bog

Fiske i livets flod

Af (
2000
)

Anmeldelse

Fiske i livets flod af Merete Pryds Helle

15 maj.02

Merete Pryds Helle har hidtil har været kendt for at tilhøre den generation af forfattere fra 90'erne, der skriver korte, minimalistiske bøger, så hun vakte opsigt med denne lange roman på 460 sider. Dels længden, men også den medrivende fortælling, som dele af bogen vitterligt er, var nyt i forfatterskabet.

"Fiske i livets flod" er bygget op af fire bøger. I første og tredje del møder vi arkæologen Peter og hans familie. Peter forsker i skriftens opståen, og en af hans studerende, Petrus, har opfundet et apparat, der kan "aflytte" en gammel sumerisk lerkrukke. Hvad krukken fortæller, rokker ved Peters teorier. Sammen med datteren Martha narrer han apparatet fra Petrus, og Peter høster selv den videnskabelige anerkendelse. Mens Petrus planlægger et modtræk, går Peters familie nærmest i opløsning.

Anden del udspiller sig i den sumeriske oldtidsby Ur. Mennesker med deres tros- og hverdagsliv skildres, herunder hvordan man brugte lerkugler til at meddele sig til hinanden, indtil en pottemager og hans kone udvikler den tidligste form for skrifttegn, indridset på flade lerplader.

Efter springet tilbage til nutiden i tredje del, foregår sidste del af romanen på et karteuserkloster i Asserbo i 1100-tallet. Munkene må kun tale sammen om søndagen, resten er tavshed. En fremmed munk, Broder Ord, der kommer tilrejsende sydfra, skaber uro i klosteret med sine historier fra verdenen udenfor.

Sidste del har, i modsætning til bogens andre dele, længere kapitler med lange, sammenhængende fortællinger. Her får den gode, brede historie lov at udfolde sig.
I romanens første dele føres handlingen videre i små, fortættede kapitler med et meget billedrigt og lyrisk sprog. Centralt står ordet, skriften, kommunikationen - betydningen af sprog og nærvær mellem mennesker, uanset det historiske tidspunkt.

"Fiske i livets flod" er en overflod af historier og handlingstråde, der foregår til forskellige tider og alligevel spejler hinanden. Det er en fascinerende og ambitiøs roman, der i et meget flot og billedrigt sprog fortæller om mennesker og skæbner, tro og sprog, kærlighed og galskab.
Den er uhyre stofmættet med sin flersporede handling, sit koncentrerede sprog og analogierne mellem de ellers adskilte bøger. Det gør den til tider noget tung at læse, så den fortjener en ekstra gennemlæsning. Men det kan den sikkert fint holde til uden at tabe højde. En på alle måder stor roman!

Oprindeligt anmeldt i BogWeb i juni 2001

Rosinante, 2000. 457 sider

BogWeb - 15. maj 2002

Analyse

Helle, Merete Pryds - Fiske i livets flod

Fortidens mystiske, fjerne tider og nutidens kaotiske nærvær fletter sig ind og ud af hinanden i labyrintiske historier i Merete Pryds Helles roman Fiske i livets flod.

I overraskende glimt falder de forskellige historiske tider sammen og afslører forbindelser, der påpeger tilværelsens uoverskuelige mønstre. Merete Pryds Helles ambitiøse og storslåede roman Fiske i livets flod fra 2000 er på mange måder et sirligt vævet tæppe af farvestrålende arabesker, hvor poesi, realisme og fantasier legende blander sig med hinanden. Det er på én gang en fortælling, der søger efter opklarende og afgørende svar på livets store og små spørgsmål, og på samme tid er det også en roman, der med sin række af sammenbundne og dog selvstændige fortællinger bevæger sig længere og længere væk fra de søgte svar – til en erkendelse af aldrig at kunne få klarhed.

Fiske i livets flod er Merete Pryds Helles gennembrudsroman, og på mange måder adskiller denne fortælling sig fra hendes tidligere værker. Hun bevæger sig med Fiske i livets flod væk fra det korte og minimalistiske anstrøg, som karakteriserer en række af hendes øvrige værker, og i stedet lader hun det ene ord afløse det næste i en lind og forførende strøm. Til gengæld er der dog også træk, der vækker genkendelse i forhold til hendes øvrige forfatterskab. Man genkender således de sproglige og stilistiske eksperimenter, der efterhånden er blevet Pryds Helles litterære varemærke.

Romanen er opdelt i fire dele, der hver fortæller sin egen historie i sin egen tid og på sit eget sted - dog uden at slutte sig hermetisk om sig selv. Romanens enkelte dele har sprækker, der i glimt og drømme skaber passager til romanens øvrige dele. På den måde smelter tider og steder sammen i en historie om menneskets grundlæggende betingelser, længsler og drømme.

Arkæologen Peter befinder sig sommeren over på det kvælende varme Capri sammen med sin excentriske familie. Her forsøger han at løse fortidens mange og skjulte mysterier i et ønske om at kunne opnå en afgørende indsigt i livet. En dag modtager han dog et foruroligende brev fra en ung studerende, der mener at kunne modbevise Peters videnskabelige livsværk, der bygger på en teori om skriftens opståen i oldtidens Mesopotamien.

Peters og familiens forestillinger om sprogets og livets opståen bliver sammen med en gammel sumerisk lerkrukkes rungende toner fra fortiden den ledetråd, der fører fortællingen over i romanens anden del. I denne del bliver læseren taget med til byen Ur år 3350 f.Kr. - til den tid, hvor lerkrukken blev lavet, og det skrevne sprog opfundet. I Ur forsøger pottemageren Enksilub at finde en lettere måde at sende meddelelser på, og hans legende forsøg med det våde ler viser sig at få konsekvenser, der rækker ud over hans egen fatteevne og egen tid.
I sidste del bliver læseren taget med til de hjemlige himmelstrøg og lander i et kloster ved Arresø i året 1169. Her ankommer en italiensk ordensbroder til klostret og medbringer en bog, der får afgørende betydning for den unge danske munk Adam.

Skriften spiller en afgørende rolle til alle tider – den giver mening til livet, den skaber sammenhæng og samhørighed på tværs af afstande og den sammenkæder historiske tider i en fælles historie.

Floderne og haves livgivende vand driver som en understrøm gennem alle romanens afsnit, og på samme måde glider naturens elementer; liv og død og sprogets og ordets kraft ind i romanens afsnit som det sammenbindende væv, der holder romanen og livet sammen. Romanen er spækket med symboler fra både den kristne og den mytologiske forestillingsverden, ligesom persontyper og menneskelige dramaer går igen som spejlbilleder af hinanden. Hermed pointeres livets fortsatte og til stadighed fortsættende rytme, samtidig med at Merete Pryds Helle stiller en række grundlæggende, eksistentialistiske og filosofiske spørgsmål om livets opståen, om skæbnens vilje og om den menneskelige naturs biologiske determinisme.

Fiske i livets flod er en fortælling om, hvordan fortid og nutid, virkelighed og drøm og nærvær og fravær glider sammen i overraskende forbindelser. Og særligt er det en beretning om, hvordan fortællingens og ordets kraft har en afgørende betydning for den menneskelige væren.

Cand.mag. Tina Brødsgaard Andersen, december 2006

 

Litteratur om bogen

Artikler i aviser

Aktuelt
(heri 25/10 2000: Flemming Andersen: Denne stræben efter mere).
Interview i anledning af udgivelsen af Fiske i livets flod.

Berlingske Tidende
(heri 17/11 2000: Mai Misfeldt: Det er en kunst at fortælle).
Interview i anledning af udgivelsen af Fiske i livets flod.

Information
(heri 21/10 2000: Karen Syberg: Hvem opfandt skriften).
Interview i anledning af udgivelsen af Fiske i livets flod.

Kristeligt Dagblad
(heri 2/11 2000: Helene Moe: Skriften fra Ur til i dag).
Merete Pryds Helle fortæller om baggrunden for Fiske i livets flod.

Anmeldelser i aviser

25/10 2000 Flemming Andersen i Aktuelt
25/10 2000 John Pedersen i Berlingske Tidende
28/7 2003 Mai Misfeldt i Berlingske Tidende
25/10 2000 Erik Skyum-Nielsen i Information
25/10 2000 Annelise Vestergaard i Jyllands-Posten
25/10 2000 Niels Brunse i Politiken
27/10 2000 Lars Bukdahl i Weekendavisen

 

Generelt om forfatteren

Afsnit i bøger

81.6
Danske forfatterskaber/ Susan Mose, Peter Nyord, Ole Ravn. - Systime, 2005-.
(i bind 4: 1985-2005, s. 219-239: På kanten af det naturlige: Merete Pryds Helle).

81.6
Litteraturens stemmer: Gads danske forfatterleksikon/ redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad, 2000.
(heri s. 435-437: Merete Pryds Helle).

81.6
Litteraturens veje. - 2. udgave/ Johannes Fibiger, Gerd Lütken. - Systime, 2004.
(heri s. 445-448: Punktromaner og prosaeksperimenter: Christina Hesselholdt og Merete Pryds Helle).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave/ redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-.
(i bind 3, s. 467-472: Jon Helt Haarder: Merete Pryds Helle). 

81.65
Hvordan jeg blev forfatter/ Inge Eriksen (et al.).- Borgen, 1997.
(heri s. 29-39: Merete Pryds Helle: Hvordan jeg blev forfatter).

81.65
Hybrider: fra traditionsbevidsthed til radikaliserede litterære udtryk/ interviewer: Rolf Sindø. - Syddansk Universitetsforlag, 2003.
(heri s. 54-65: Smuglyt til englene: Merete Pryds Helle 1997).
Interview.

81.66
Bukdahl, Lars Generationsmaskinen : dansk litteratur som yngst 1990-2004. - Borgen, 2004.
(heri s. 80-81 og s. 425-28 om Merete Pryds Helle).

99.381
Dansk forfatterleksikon/ redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Biografier, s. 177: Marianne Stidsen: Merete Pryds Helle).

Artikler i tidsskrifter

Ildfisken: tidsskrift for ny litteratur.
(heri 1997, nr. 16, s. 33-42: Rolf Højmark Jensen: Smuglyt til englene: samtale med Merete Pryds Helle).

37.1489605
Danske noter
(heri 2010, nr. 4, s. 48-53: Merete Pryds Helle: Brunch med Merete Pryds Helle)
Merete Pryds Helles anendelse af de nye digitale genre

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 1996, nr. 121, s. 5-11: Kirsten Landbo: En verden til forskel: Merete Pryds Helles forfatterskab og den nye prosa).

80.5
Passage: tidsskrift for litteratur og kritik.
(heri 1994, nr. 18, s. 121-125: Merete Pryds Helle: Verden er, som den er).
Merete Pryds Helle filosoferer over det at være forfatter.

Artikler i aviser

Berlingske Tidende
(heri 17/11 2000: Mai Misfeldt: Det er en kunst at fortælle).
Interview.

Informatión
(heri 16/1 1998: Karen Syberg: Det værste er altid fra virkeligheden).
Interview.

Information
(heri 5/8 2000: Jakob Hansen: Hjernens natur).
Om fascinationen af teknikkens natur hos to forfattere fra hver af det 20. århundredes ender, Johannes V. Jensen og Merete Pryds Helle.

Information
(heri 21/1 2010: Merete Pryds Helle: Litteraturen skal skyde spejlet i stykker).
Forfatterens litterære manifest.

Kristelig dagblad
(heri 19/1 2012: Nils Gunder Hansen: Alle Meretes mails til Maj (og mig) ).

Politiken
(heri 1/9 2001: Dorte Hygum Sørensen: At fiske i livets flod).
Interview.

Politiken
(heri 5/1 2011: Carsten Andersen: Merete Pryds Helle: De nye medier er fantastiske til fiktion)
Interview


Links

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Den Store Danske
Artikel om Merete Pryds Helle 


Bibliotekar Mette Francke, Vejle Bibliotek

08 feb.07

Bogdetaljer

Forlag
Rosinante
Faustnummer
23174057
ISBN
9788762101753
Antal sider
457

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer