Bog

Danmark og Reformationen

Af (
2016
)

Anmeldelse

En reformatorisk Odysse. En ny bog om reformationen og dens steder

I
Bogen
Danmark og reformationen – i 1500-tallet og nu er et af de nye skud i Eksistensens abildgård af litteratur om reformationen. Den er skrevet af sognepræst Bruno Rasmussen og egner sig rigtig godt til t.eks. gymnasieskolen. Bogen er bygget op om syv kapitler, der har hovedfokus på forskellige for den danske reformation vigtige steder: Wittenberg, Haderslev, Viborg København (to kapitler) samt Malmø. Hvert kapitel har følgende grundstruktur:

  1. steder
  2. personer
  3. overvejelser.

‘Steder’ kan enten være steder i en by, t.eks. Wittenberg, hvor universitetet, slotskirken og sognekirken omtales, og det kan være steder i kirken, t.eks. prædikestol, døbefont og nadverbord.

‘Personerne’ er personer, der har været vigtige for reformationen i de nævnte byer. I Wittenberg naturligvis reformatorerne, i de følgende kapitler optræder de danske reformatorer, bl.a. Peder Palladius og Hans Tausen, og konger som t.eks. Christian den Anden og Frederik den Første.

I afsnittene om ‘overvejelser’ giver forfatteren sit besyv med og lægger op til overvejelse over forskellige teologiske punkter, hovedsgeligt med citater fra dagspressen og aktuel litteratur (dog ikke udelukkende) samt – og det er et ikke uvæsentligt tillæg til bogen – forskellig kunst (altertavler, malerier o.s.v.) fra reformationstiden.

På bogens forside findes een af de gobeliner, som kunstneren Bjørn Nørgaard lavede til H.M. Dronning Margrethe i anledning af hendes 50 års fødselsdag i 1990. Derved får man kombineret det nutidige med det historiske i en handlelig og oversigtlig form. Billedet er, grundet originalens størrelse, ret småt, men der er så en (ganske vist forkert) henvisning til hjemmesiden www.dronningensgobeliner.dk (blader man en side længere frem, får man dog denne adresse til jævnførelse: http://arslonga.dk/DRONNINGENS_GOBELINER_Reformationen.htm, der virker. Og man kan i øvrigt se videre her: http://kongehuset.dk/historiske-samlinger/bjoern-noergaards-gobeliner). Gennem bogen finder man henvisninger til forsidens billede med dens mange historiske personer og situationer, og gobelinen danner således en slags center, som man hele tiden vender tilbage til.

Hvert kapitel afrundes med ti spørgsmål til videre overvejelse. Spørgsmålene inddrager dels stoffet, der netop er blevet gennemgået, dels Den Danske Salmebog og Bibelen. Det er oplagte spørgsmål til undervisningsbrug, ikke mindst da de inddrager såvel det historiske stof som læserens samtid. Endvidere lægger spørgsmålene – og ved sin bredde, bogen i det hele – op til en tværfaglig brug af bogen, t.eks. fra fagene Historie, Dansk og Religion.

Ligesom bogen ved sin tilgang og sit emnevalg er oplagt til undervisningsbrug, således peger stilen også herimod. Bogen er skrevet i en enkel stil med korte sætninger, og den vil således være god til at ‘få alle med.’ Endvidere må det være vigtigt at gøre opmærksom på, at bogen ikke intenderer at være nogen endelig fremstilling af reformationen i hverken Tyskland eller Danmark. Tværtimod kan den udgøre rammen for videre studier i reformationen og dens tanker. En liste over litteratur til videre fordybelse gives i forordet.

II
Bogen har bestemt potentiale som undervisningsmateriale, som allerede nævnt. Derfor må man også udtrykke lidt ærgrelse over, at de afsnit, hvor debat fra bl.a. dagspressen indrages, ikke helt forekommer brede nok, kirkeligt set. Man får ikke helt indtryk af bredden i folkekirken, hvilket dog kunne have været ønskeligt.

Det er nævnt, at bogen er skrevet i et enkelt sprog. Undertiden måske for enkelt, og fra tid til anden burde man måske have arbejdet lidt mere med udtrykket. Følgende passus er desuden blevet lidt uklar:

‘Valget stod mellem Frederik den 1.s to sønner: den knap 30-årige hertug Christian og den 12-årige hertug Hans. Det lutherske mindretal i rådet gik sammen med København og Malmøs borgmeste ind for hertug Christian som konge, men Christian ville have hele rigsrådet bag sig. Derfor blev valget udsat et års tid, og i København og Malmø begyndte man at arbejde på at få Chr. 2. tilbage som konge. Til det var der hjælp at hente i Lübeck, for dér øjnede man en chance for at øge sin handel i Norden, og Chr. den 2. var kendt for en velvillig handelspolitik. Også bønder og borgere gik ind for Chr. den 2. for at svække adelens og kirkens magt.’ (s. 54)

– Har man læst opmærksomt (og kan man sin historie), så er man naturligvis klar over, hvad der er sket forud og hvem Christian den Anden er. Men skal bogen bruges til undervisningsbrug, havde det formentlig været en fordel at eskplicitere, hvem der er tale om, at gøre det helt klart, hvem de optrædende personer er, ikke mindst på grund af navnesammenfaldet med den anden tronprætendent, hertug Christian. I den forbindelse kunne man evt. også med fordel sidst i bogen have medtaget en oversigt over de danske konger evt. kombineret med en kronologisk oversigt over historiske begivenheder. Endelig er det ikke heldigt, at der skiftes så meget mellem det fulde navn og så forkortelsen ‘Chr.’ (selv i overskrifter). Det er svært at få øje på årsagen.

Men bortset herfra, så får man en udmærket indgang til reformationen i de vigtigste byer i Danmark og dermed til reformationens historie som sådan i Danmark. Vi introduceres også for forskellige for reformationen vigtige, teologiske temaer, men navnlig i den forbindelse lægges måske op til supplerende læsning, t.eks. i den litteratur, der foreslås i forordet.

Bogdetaljer

Secondary title
i 1500tallet og nu : steder, personer, tanker og tekster
Forlag
Eksistensen
Faustnummer
52381851
ISBN
9788741000299
Antal sider
147

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer