Anonym (ikke efterprøvet)

En heldig mand af Michael J. Fox

Modgang, sygdom, tab og afsavn. Nogle mennesker bliver bitre og desillusionerede af livets fortrædeligheder, mens andre tager udfordringen op. Michael J. Fox er et positivt og modigt menneske, som appellerer til livskraften i os alle. Bogen næsten emmer af håb, humør og fortrøstning, og jeg kan…