Bog

Ansigterne

Af (
1968
)

Analyse

Ditlevsen, Tove - Ansigterne

07 dec.05

I Ansigterne bevæger Tove Ditlevsen sig på kanten af virkeligheden i en blanding mellem barsk socialrealisme og blid poetisk følsomhed.

Tove Ditlevsen debuterede i 1939 med digtsamlingen Pigesind. Hendes værker kan alle opfattes som delvist selvbiografiske, og med hendes turbulente liv og ikke mindst en insisterende selviscenesættelse bliver samtlige hendes værker fragmenter af en kunstners liv og en kvindes erindringer i et omfang, der gør det umuligt at adskille de skrevne tekster fra det levede liv. Som ungt talent i 40'erne var hun en af de bærende kræfter bag tidsskriftet, Vild Hvede, mens hun havde sværere ved at følge med i de nyere litterære strømninger i starten af 50'erne efter en årrække som misbruger. Hun fastholdt sin traditionelle, uprætentiøse stil og tog stærkt afstand fra modernismen, idet hun aldrig ”følte trang til at bryde ud i sang om rustne vandrør, kloakafløb og andre lidet poetiske fænomener.

Ansigterne er et indvendigt portræt af forfatteren Lise. Hendes mand bedrager hende med stor energi, som det hedder sig, idet han forsvarer sig med, at man ikke kan gå i seng med et stykke litteratur. Lise forfølges af stemmer og ansigter, og gennem fortælleren, der følger hendes synsvinkel, vikles læseren ind i et univers, som bebos af en kvinde, der bevæger sig på grænsen mellem en dræbende normalitet og en insisterende galskab. Lise føler sig fanget i en ligegyldig tomhed, hvor hun er et tavst vidne til sin mands eskapader, blandt andet med husholdersken, Gitte. Gitte bliver omdrejningspunktet for Lises konflikter og bliver også det konkrete billede på, hvordan Lise føler sig skubbet ud af sit eget liv ved fornemmelsen af, at Gitte ikke kun overtager hendes mand og børn, men til en vis grad også Lise selv.

Lise forsøger selvmord og kontakter omgående lægen, da hun egentlig aldrig har ønsket at dø. Hendes baggrund for handlingen er i højere grad forestillingen om den tid, der venter efter selvmordsforsøget. Hun drømmer sig tilbage til dengang, hendes erindringer var rolige, og hun mærkede fortrolighed fra de ansigter, der nu har vendt sig imod hende.

Størstedelen af bogen er centreret om Lises sygdomsforløb og tankerne på den lukkede afdeling. Romanen lægger sig i forlængelse af sin hovedperson, idet den faktisk formår at bringe læseren i tvivl om, hvilken virkelighed man skal godtage. Stilmæssigt bevæger Tove Ditlevsen sig et sted mellem barsk socialrealisme i en nøgtern tone og en blid poetisk følsomhed, der i deres sammenstød og skærende kontrast lader læseren møde Lise og Tove Ditlevsen på kanten af virkeligheden.

Selv om Tove Ditlevsen bevæger sig vidt omkring i sit forfatterskab, er handlingen altid centreret om eksistentielle overvejelser. Handlingerne udspiller sig oftest i intimsfæren og tager stilling til identitetsmæssige problemer. Skønt man kan diskutere, hvorvidt der, trods hendes egen påstand, er modernistiske træk i særligt hendes senere tekster, adskiller hun sig markant fra tidens øvrige litterære udfoldelser, der var præget af eksperimenterende praksisser i konkretistisk poesi og systemdigtning,

Stud.mag. Stine Pilgaard, december 2005


LITTERATUR OM BOGEN

Afsnit i bøger

80.1
Jette Lundbo Levy: De knuste spejle : billeder og modbilleder i kvindelitteratur. - Tiderne skifter, cop. 1976.
(heri s. 116-122 om Ansigterne).

80.1
Anne Birgitte Richard: Kvindelitteratur og kvindesituation : socialisering, offentlighed og æstetik : en undersøgelse af kvinders litterære produktionsvilkår med analyser af Tove Ditlevsen og Jette Drewsen. -  Gyldendal, 1977.
(heri s. 11-19, s. 84-86: analyse af Ansigterne).

81.5
Nordisk kvindelitteraturhistorie / redaktion Elisabeth Møller Jensen. - Rosinante, 1993-1998. - 5 bind.
(i bind 4, s. 482-493: Lise Busk-Jensen: Erindringens labyrint : om Tove Ditlevsen).
Især s. 491-492 om Ansigterne.

81.6
Stig Dalager: Danske kvindelige forfattere : udvikling og perspektiv. - Gyldendal. 1982-1983. - 2 bind.
(i bind 2, s. 120-122 om Ansigterne).

81.6
Dansk litteraturs historie / redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schack. - Kbh. : Gyldendal, 2006-
(i bind 5, s. 287-294: Bekendelsen som autentisk blændværk - Tove Ditlevsens sene forfatterskab).
Især s. 290-291 om Ansigterne.

81.6
Læsninger i dansk litteratur / fællesredaktion Povl Schmidt. - Odense Universitetsforlag, 1997-1999. - 5 bind.
(i bind 4, s. 248-263: Lise Busk-Jensen: Når de ufødte vågner : Tove Ditlevsen Ansigterne).
Analyse.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. – 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. – Gad, 2000-2002. - 3 bind.
(i bind 2, s. 55-65: Marie Lund Klujeff: Tove Ditlevsen).
Især s. 60 om Ansigterne.

81.65
Susanne Knudsen: Imellem - skidt og skrift : debatterende og skrivende kvinder i midten af det 20. århundrede . - Gyldendal, 1989.
(heri s. 176-201: Gennemgang af en ræke konfliktromaner, særligt Ansigterne og Vilhelms værelse).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. - Rosinante, 2001. - 2 bind.
(i Værker, s. 10-11: Annemette Hejlsted: Ansigterne).

99.4 Andreasen, Victor
Sven Ove Gade: Ulanen : en biografi om Victor Andreasen. - Gyldendal, 2002.
(heri s. 232-244: Dødedansen på boulevarden).
Om Ekstra Bladets kontroversielle chefredaktør og samfundsdebattør Victor Andreasens ægteskab med forfatteren Tove Ditlevsen.

99.4 Ditlevsen, Tove
Jens Andersen: Til døden os skiller : et portræt af Tove Ditlevsen. - Gyldendal, 1997.
Især s. 169-177 om Ansigterne.

99.4 Ditlevsen, Tove
Om Tove Ditlevsen : en bog skrevet af venner og andre der kendte hende / redigeret af Harald Mogensen. -  Forum, 1976.
(heri s. 166-173: Erling Jacobsen: Ansigterne).
Psykiateren Erling Jacobsens analyse af Ansigterne.

99.4 Ditlevsen, Tove
Karen Syberg: Tove Ditlevsen : myte og liv. - Tiderne Skifter, 1997.
(heri s. 287-292 om Ansigterne).

99.4 Ditlevsen, Tove
Tove Ditlevsen: Tove Ditlevsen om sig selv. - Gyldendal, 1977. - (Tæt på forfatterne).
(heri s. 98-99 om Ansigterne).

Artikler i tidsskrifter

32.505
Årbog for kvindestudier ved AUC. - Aalborg Universitetsforlag.
(heri 1983, s. 198-200: Ansigterne og Vilhelms værelse).

80.5
K & K : kultur og klasse : kritik og kulturanalyse. -  Medusa.
(heri 1985, nr. 50, s. 112-126: Lise Busk-Jensen: Moderkærlighed : en kilde til kvindelig kreativitet).(Artiklen findes som e-bog. Måske er der adgang fra dit bibliotek).
Især s. 124-126 om Ansigterne.

Artikler i aviser

Politiken
(heri 27/8 1976: Erling Jacobsen: Ansigterne).
I anledning af udgivelsen af Ansigterne

Anmeldelser i aviser

26/9 1968 Lis Thorbjørnsen i Aktuelt
26/9 1968 Henrik Neiiendam i Berlingske Aftenavis
26/9 1968 Jens Kistrup i Berlingske Tidende
21/10 1968  Anne-Katrine Gudme i Information
2/10 1968 Jens Kruuse i Jyllands-posten
30/9 1968 Preben Ramløv i Kristeligt Dagblad
31/10 1968 Peer Schaldemose i Land og Folk
26/9 1968 Klaus Rifbjerg i Politiken


GENERELT OM FORFATTEREN

Bøger

Thygesen, Erik: TD - 13 ansigter. - Tiderne skifter, 1987. - 64 sider.
I tretten selvironiske og desperate monologer, henvendt til en elsker, en medpatient, en husmor på flugt, ægtemanden, broderen, lader forfatteren Tove Ditlevsen fortælle om retten til sit eget liv og sin egen død og om vanskeligheden ved at leve i overensstemmelse med sig selv.

99.4 Ditlevsen, Tove
Jens Andersen: Til døden os skiller : et portræt af Tove Ditlevsen. - Gyldendal, 1997. - 283 sider.
En kronologisk anlagt skildring af Tove Ditlevsens  liv og hendes virke som lyriker, novelle- og romanforfatter, debattør og brevkasseredaktør.

99.4 Ditlevsen, Tove
Tove Ditlevsen: Kære Victor : breve fra Tove Ditlevsen til Victor Andreasen 1972-76. - Gyldendal, 1993. - 99 sider.
Brevveksling fra de sidste år Tove Ditlevsen levede, samlet og kommenteret af Victor Andreasen.

99.4 Ditlevsen, Tove
Tove Ditlevsen: Tove Ditlevsen om sig selv. - Gyldendal, 1975 - 109 sider.
Tove Ditlevsens introduktion til sit forfatterskab.

99.4 Ditlevsen, Tove
Frank  Egholm Andersen: Tove Ditlevsen som ung. -  Her & Nu, 2004. - 75 sider.
Om forfatteren Tove Ditlevsens  ungdomsår, og om hendes digtnings tætte sammenhæng med hendes liv.
For folkeskolen.

99.4 Ditlevsen, Tove
Om Tove Ditlevsen : en bog skrevet af venner og andre der kendte hende / redigeret af Harald Mogensen.  - Forum, 1976. - 270 sider.
Bidrag af: Ove Abildgaard, Benny Andersen, Victor Andreasen, Thorkild Bjørnvig, Knud H. Ditlevsen, Sinne Evensen, Jørgen Falbe-Hansen, Lise Haslund, Piet Hein, Erling Jacobsen, Arne Jørgensen, Karsten Munk, Lean Nielsen, Ib Permin, Erling Poulsen, Peter Poulsen, Birgit Rasmussen, Charlotte Strandgaard, Lis Thorbjørnsen og Tove Ditlevsen.

99.4 Ditlevsen, Tove
Syberg, Karen: Tove Ditlevsen : myte og liv. - Tiderne Skifter, 1997. - 389 sider.
Om forfatteren Tove Ditlevsens fattige opvækst på Vesterbro, hendes angstfyldte forhold til virkeligheden og de dramatiske og til tider tragiske begivenheder i hendes liv, hvoraf hendes digtning udsprang.

99.4 Nagel, Ester
Ester Nagel: Husmor og skribøse : en brevveksling med Tove Ditlevsen. - Rosinante, 1986. - 183 sider.
Sammenkædet med personlige erindringsglimt gengives brevvekslingen mellem de to forfattere om stort og småt fra dagligdagen i årene 1952-56.

Afsnit i bøger

Lidenskabens masker : fire forfatterskaber : Thomasine Gyllembourg, Herman Bang, Tove Ditlevsen, Ib Michael / udgivet af] Birgitte Dalsgård, Ole Riber Christensen. -  Gyldendal, 1991. 
Tove Ditlevsen er repræsenteret ved et tekstudvalg og et introducerende portræt (s. 227-234), der giver oplysning om hendes liv, produktion og samtid.
Beregnet til gymnasiet og HF.

32.5
Kvinde i dag : samtaler med elleve danske kvinder / ved Maria Marcus. -  Lindhardt og Ringhof, 1973. 
(heri s. 99-108: Tove Ditlevsen : Jeg ville gerne være sød og yndig og lege med dukker).
Om kønsroller, parforhold m.m.

80.1
Jette Lundbo Levy: De knuste spejle : billeder og modbilleder i kvindelitteratur. - Tiderne skifter, cop. 1976.
Heri om Tove Ditlevsen (s. 109-123)  med særligt henblik på de 2 sammenhørende erindringsbøger Det tidlige forår og Gift, romanen Ansigterne og digtet Moderen fra Kvindesind.

80.1
Anne Birgitte Richard: Kvindelitteratur og kvindesituation : socialisering, offentlighed og æstetik : en undersøgelse af kvinders litterære produktionsvilkår med analyser af Tove Ditlevsen og Jette Drewsen. - Gyldendal, 1977.
Indeholder mange analyser af Tove Ditlevsens forfatterskab, men især grundige analyser af Ansigterne (s. 11-19), (s. 84-86), Kvindesind (s. 64-73) og Man gjorde et barn fortræd (s. 80-83).

81.5
Nordisk kvindelitteraturhistorie / redaktion Elisabeth Møller Jensen. - Rosinante, 1993-1998. - 5 bind.
(i bind 3, s. 482-493: Lise Busk-Jensen: Erindringens labyrint : om Tove Ditlevsen).

81.5
Sigrell, Bo: Att dikta sig fri från verkligheten : Tove Ditlevsen, Edith Södergran, Gunvor Hofmo. - Gidlund, 2009.
(heri s. 30-75: Tove Ditlevsen).
Psykoanalytisk tolkning af Tove Ditlevsens liv og forfatterskab.

81.6
Stig Dalager: Danske kvindelige forfattere : udvikling og perspektiv / af Stig Dalager, Anne-Marie Mai. -  Gyldendal. - 2 bind.
(heri s. 112-121: om Tove Ditlevsens forfatterskab).
Om kvindeangstens onde cirkel hos Tove Ditlevsen, belyst gennem en række digte fra forskellige samlinger og dele af prosaforfatterskabet, især romanen Ansigterne og forstudiet hertil, novellen De små sko fra samlingen Den onde lykke.

81.6
Dansk litteraturhistorie. - Gyldendal, 1983-1985. - 9 bind.
(i bind 8, s. 414-417, 520-524).
Om Tove Ditlevsens forfatterskab.

81.6
Dansk litteraturs historie / redaktion: Klaus P. Mortensen og May Schack. - Kbh. : Gyldendal, 2006-
(i bind 4, s. 430-439: Barndommens stenede, undrende land - Tove Ditlevsen).
(i bind 5, s. 287-294: Bekendelsen som autentisk blændværk - Tove Ditlevsens sene forfatterskab).

81.6
Danske forfatterskaber / Susan Mose, Peter Nyord, Ole Ravn. - Systime, 2005- .
(i bind 2, s. 344-388: Det korte håb, den korte lykke).
OmTove Ditlevsens liv og forfatterskab.

81.6
Litteraturens stemmer : Gads danske forfatterleksikon / redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. – Gad.
(i 1. udg. 1999, s. 124-127; i 2. udg. 2003, s. 92-95: Johannes Fibiger: Tove Ditlevsen).

81.6
Litteraturens veje / Johannes Fibiger, Gerd Lütken. - Gad.
( i 1. udg. 1996, s. 316; i 2. udg. 2003, s. 332).

81.6
Litteraturhåndbogen / redigeret af Ib Fischer Hansen m.fl. - Gyldendal Uddannelse. - 2 bind.
(i bd. 2, 6. udg. 2001,  s. 41-43).

81.64
Danske digtere i det 20. Aarhundrede : en Række Monografier / redigeret af Ernst Frandsen, Niels Kaas Johansen og Ole Restrup. - Gad, 1951. - 2 bind.
(i bind 2, s. 643-652: Edith Rode: Tove Ditlevsen).
Om det meget tidlige forfatterskab.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Frederik Nielsen og Ole Restrup. - Gad, 1965-1966. - 3 bind.
(i bind 3, s. 103-126: Niels Birger Wamberg: Tove Ditlevsen).
Om det tidlige forfatterskab.

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede / redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. – Gad, 1980-82. – 5 bind.
(i bind 3, s. 241-256: Mette Winge: Tove Ditlevsen).

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede. – 4. udgave / redigeret af Anne-Marie Mai. – Gad, 2000-2002. - 3. bind.
(i bind 2, s. 55-65: Marie Lund Klujeff: Tove Ditlevsen).

81.65
Thorkild Bjørnvig: Digtere : Tove Ditlevsen, Ole Sarvig, Frank Jæger, Tom Kristensen, Paul la Cour, Martin A. Hansen, Knud Sønderby, Otto Gelsted, William Heinesen. - Gyldendal, 1991.
(heri s. 8-26: samtale med Tove Ditlevsen).

81.65
Jørgen Gustava Brandt: 80 moderne danske digtere : præsentation & portræt : essays / af Jørgen Gustava Brandt og Asger Schnack. - Gyldendal, 1988.
(heri s. 54-59: om Tove Ditlevsens forfatterskab).

81.65
Susanne Knudsen: Imellem - skidt og skrift : debatterende og skrivende kvinder i midten af det 20. århundrede. - Gyldendal, 1989. - 500 sider.
(heri s. 157-223: "Husmor og skribøse" : Tove Ditlevsens forfatterskab).
En gennemgang og analyse af forfatterskabet. 

81.65
Anne Birgitte Richard: Køn og kultur : 1930ernes og 1940ernes kamp om køn, kultur og modernitet læst gennem kvindernes tekster. - Museum Tusculanum, 2005.
(heri s. 474-494: Den kroniske barndom. Tove Ditlevsen).
Om barnet og barndommen i Tove Ditlevsens værker.

81.65
Lis Thorbjørnsen: fem digterportrætter. - Kristeligt Dagblad, 1970. - 110 sider 
Om: Tove Ditlevsen ; Klaus Rifbjerg ; Elsa Gress ; Ulla Ryum ; Cecil Bødker.
(heri s. 5-23: portræt af Tove Ditlevsen). 

81.68
Litteraturens børn : barndomsskildringer i dansk litteratur / redigeret af Niels D. Lund, Mette Winge. - Høst, 1994.
(heri s. 113-126: May Schack: Barndommen holder aldrig op : Det kærlighedshungrende barn hos Tove Ditlevsen).

99.26
Dansk biografisk leksikon. - 3. udgave / redaktør Sv. Cedergreen Bech. -  Gyldendal, 1979-1984. - 16 bind.
(i bind 3, s. 647-649: Mogens Knudsen: Tove Ditlevsen).

99.26
Dansk kvindebiografisk leksikon / redaktion Jytte Larsen …. – Rosinante, 2000-2001. – 4 bind.
(i bind 1, s. 383-385: Karen Syberg: Tove Ditlevsen).

99.381
Dansk forfatterleksikon / redigeret af John Chr. Jørgensen under medvirken af Thomas Bredsdorff. – Rosinante, 2001. – 2 bind.
(i Biografier, s. 98-99: Annemette Hejlsted: Tove Ditlevsen).

99.3816
Twentieth-century Danish writers / edited by Marianne Stecher-Hansen. -
Gale Research Company, cop. 1999. -  (Dictionary of literary biography ; volume 214).
(heri s. 97-111: Mette Winge: Tove Ditlevsen).
Engelsk Introduktion til forfatterskabet.

99.4 Andreasen, Victor
Sven Ove Gade: Ulanen : en biografi om Victor Andreasen. - Gyldendal, 2002.
(heri s. 232-244: Dødedansen på boulevarden).
Om Ekstra Bladets kontroversielle chefredaktør og samfundsdebattør Victor Andreasens ægteskab med forfatteren Tove Ditlevsen

Artikler i tidsskrifter

32.505
Årbog for kvindestudier ved AUC. - Aalborg Universitetsforlag.
(heri 1983, s. 159-209: Anne Scott Sørensen: Tove Ditlevsen - Erindringen som selvterapi og udtryksform).
Om Tove Ditlevsens erindringsbøger: Barndom & ungdom, Det tidlige forår, Gift, samt om  de to romaner Ansigterne og Vilhelms værelse samt om Tove Ditlevsen om sig selv.

80.5
K & K : kultur og klasse : kritik og kulturanalyse. - Medusa.
(heri 1985, nr. 50, s. 112-126: Lise Busk-Jensen: Moderkærlighed : en kilde til kvindelig kreativitet). (Artiklen findes nu som e-bog. Måske er der adgang via dit bibliotek).
En analyse af Tove Ditlevsens erindringsbog Barndom med særligt henblik på dennes første kapitel om forholdet mor-datter, samt kortere om det efterfølgende bind Ungdom og erindringsromanen Ansigterne.

81.605
Synsvinkler. - Center for Nordiske Studier.
(heri 1993, nr. 4, s. 56-76: Mette Nilsson: Selvterapi eller selvopfyldende profeti? : Om Tove Ditlevsens selvbiografier).

Artikler i aviser

Politiken
(heri 8/8 2004: Den uendelige lykke ved aldrig mere at skulle se noget menneske i verden).
Genudsendelse af Tove Ditlevsens artikel om sit selvmordsforsøg i 1974 og Johannes Møllehaves kommentar.

Weekendavisen
(heri 4/3 2011: Klaur Rifbjerg: Man gjorde et barn fortræd).
Erindringsbilleder om Tove Ditlevsen.

Video, bånd, CD

99.4 Ditlevsen, Tove
Den onde lykke (video) : ægteskab og forfatterskab hos Tove Ditlevsen / reporter Liv Thomsen. -  DR, TV-Fakta, 1998. - 1 kassette (VHS) (ca. 31 min.).
Med udgangspunkt i Jens Andersens portrætbog om Tove Ditlevsen, og et utal af klip fra tv-arkiverne, tegnes et nuanceret billede af den populære forfatterindes liv og forfatterskab.

Links

Dansk litteraturhistorisk bibliografi
En oversigt over analyser og fortolkninger af forfatterskabet.

DR internet læremidler. Danske digtere.
Meget kort introduktion til forfatteren og forfatterskabet for lærere og elever i de danske grundskoler. Videoklip og lydklip er der kun adgang til på skoler, der abonnerer på siden.

Forfatterweb
Dansk BiblioteksCenters forfatterportrætter. Kræver abonnement, men kan benyttes gratis på de fleste folkebiblioteker.

Leksikon for det 21. århundrede
Kort artikel om Tove Ditlevsen. Originalopslag fra Pax Leksikon (1978-1982).

Nyere danske forfattere
Præsentationer af danske forfattere og deres værker. Produceret af forfatteren og kritikeren Jakob Brønnum for Det Kongelige Bibliotek.

Den store danske - Gyldendals åbne encyklopædi
Artikel om Tove Ditlevsen. Siden er udarbejdet af førende danske fageksperter.

Wikipedia : den frie encyklopædi.
Artikel om Tove Ditlevsen.


Bibliotekar Hanne Thusgaard Madsen, Vejle Bibliotekerne

Bogdetaljer

Forlag
Hasselbalch
Faustnummer
01676547
ISBN
0
Antal sider
160

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer