Bog

Der er æg i mit skæg

Af (
1966
)

Analyse

Brandt, Jørgen Gustava - Der er æg i mit skæg

I digtsamlingen Der er æg i mit skæg går Jørgen Gustava Brandt i selvironisk dialog med hverdagslivets nærende banaliteter og blander dem i en frydefuld kassabel forvirring.

Ofte betragter man lyrik som et jegs enetale, som et jegs monologiske formgivning af sit indre uden smålig skelen til hverdagens banaliteter. Lyrikken er af en højere karat, evig og tidløs og utilgængelig. Lyriker i denne romantiske forstand er Jørgen Gustava Brandt ikke, og lyrik i denne verdensfjerne forstand er Der er Æg i mit Skæg fra 1966 slet ikke. Brandt forviser ikke de ”nærende banaliteter” fra sin digtning, men går i dialog med dem og blander dem i ”en frydefuld kassabel forvirring”. Ikke at løfte sig over verden metaforisk, men ”sanddru orienterende sig i livsfragmentet”, som det hedder i digtet ”en dag i 60erne”, er målet.

I begyndelsen af digtsamlingen henvender Brandt sig direkte til læseren: ”Hvad der er i min skrift / er noget du allerede kender / her er intet nyt /”. Så enkelt er det imidlertid ikke, for ”alt er / om du genkalder genkender det / hinsides din interesse / og en simpel sætningsbygning”. Det er i dette farvand der grænser op til det alt for kendte, Brandts digte navigerer: ”Men husker, erindrer, kender du det ikke / kan forståelsen være dig det samme / og kender du det straks i skriften /  behøver du ikke længere skriften”.

Det alt for kendte, banaliteterne, afvises ikke, men opsamles i digtenes sætninger, der frem for metaforisk at fortabe sig i en højere verden koncentrerer sig om at indfange denne verden i rytmiske gentagelser og variationer: ”Det er sætningens almindelighed der er nærende / Det uforlignelige er det trivielle nærværende”, som det hedder et sted; et andet sted beskrives opgaven: ”Opgaven er udelukkende et spørgsmål / om dynamisk pausering”. Den samtidige forfatter Per Højholt beskrev, at det, der skete i Der er Æg i mit Skæg, var en vending ”fra en metaforisk suggerende til en syntaktisk suggerende poesi”. En poesi der end ikke viger uden om klicheen over dem alle: ”Den hjort der står ved en skovsø, / hvad vi vil med den? / Joh. Jeg ved det, / det er enkelt som soldaters breve, / skal I vide, / hovmodige kunstnere / hovmodige poeter / og omvendt”. Et sted hedder det: ”vi kan fordybe os i intens samtale / sommetider er det helt poetisk, virkelig …”. Brandt afmonterer forestillingen om digteren som en der står over verden, uden for måske, men i intens samtale med den. Med plads til en selvironi som den, der har givet navn til digtsamlingen: ”jeg kalder på jer / med æg i mit skæg".

Litteraturhistorisk er det vanskeligt at placere Brandt. Han er for lidt metaforisk til at være en egentlig hereticaner. Man har talt om dialogisk modernisme i forbindelse med Brandt. Det er ingen dårlig beskrivelse af Brandts syntaktisk suggererende poesi.

Stud.mag. Jakob Kousgaard Mikkelsen, april 2006

 

Litteratur om bogen

Afsnit i bøger

99.4 Brandt, Jørgen Gustava
Livstegn: en bog om Jøren Gustava Brandts forfatterskab / redigeret af Iben Holk. - Schultz, 1979. - 215 sider.
(heri s. 40-57: Preben Major Sørensen: Det fjernes nærvær).

99.4 Brandt, Jørgen Gustava
Thyrring Andersen, Lotte: Gentagelsens poesi : virkelighedsopfattelsen i Jørgen Gustava Brandts digtning / Gad, 2003.
(heri s. 105-115: Der er æg i mit skæg).

Artikler i aviser

Politiken
(heri 20/2 1967: Jørgen Gustava Brandt: Er hesten høj).
Kronik.

Anmeldelser i aviser

14/10 1983 Mogens Lyhne i Aktuelt
14/10 1983 Jens Kistrup i Berlingske Tidende
21/10 1983 Pil Dahlerup i Information
15/10 1983 Hans Andersen i Jyllands-posten
15/10 1983 Niels Houkjær i Kristeligt Dagblad
10/11 1983 Anne Mette Jensen i Land og Folk
14/10 1983 Ole Storm i Politiken
21/10 1983 Marie-Louise Paludan i Weekendavisen

 

Generelt om forfatteren

Bøger

99.4 Brandt, Jørgen Gustava
Lotte Thyrring Andersen: Gentagelsens poesi : virkelighedsopfattelsen i Jørgen Gustava Brandts digtning. - Gad, 2003. - 260 sider.
Analyse af Jørgen Gustava Brandts digtning med gentagelsen som fundamentet for værkets poetiske dialektik.

99.4 Brandt, Jørgen Gustava
Livstegn : en bog om Jørgen Gustava Brandts forfatterskab / redigeret af Iben Holk. – Schultz, 1979. - 215 sider.

Afsnit i bøger

80.1
Steffen Hejlskov Larsen: Betydningsstrømme i nyere dansk poesi. - Museum Tusculanum, 2004. 
På grundlag af et større digtmateriale opstiller og præciserer forfatteren et begrebsnet der kan lægges ned over danske digte fra de sidste 200 år og demonstrerer efterfølgende teorien i en række analyser af enkelt-metaforers funktion i centrale digtsamlinger i nyere dansk litteratur.
(heri s. 177-184: I mig staar billeder aabne).

80.1
Jette Kromann: Digtere på bånd. – Borgen, 1966.
Nedskrevet interview med bl.a. Jørgen Gustava Brandt.
(bind 1, s. 47-77: Jørgen Gustava Brandt).

80.1
Ole Schierbeck: Værkstedssamtaler med 13 danske digtere. - Albatros, 1980.
Samtaler med: Jørgen Gustava Brandt, Klaus Rifbjerg, Per Højholt, Henning Mortensen, Dan Turèll, Kristen Bjørnkjær, Nanna Jeiner, Asger Schnack, Klaus Høeck, Marianne Larsen, Peter Poulsen, Vita Andersen, Michael Strunge.
(heri s. 11-17: Jørgen Gustava Brandt).

81.6
Dansk litteraturhistorie. -  Gyldendal, 1983-1985. - 9 bind.
(i bind 8,  s. 126-127: Ubekymrethed eller engagement: Gale hververe, s. 296-301: Sansning og engagement: Jørgen Gustava Brandt, Robert Corydon, Uffe Harder og Jørgen Sonne samt s. 307-310: Storbyen som erfaringsrum: Jess Ørnsbo, Jørgen Gustava Brandt og Klaus Rifbjerg).

81.6
Litteraturens stemmer / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. -  Gad.
(i 1. udg. 1999, s. 77-79; i 2. udg. 2003, s. 60-62: Knud Bjarne Gjesing: Jørgen Gustava Brandt).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede/ redigeret af Frederik Nielsen og Ole Restrup. - Gad, 1965-1966. - 3 bind.
(i bind 3, s. 311-318: Jess Ørnsbo: Jørgen Gustava Brandt).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede/ redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. - Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 4, s. 143-156: Finn Stein Larsen: Jørgen Gustava Brandt).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave/ redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-2002. - 3 bind.
(i bind 2, s. 184-195: Lotte Thyrring Andersen: Jørgen Gustava Brandt).

81.65
Torben Brostrøm: Versets løvemanke. - 2. forøgede udgave. - Borgen, 1964.
(heri s. 87-96: Skilte sfærer sammenføjet).

81.65
Torben Brostrøm: Ti års lyrik : kritik og kronik 1956-65. - Gyldendal, 1966.
(heri s. 129-131: Kerubens altertjeneste, s. 169-175: Overblikkets tid ).
Anmeldelser og litterære kronikker.

99.381
Dansk Forfatterleksikon/ redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Biografier, s. 55-56: Anders Østergaard: Jørgen Gustava Brandt).

Artikler i tidsskrifter

05.6
Rotunden. - Statsbiblioteket.
(heri 2002, nr. 17,  s. 5-13: Lotte Thyrring Andersen: Gentagelsens poesi : en undersøgelse af virkelighedsopfattelsen i Jørgen Gustava Brandts digtning).

80.5
Den blå port: tidsskrift for litteratur. - Rhodos.
(heri 1988, nr. 10, s. 28-31: Asger Schnack: Hop og opspring).

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 1981, nr. 58, s. 89-98: Keld Zeruneith: En mystisk flodhest går nedenom).

81.605
Synsvinkler. - Center for Nordiske Studier.
(heri 2000, nr. 26, s. 31-47: Maren Hildur Bruun: Hvis det finnes noe slikt som sannhet, blir den prosess heller enn nådestilstand : bevægelsen i billedet hos Jørgen Gustava brandt og Tor Ulven).

81.6505
Spring: tidsskrift for moderne dansk litteratur.
(heri 1995, nr. 8, s. 7-30: Jørgen Gustava Brandt: Veje ind til et forfatterskab).

Artikler i aviser

Aktuelt
(heri 29/1 1963: Jørgen Leth: Modernismen har aldrig taget fejl).
Interview.

Berlingske aftenavis
(heri 28/11 1967: Steffen Hejlskov Larsen: Et stort forfatterskab).
Uddrag af tale ved Jørgen Gustava Brandt’s modtagelse af Kritikernes pris 1967.

Berlingske tidende
(heri 13/3 1999: Lotte Thyrring Andersen: Et svar til skabelsen)
Interview

Berlingske tidende
(heri 4/12 1985: F. J. Billeskov Jansen: En digters livsberuselse)
Tale ved overrækkelsen af Holberg-medaljen til Jørgen Gustava Brandt.

Berlingske tidende
(heri 3/4 1979: Iben Holk Edvart: Den mystiske almindelighed).
Beskrivelse af nøglebegreber i Jørgen Gustava Brandt’s digtning.

Information
(heri 1/9 2001: Rune Lykkeberg: Og lortet eksploderer stadig alle vegne).
Interview.

Kristeligt dagblad
(heri: 18/10 2000: Dorte Remar: I dialog med virkeligheden).
Interview.

Kristeligt dagblad
(heri 12/03 2004: Helene Moe: En dans i livets labyrint).
Interview.

Weekendavisen
(heri 31/8 2001: Henning Thøgersen: Jeg er et ældet barn).
Interview.

Politiken
(heri 20/2 1967: Jørgen Gustava Brandt: Er hesten høj).
Kronik.

Links

Den store Danske
Artikel om Jørgen Gustava Brandt 

 

Bibliotekar Bjørk Ulfars Petersen, Vejle Bibliotek

07 apr.06

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
NULL
ISBN
0

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer