Bog

Konservatoren

Af (
2016
)

Anmeldelse

Konservatoren

Konservatoren er en selvstændig opfølger på Nina Vad Holtums debutroman: Ikonen, fra 2014. Vi følger her, i Konservatoren, samme hovedperson, Lærke Lind, men nu et års tid efter, at hun i slutningen af forrige roman myrdede sin mand, Steen.

Hvordan lever man videre, efter at have slået et andet menneske ihjel? Det er grundtemaet og det spørgsmål, som driver handlingen frem i Konservatoren.

Samtidig bygges spændingen op af den biperson, som vi i løbet af historien kommer tættere og tættere på hen mod romanens slutning og som får en stadig mere central rolle i fortællingens plot. Historien er på den måde bygget op over samme struktur som i Ikonen. Også her fulgte vi hovedpersonen, Lærke Lind, med en biperson på sidelinjen. Dog har denne vekslen i romanens fortælling mellem hoved- og biperson fået en endnu vigtigere funktion i Konservatoren med at drive fortællingen fremad og fastholde læserens nysgerrighed. På den måde bliver spændingsniveauet endnu mere effektivt bygget op.

Uden at afsløre for meget er Konservatoren – ligesom forløberen Ikonen – en såkaldt ”Domestic Noir”, hvor mordet er rykket helt indenfor i hverdagens familiære, men kun på overfladen trygge og velkendte rammer. Det er det uventet uhyggelige, som er begge romaners fikspunkt.  

Romanerne kan læses uafhængigt af hinanden, men samtidig er der en sammenhængende kronologi mellem bøgerne, og den samme kerne af et genkendeligt persongalleri, som går igen. På den måde giver bøgerne mindelser om krimiføljetonen, som f.eks. Jussi Adler Olsens serie om Carl Mørck og kolleger i afdeling Q. Nemlig hvor en fast fortællestruktur gentages fra roman til roman, men med nye plot bygget ind i strukturen. Men hermed hører lighedspunkterne med krimiføljetonen også op.

For det første er det ikke mordets makabre detaljer og en eventuel forudgående tortur af mordofret, som står centralt i romanen. Sådan som det ellers synes kutyme i den moderne krimi. For det andet er det heller ikke engang opklaringen af mordet, som hverken sætter historien i gang eller driver fortællingen videre frem. Tværtimod. I Ikonen er det Lærke Linds mord på sin mand, som er historiens udgang og overraskende kulmination. For det tredje er der ingen (dybdepsykologiske) forklaringer af morderens motiv for at dræbe. At Lærke Lind slår sin ægtemand ihjel til sidst, kommer formentlig uventet for de fleste læsere. Snarere end at sandsynliggøre og forberede læseren på mordet, synes forfatteren rent ud sagt at ville give sine læsere et chok. Om noget, fremstår hovedpersonens mord i Ikonen mere umotiveret end psykologisk forklaret.

Når fortællingen fortsætter i Konservatoren er det på sin vis, ligesom i en krimi, også her et mord, som får historien i gang. Ikke desto mindre er der den vigtige forskel, at mordet, som romanen kredser om, blev begået i forrige roman – og at vi allerede ved, hvem morderen er. Igen er det altså langt fra opklaringen af mordet, som holder læseren fast. Dette understreges af, at forlaget på forsideomslaget af romanen beskriver Lærke Lind som ”kvinde – kæreste – mor (& morder)”. Selv for læsere, som ikke har læst forløberen til Konservatoren (og som eventuelt senere kunne tænke sig det), bliver plottet i den første roman i serien altså afsløret allerede her, inden romanens efterfølger overhovedet er gået i gang. Det understreger, at der er noget andet på spil end i den gængse krimi(føljeton)s fokus på opklaring af mord og forklaring af motiv.

På samme måde som med krimigenren kan der sikkert også findes ligheder mellem Nina Vad Holtums bøger og den såkaldte ”chick lit-genre”. F.eks. Helen Fieldings roman Bridget Jones’ dagbog og Candace Bushnells Sex and the City. Men hvor det i Sex and the City er unge karrierefremstormende new yorker-kvinder, på evig udkig efter den eneste ene, som vi følger tæt, er det hos Nina Vad Holtum – ud over både city og sex i rigelig mængde – også fraskilte forstadsfruer, hedeture og midaldrende ægtemænd på jagt efter ungdom nummer to, som udgør romanuniverset. En hverdag vi kender så godt – og så alligevel ikke helt.

Er Nina Vad Holtum i gang med at skrive en helt ny subgenre frem? Det bliver spændende at følge.

Bogdetaljer

Forlag
Clausen Publishing
Faustnummer
52250013
ISBN
9788799725816
Antal sider
312

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer