Anonym (ikke efterprøvet)

Harald Dirks: Over stregen - en Flensborg-krønike

Harald Dirks har skrevet en krønike om sin Flensborg-familie. Han har masser af spændende og vedkommende historier at fortælle. Men måske skulle han have haft hjælp til at skrive bogen.   Den 81-årige Harald Dirks har en spændende og dramatisk slægtshistorie. Det er nærmest normen i det…

Rolf Erbst: Barakkerne

Der er udkommet en pæn stak barndomserindringer fra Sydslesvig. Stoffet for sådanne erindringer ligger lige for: Opvæksten i samspillet og spændingsfeltet mellem dansk og tysk er grundlæggende en god fortælling. Især mellemkrigstiden, nazi-årene og efterkrigstiden byder på masser af skæbner med hver…

Gynther Hansen: Mig og min storebror

Indtil sit 15. år så forfatteren Gynther Hansen Hitler som en helteskikkelse. Man da Anden Verdenskrig var slut, læste den unge Gynther Hansen om de tyske koncentrationslejre og besluttede sig for at blive dansk - selv om han kom fra en hjemmetysk familie i Varnæs. Hans barndom og voksenliv i det…

Hans Schmidt Petersen: Den sørgeligste død

Finansjongløren Mogens Toft findes død i sin luksusvilla ved Aabenraa Fjord. Det tyder på selvmord, men Carsten er skeptisk. Syd for grænsen dukker et andet lig op, i dette tilfælde er manden død ved drukning. Liget tilhører romfabrikant Lornsen, en af Flensborgs mægtigste mænd – på papiret i hvert…

Hans Schmidt Petersen: Sneglens hus

Ting er ikke altid som, man tror, de er. Og, ifølge en af Litteratursidens brugere, da slet ikke i første bind af Hans Schmidt Petersens grænselands-trilogi. »Sneglens hus« hedder bogen, og forklaringen på hvorfor, den hedder sådan, får man først på de to sidste sider. Og uden at snyde dig, der…

Karsten Lund: Fyrre nætters march fra Zaritza

Journalist Karsten Lunds spændingsroman "Fyrre nætters march fra Zaritza" er guf. En sønderjyde vil ikke blot sluge bogen for dens litterære kvalitete men også for handlingen, der er henlagt til kendte miljøer omkring Flensborg Fjord.