Anonym (ikke efterprøvet)

News Wheel

Nyhederne skifter hele tiden, og hvad der står i nyhedsoverskriften den ene dag kan sagtens ændres til, at der står det stik modsatte den næste dag. I News Wheel kan du manipulere med nyhedsoverskrifterne, sammensætte og ændre i dem, så du får den overskift du ønsker. Hver gang man sætter News Wheel…

The chess bard

Chessbard er et værk der oversætter skaktræk til poesi. Ved at tage et slag skak mod den kunstige intelligens genereres der tekst på baggrund af alle de træk der foretages. Når spillet er ovre, har man det færdige digt. Link: http://www.chesspoetry.com

Offentlighedsloven

Offentlighedsloven sikrer din og min ret til at se dokumenter og oplysninger i sager, der behandles af myndighederne. Loven er altså til for at sikre åbenhed, som er en forudsætning for et velfungerende demokrati. Lasse Korsgaards interaktive værk Offentlighedsloven leger med den åbenhed, for her…

NORD

NORD er et eventyr – et uhyggeligt nordisk eventyr –  som trækker på den gamle norrøn mytologi i en legende og underholdende form. Tanken er at få børn og unge til at opdage, at de kommer et sted fra. At de har en fælles historie, et fælles sprog, en fælles kultur - og et medansvar for, at…

Do it

DO IT indeholder fire interaktive oplevelser: adapt, rock, light up og forget. Hver oplevelse er et nutidigt bud på egenskaber, det moderne menneske skal mestre: at være fleksibel, dynamisk, finde mening, og at kunne glemme for at bevæge sig fremad. App´en er fysisk på den måde at du bliver nødt til…