Anonym (ikke efterprøvet)

Væv af Lone Mikkelsen

”Væv” foregår i 1400-tallet, hvor et væveværksted under mester Bernart er ved at væve en serie på seks tapeter, bestilt af biskoppen selv. Til mester Bernarts værksted kommer under mystiske omstændigheder en stum kvinde. Hun er en dygtig væver, og derfor får hun lov til at blive og kommer ind i…