Bog

Fiskerne

Af (
1975
)

Anmeldelse

Fiskerne af Hans Kirk

En gruppe indremissionske vestkystfiskere slår sig ned blandt grundtvigianere ved Limfjorden. Et kultursammenstød fra 1900-tallets begyndelse – men aktuelt som aldrig før.

I min reol står Hans Kirks Fiskerne i en næsten fyrre år gammel, slidt paperback. Den er blevet læst flere gange gennem årene og er en af mine yndlingsbøger. Derfor er det også ren fryd at genlæse bogen i den nye ultimative udgave i serien ’Danske Klassikere’: Godt boghåndværk, fint layout og velredigeret.

Fiskerne fortæller om en gruppe mennesker, der bryder op fra den barske vestkyst og flytter til mildere egne ved Limfjorden, hvor man bedre kan tjene til livets ophold. Det er hårdføre, nøjsomme folk, forankret i Indre Mission og troen på en streng Gud, synd og nåde. På den nye egn er alting lettere og blidere lige fra klimaet til Jesus. Her hersker grundtvigianismen, hvor det er helt acceptabelt med dans og verdslighed, bare man opfører sig ordentligt og svarer enhver sit. Det er alt for nemt, synes fiskerne og deres koner, og med Thomas Jensen som deres talsmand tager de fat på at udbrede den sande lære:

”Ejer De Menneskelighed?” spørger den grundtvigianske præst.
”Æ gør, hvad æ kan for at blive den kvit” … svarer Thomas Jensen … ”Æ mener, at det menneskelige er den onde Natur, som vi har faaet med Arvesynden.”

I vor tids sprogbrug har vi absolut at gøre med en flok fundamentalister.

Man kunne tro, at Hans Kirk som overbevist marxist ville skildre de indremissionske fiskere med sarkasme eller fordømmelse. Men det gør han ikke. Han fortæller om dem som levende, kæmpende, hæderlige småkårsfolk. De slider for udkommet, er trofaste i venskab og elsker deres børn ubetinget. Somme tider højere end Jesus.

Det må selv den nidkære Tea sande. Hun er ellers meget på vagt over for alle former for synd og løsagtighed, men hun bliver som en løvemor, da den nye indremissionske præst fordømmer hendes unge datter Tabita, som er blevet gravid udenfor ægteskab: ”De tænker mere paa Fordømmelse end paa kristen Kærlighed”, skænder Tea, så præsten må luske slukøret hjem og granske sin sjæl.

Fiskerne udkom i 1928 og er den første kollektivroman på dansk, det vil sige en roman, som ikke har én hovedperson men en gruppe mennesker. Den er siden trykt i mange udgaver, og med næsten 400.000 eksemplarer er det den mest solgte danske roman nogensinde. Den er da også produceret både som hørespil i radioen og som tv-serie.

Læst i dag har romanen ny aktualitet i sin skildring af sammenstødet mellem to befolkningsgrupper: Den ene gruppe er indvandret fra fjerne egne, er vant til at slide for føden, og religionen er det centrale i deres liv. De kommer til ny en egn med fed jord, stille fiskevande og en religion, der ikke betyder alverden. Netop fordi Hans Kirk skildrer begge grupper i al deres menneskelighed og ikke dømmer nogen, er det en fremragende roman.

Ole Ravn har stået for denne udgave og har gjort det glimrende med efterskrift, noter og ordforklaringer, så alle generationer kan være med.

 

Analyse

Kirk, Hans - Fiskerne

29 jul.09

Hans Kirks klassiker er stadig aktuel med sin enestående beskrivelse af et fundamentalistisk fællesskab, hvor religiøs forpligtethed lever side om side med snæversynethed og fanatisme.

Fiskerne udkom i 1928 og var Hans Kirks (1898-1962) debutroman og har siden været en af de mest læste danske romaner. Fiskerne kan betragtes som en kollektivroman, idet bogen ikke har egentlige hovedpersoner, men fortæller om en hel gruppe og dens integration i et samfund under stærk udvikling. Romanen skildrer en flok troende vesterhavsfiskere, der i en søgen efter bedre kår udvandrer med deres familier til en egn omkring Limfjorden for at hellige sig missionen og fjordfiskeriet. Men det bliver snart klart for dem, at de går fra asken til ilden – helvedets ild, for på det nye sted er drifterne og ugudeligheden fremherskende, og selv præsten bifalder en knapt så streng og tilknappet religiøs levevis, som inkluderer dans, darwinisme og andre ungdommelige griller. De fem familier og gruppens eneste ungkarl begynder altså deres nye tilværelse i en art Sodoma og Gomorra, hvor familierne på forskellig vis testes på deres tro. Det er Indre Mission versus grundtvigianisme, hvor præmien er evig fortabelse eller gudsbenådet frelse.
Vendepunktet sker, da præsten fra det gamle sogn inviteres til at holde et vækkelsesmøde. Han forstår at hjælpe folk til frelsen, og herefter omvendes flere og flere småkårsfolk til den strenge kristendom, og alt tegner lysere for missionen.

Dette er den overordnede ramme, der tegnes. 32 kapitler der tilsammen giver et billede af fiskergruppen og dens forhold til sognets øvrige beboere, men som ikke indeholder noget altoverskyggende gennemgående handlingsforløb. Det er derimod de mange små begivenheder, som relaterer til det enkelte menneskes kamp, der tegner det fulde billede af romanen. For den egentlige historie i Fiskerne handler om menneskene, deres tanker og handlinger, når de møder det fremmede og ukendte, og når håb og fortvivlelse blandes sammen. Romanen udstråler en fascination og en høj grad af loyalitet overfor fiskernes sammenhold og solidaritetsevne, som er ethvert samfund misundelsesværdigt, men samtidigt udtrykker den skepsis omkring fiskernes religiøse ydmyghed og forsagelse og om de menneskelige ofre, hver enkelt må bringe for at kunne leve i pagt med sin gud.

Den missionske religiøsitet er først og fremmest skildret som et netværk til opretholdelse af gensidig social kontrol, hvor alle følger med i hinandens med- og modgang, og hvor bibelfastheden frigør ansvaret for spørgsmål om egne moralske handlinger og indbyder til en tilværelse, der er kropsfornægtende og livsfjendsk. Meningen med livet er døden, for gennem døden kommer frelsen – eller fortabelsen – hvis kærligheden til Gud tilsidesættes for kærligheden til mennesker. Et gribende eksempel på dette er den dystre fortælling om Laust Sands kærlighedsforhold til steddatteren Adolfine, der om nogen kommer til at illustrere syndsbevidstheden og selvundertrykkelsen i dens yderste konsekvens – side om side med den jordiske kærlighed. Den fordømmelse fiskerne i forbindelse med disse begivenheder lægger for dagen viser, at gudsfrygtigheden vinder over det kristne næstekærlighedsprincip, de ellers burde være så fulde af. Romanen er altså spækket af en dobbelthed mellem fascination af det fællesskab, religionen giver, og den ensomhed, der følger efter, hvis man træder lidt ved siden af, for der findes ingen vej mellem frelse og fortabelse.

Fiskernes verden udgør et lukket samfund, som kun har ringe kontakt til omverdenen. Mens udviklingen er i fuld gang i verden, står fiskernes lille verden stille på grund af deres fordømmelse af og frygt for alt det ukendte. Primus motor for denne antiudvikling og konflikten mellem tro og grundtvigianisme er Tea Røn. En selvretfærdig kvinde for hvem fordømmelsen af ikke-hellige synes at være det vigtigste i livet. Hun er dermed indpisker af gruppens kollektive moral, men samtidigt den, der kredser mest om den syndsbelagte seksualitet. Hun belurer de unge i deres dans og fordømmer de sanselige kvinder, som lokker gode unge mænd i fordærv! Men sidst i romanen rammes hun selv af den fordømmelse, hun i overflod har ødslet ud over andre, idet datteren Tabita begår den største af alle synder: Hun bliver gravid med sin arbejdsløse og ikke-hellige! kæreste, inden de er gift. Men Tea har kun ondt af sig selv, og hvor de fleste andre viser sig forstående og forsonende overfor Tabita, udviser moderen stadig kun nidkærhed og fordømmelse. Træder man ved siden af kollektivet, træder man altså ud af det. Dette er prisen for fællesskabet, og romanen slutter derved i åben dialog med sin begyndelse: Hvor gruppen af mænd i starten står ved anløbsbroen og spejder efter, at kvinder og børn skal komme og fuldbyrde fællesskabet, er det i slutningen en enkelt kvinde, Tabita, der spejder efter en enkelt mand, hendes fremtid. Hvor fiskerne venter på, at kollektivet kan samles, træder Tabita ud af dette, mens de andre – kollektivet – meget sigende er i kirke.

De smukke og meget gribende menneskeskildringer er klart romanens stærkeste side og bidrager til at gøre den tidløs. For romanens budskaber om tro, religiøs uensartethed og de konflikter der skabes, når to forskellige verdensbilleder tvinges til at leve op og ned ad hinanden må siges at være højaktuelt i vor tids multikulturelle samfund. Også i dag ligger fordømmelsen og intolerancen lige for, men vi ser den ikke altid, før den rammer os med stor styrke. Som de missionske fiskere opfatter vi os selv som værende tolerante, åbne og oplyste mennesker, der orienterer sig via nutidens bibel, massemedierne. Vi tager ud i verden og gør os vore egne erfaringer, som vi derefter kan dømme menneskene ud fra, også når det gælder fjerntliggende samfund, hvis livsbetingelser, kulturer og værdier er ukendte, men som vi drager konklusioner om, strikket sammen af et 5-minutters indslag i TV-Avisen fredag aften.

Er dette så meget anderledes end fiskernes kristne overbevisning og fordømmelse af de ikke-hellige? Parløbet mellem intolerance, fanatisk snæversynethed og fællesskabsfølelse er stadig højaktuelt, og derfor er Fiskerne på sin vis en international klassiker, fri af tid og rum – og dengang som nu – hamrende relevant.

Cand. mag. Bettina Bjerg Iversen

Litteratur om bogen

Bøger

Maren Kirk: Teas baggrund og eftermæle: kommentarudgave til Hans Kirks Fiskerne. - Eget forlag, 1973. - 113 sider.

77.91
Thorkild Borup Jensen: Fra bog til skærm: Fiskerne som TV-spil. - Hans Reitzel, 1977. - 162 sider.

99.4 Kirk, Hans
Omkring Fiskerne / udgivet af Bo Elbrønd-Bek og Ole Ravn. - Hans Reitzel, 1977. - 423 sider. - (Værkserien).
Om romanen Fiskerne.

Afsnit i bøger

80.4
Litteraturvidenskab: antologi af artikler fra tidsskriftet Poetik 1970-72 / udvalgt af redaktionen af tidsskriftet Poetik. - RUC Boghandel & Forlag, 1974.
(heri s. 5-43: Jørgen Holmgaard og Ralf Pittelkow: Samfundskritik eller sjælepleje : Aage Henriksen og Fiskerne).
Analyse af Fiskerne med udgangspunkt i Aage Henriksens essaysamling Gotisk tid.

81.6
Dansk litteraturhistorie / redaktion og billedudvalg: P.H. Traustedt. - Ny, udvidet udgave. -Politiken, 1976-77. - 6 bind.
(i bind 5, s. 168-179: Torben Brostrøm: Den konsekvente socialist).
Om Hans Kirks forfatterskab, herunder Fiskerne. Især side 170-174.

81.6
Dansk litteraturs historie / redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schack; billedredaktion: Annemette Sørensen. - Gyldendal, 2006. - 5 bind.
(i bind 4, s. 186-192: Søren Schou: Gamle og nye kollektiver : Hans Kirk).
Om Hans Kirks forfatterskab og især Fiskerne.

81.6
Jette Lundbo Levy: Litteratur-historier: perspektiver på dansk teksthistorie 1700-1970 / Jette Lundbo Levy, Klaus P. Mortensen, Erik A. Nielsen. - DR, 1994.
(heri s. 331-341: Fortælleformer i et polariseret samfund).
Især s. 331-333 om Fiskerne.

81.6
Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken. - 2. udgave. - Systime, 2003.
(heri s. 291-292 om Fiskerne).

81.6
Læsninger i dansk litteratur / fællesredaktion Povl Schmidt m.fl. - Odense Universitetsforlag, 1997-1999. - 5 bind.
(i bind 3, s. 164-181: Ulrik Lehrmann: Da 1800-tallet gik på hæld: Hans Kirk: Fiskerne).

81.604
Elias Bredsdorff: Fra Andersen til Scherfig. - Gyldendal, 1978.
(heri s. 168-190: Marx, Freud og Adler i Hans Kirks roman Fiskerne).

81.604
Aage Henriksen: Gotisk tid: fire litterære afhandlinger. - Gyldendal, 1971. - 239 sider.
(heri s. 222-228: Fiskerne og dens forbillede).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. - Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 2, side 198-230: Ib Bondebjerg: Hans Kirk).
Særligt s. 214-216 om Fiskerne.

81.64
Danske samfundsromaner: fra Henrik Pontoppidan til Leck Fischer. - Schultz, 1946.
(heri s. 99-112: Svend Møller Kristensen: Hans Kirk: Fiskerne).

81.64
Lars-Olof Franzén: Punktnedslag i dansk litteratur 1880-1970. - Lindhardt og Ringhof, 1971.
(heri s. 60-65: Trofasthedens dobbelte billede).
Om Hans Kirks Fiskerne.

81.65
Jul. Bomholt: Moderne skribenter. - Fremad, 1933.
(heri s. 62-75: Hans Kirk).
Primært om Hans Kirks Fiskerne.

81.68
Alex Ahrendtsen: Indsigt eller fordom: missionen i litteraturen fra Aakjær til Høeg. -
Lohse, 1997.
(heri s. 20-50: Kirk og missionen).
Om Hans Kirks romaner Fiskerne og Daglejerne.

81.69
Analyser af danske romaner / redaktør: Jørgen Holmgaard. - Borgen. - 3 bind.
(i bind 2, s. 102-233: Ralf Pittelkow: Religionen, arbejdet og naturen. En analyse af Hans Kirk: Fiskerne).

81.69
Finn Klysner: Den danske kollektivroman 1928-1944. - Vinten, 1976.
(heri s. 25-50: Hans Kirks Fiskerne).

89.6
Danica: studier i dansk sprog / redaktion Erik Dal m.fl. - Universitetsforlaget, 1964.
(heri s. 171-179: Brugen af dialektfarve i Hans Kirks Fiskerne).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen ; under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Værker, s. 99: Jens Kr. Andersen: Fiskerne).

99.4 Kirk, Hans
Inger Højlund: En udviklingslinie i Hans Kirks forfatterskab: udviklingen i historicitet og historiekonception eksemplificeret ved analyse af Fiskerne, Daglejerne, De ny tider, Djævelens penge og Klitgaard og sønner. - Samleren, 1978.
Analyse af Fiskerne s. 17-44.

99.4 Kirk, Hans
Carsten Jensen: Folkelighed og utopi: brydninger i Hans Kirks forfatterskab. - Gyldendal, 1981.
Om Hans Kirks forfatterskab. Især s. 99-131 om Fiskerne.

Artikler i tidsskrifter

02.05 
Bogens verden : tidsskrift for litteratur og kultur. - Danmarks Biblioteksforening : Det kongelige Bibliotek : Danmarks Biblioteksskole.
(heri 1996, nr. 2, s. 97-106: Poul Bager: Mellem utopi og realitet : om Hans Kirks 30er romaner).
Om romanerne Fiskerne (s. 97-98), Daglejerne og De ny tider (s. 98-106).

05.6
Kritisk Revy.
(heri 1928, hefte 4, s. 49-51: Otto Gelsted: Hans Kirk: Fiskerne).

37.1489605
Dansk noter. - Dansklærerforeningen.
(heri 2003, nr. 2, s. 25-33: Henrik Hansen: Roman om fiskere).

37.1489605
Kursiv: meddelelser fra Dansklærerforeningen. - Dansklærerforeningen.
(heri 1982, nr. 2, s. 19-27: Bent Chr. Jacobsen: Den borgerlige integration - En læsning af Hans Kirk : Fiskerne).

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 1972, nr. 23, s. 25-59: Lisbet Holst: Beskrivelser af kollektiver 1870-1970).
Særligt om Fiskerne s. 41-45.

80.5
Kritik. - Gyldendal.
(heri 1990, nr. 93, s. 22-33: Lisanne Wilken: Fiskerne).

Artikler i aviser

Information
(heri 8/7 2000: Mazhar Hussain: Vær nu ikke for nidkær).
Den pakistansk-danske læge og folketingskandidat, der er kendt for sine fundamentalistiske holdninger har genlæst romanen Fiskerne.

Kristeligt Dagblad
(heri 29/9 2007: Jørgen Steens: Hans Kirks Fiskerne).

Aarhuus Stiftstidende
(heri 23/9 1962: Harald Engberg: En dør går op).
Om Fiskerne.

Links

Religion.dk
Svar på spørgsmål om hvorvidt problematikken i Fiskerne kan relateres til nutidens religiøse landskab?

Generelt om forfatteren

Bøger

04.6 Kirk, Hans
Ole Ravn: Undertrykkere og undertrykte: et Hans Kirk-udvalg. - Dansklærerforeningen/ Gyldendal, 1977. - 334 sider.
En antologi om Hans Kirks forfatterskab.

81.04
Hans Kirk: Litteratur og tendens: essays og artikler; udvalg og forord ved Børge Houmann. - Gyldendal, 1978. - 218 sider.

99.4 Kirk, Hans
Jens Kr. Andersen: Hans Kirks forfatterskab: et forsøg på en litteraturhistorisk revision. -
Vinten, 1974. - 95 sider.

99.4 Kirk, Hans
Breve fra Horserød / [af] Hans Kirk; udgivet af Børge Houmann. - Sirius, 1985. - 125 sider.
Breve fra Hans Kirk under hans ophold i Horserød fængsel fra 1941-1943.

99.4 Kirk, Hans
Carsten Jensen: Folkelighed og utopi: brydninger i Hans Kirks forfatterskab. - Gyldendal, 1981. - 246 sider.
Om Hans Kirks forfatterskab.

99.4 Kirk, Hans
Hans Kirk: Skyggespil. - Gyldendal, 1978. - 165 sider.
Forfatterens egne erindringer.

99.4 Kirk, Hans
Morten Thing: Hans Kirks mange ansigter: en biografi. - Gyldendal, 1997. - 383 sider.
Om Hans Kirks (1898-1962) liv med vægt på hans mange roller som romanforfatter og forfatter til ugebladsnoveller, børnebøger og kommunistiske romanføljetoner, journalist, kritiker, essayist og kulturpolitiker.

99.4 Kirk, Hans
Werner Thierry: Hans Kirk . - Gyldendal, 1977. - 131 sider.
En sammenhængende oversigt over Hans Kirks levnedsløb og produktion, både som journalist og romanforfatter.

99.4 Kirk, Hans
Jørgen Toubro: 100 år med Hans Kirk: en mindebog. - Hadsund Bogtrykkeri, 1997. - 95 sider.
Om mennesket og forfatteren Hans Kirk (1898-1962) og hans forhold til de personer han skildrede.

Afsnit i bøger

81.17
Hans Scherfig: Tre digtere. - Sirius, 1963. - 66 sider.
(heri s. 49-65: Minde om Hans Kirk).

81.6
Dansk litteraturhistorie. - Gyldendal, 1983-1985. - 9 bind.
(i bind 7, s. 456-462: Kommunist i et småborgerland).
Om Hans Kirk.

81.6
Litteraturens stemmer: Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. - Gad, 2000. - 717 sider.
(heri s. 315-318: Johannes Fibiger: Hans Kirk).

81.6
Litteraturhåndbogen / redigeret af Ib Fischer Hansen m fl. - Gyldendal. - 2 bind.
(i bind 2, s. 93-94: Erik Skyum Nielsen: Hans Kirk).

81.64
Carl Bergstrøm-Nielsen: Analfabeternes forlægger og den glade magister: forlæggerprofiler, digterportrætter. - Gyldendal, 1974.
(heri s. 67-73: Hans Kirk).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. - Gad, 1980-82. - 5 bind.
(i bind 2, side 198-230: Ib Bondebjerg: Hans Kirk).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. - 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. - Gad, 2000-2002. - 3 bind.
(i bind 1, s. 332-342: Henk van der Liet: Hans Kirk).

99.1
Forventningens land: digtere fortæller om deres barndom, 2 / et udvalg ved Jørgen Andersen. - Dansklærerforeningen. - Gyldendal, 1961.
(heri s. 78-90: Hans Kirk: Landsforvist).

99.26
Dansk biografisk leksikon / grundlagt 1887 af C.F. Bricka og videreført 1933-44 af Povl Engelstoft; under medvirken af Svend Dahl. - Gyldendal, 1979-1984. - 16 bind.
(i bind 7, s. 661-663: Werner Thierry: Hans Kirk).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen; under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Biografier, s. 241-242: Jens Kr. Andersen: Hans Kirk).

Links

Danmarks Radio - Bonanza
I DR's arkiv kan TV-serien Fiskerne ses.

Den store danske - Gyldendals åbne leksikon
Indeholder samtlige artikler fra Gyldendals leksika; størsteparten stammer fra store Danske Encyklopædi. Dertil er der suppleret med en række andre værker. I alt er der samlet mere end 161.000 artikler. Alle er redigerede og verificerede af førende danske fageksperter.

Forfatterweb
Dansk bibliotekscenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Leksikon for det 21. århundrede
Et alternativt dansk leksikon, som en større kreds af forfattere har arbejdet på siden 1998. Leksikonet rummer over 3200 opslag på emner om først og fremmest bevægelser og græsrodsorganisationer, men også en del opslag på begreber, lande og personer.

Bibliotekar Anne Birgitte Hundahl, Vejle Bibliotekerne

Bogdetaljer

Forlag
Borgen
Faustnummer
00960152
ISBN
9788702046861
Antal sider
282

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer